Сорока Назарій-Андрій Юрійович

Сорока Назар
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)

Спеціальність

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Місце роботи, посада

 аспірант кафедри ЕМТД

Загальна інформація

Email: nazsoroka@gmail.com
Facebook: facebook_Nazar   

Посилання на профілі у наукових виданнях:

ORCID ID      Scopus       web of science             Google scholar

ORSID        Scopus          WOS       Google Scholar
Наукова діяльність

 фонТема дисертаційного дослідження: "Інформаційно-вимірювальне забезпечення робіт, пов'язаних з декарбонізацією постачання природного газу"

    Наукові інтереси: водень, водневі технології та інфраструктура, відновлювані джерела енергії

    Участь у міжнародних наукових проектах та підвищення кваліфікації:

  • Erasmus+ стажування в Бельгії в KU Leuven у технологічному кампусі в місті Гент 09.2019 - 01.2020 рр.
Вибрані публікації
  • Сорока, Н.-А., & Карпаш, М. (2022). OVERVIEW OF THE PROBLEMS OF REGULATORY PROVISION FOR THE USE OF HYDROGEN AND HYDROGEN-NATURAL GAS BLENDS IN INDUSTRY. Modern Engineering and Innovative Technologies, 1(24-01), 11–27. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-24-01-019

Тези та матеріали конференцій:

  • Карпаш М. О., Сорока Н.-А. Ю. Міжнародний досвід ініціювання переходу до водневої економіки.Нафтогазова енергетика 2021: міжнар. конф., Івано-Франківськ, 21-24 вересня 2021 р.: зб. тез доп. Івано-Франківськ, 2021. С. 198-199
  • Сорока Н.-А. Ю., Карпаш М. О. Основи реалізації інформаційно-вимірювальних робіт в процесах декарбонізації постачання природного газу. Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості 2021: всеукр. науково-практична конф. молодих учених і студентів, Івано-Франківськ, 7 жовтня 2021 р.: зб. тез доп. Івано-Франківськ, 2021. С. 96-97