Слабінога Мар'ян Остапович

Слабінога Мар'ян Остапович
Спеціальність

Комп'ютерні системи і мережі

Кваліфікаційний рівень

магістр

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж

Місце роботи, посада

 

 • Доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж
 • Заступник голови Ради молодих вчених ІФНТУНГ
Наукові інтереси

 

 • застосування машинного навчання та штучного інтелекту для вирішення задач автоматизації та моніторингу;
 • data mining та feature extraction для вирішення задач промисловості та моніторингу екології;
 • розробка комп’ютерних систем, процес-орієнтованих на спрощення ведення бізнес-процесу малого та середнього бізнесу;
 • впровадження новітніх технологій в освітній процес для дистанційного навчання та навчання впродовж життя.
Загальна інформація
В 2012 році завершив навчання в ІФНТУНГ, отримавши диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 123 - Комп’ютерні системи та мережі (диплом ВА 43810275 від 5.06.2012, з відзнакою).
8 вересня 2016 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю, спеціальність 05.13.07 - автоматизація процесів керування (диплом ДК 041156 виданий 28.02.2017).
В 2021 році присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерних систем і мереж Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (атестат АД 009182 виданий 30.11.2021)
2011 р. - лаборант кафедри теорії і практики перекладу ІФНТУНГ
2011 - 2013 р. - керівник гуртка інформатики Рожнятівського будинку дитячої та юнацької творчості.
2012 р. - системний адміністратор централізованої бухгалтерії відділу освіти Рожнятівської РДА.
2012 - 2017 р. - програміст-фрілансер.
З 2017 року - веб-розробник-фрілансер (за контрактом).
Член ГО «ІНТЕРНАЦІ­ОНАЛЬНА СПІЛКА ІННОВАТОРІВ ТА ДОСЛІДНИКІВ» та ГО "Благодійний фонд "Людина""
Інструментарій:
 • Навики розробки проектів, що використовують концепції Internet of Things, Industry 4.0, SaaS;
 • Навики розробки системного та платформо-орієнтованого програмного забезпечення мовами С++, Python, Delphi.
 • Навики розробки веб-орієнтованого програмного забезпечення стаком мов та технологій PHP, MySQL, HTML5, Javascript.
 • Навики роботи з фреймворками та технологіями React, React Native, Angular, Node.js, Laravel
 • Навики аналізу даних та проектування ПЗ з використанням елементів штучного інтелекту та машинного навчання мовами Python та PHP, а також на платформах Matlab, LionLab та Scilab.
Вільне володіння українською, впевнений рівень володіння англійською (Сертифікат FCE рівня С1, №01348765), початковий рівень володіння польською.

 

Навчальна робота
Cтаж у закладах вищої освіти – понад 8 років:
 • 2015-2017 р. - доцент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки ІФНТУНГ;
 • 2017- сьогодні - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж ІФНТУНГ.
Викладання і методичне забезпечення дисциплін: Фронтенд-розробка та web-дизайн, Бекенд розробка мовою PHP, Розробка та програмування веб-застосувань. Є автором та співавтором конспектів лекцій та методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Розробка та програмування веб-застосувань", "Вступ в сучасні веб-технології", "Штучні нейронні мережі", "Інтелектуальні прилади і системи", "Телеметрія та передача інформації в НГП", "Цифрова обробка сигналів", "Фронтенд розробка та веб-дизайн", "Бекенд розробка мовою PHP".
Є розробкиком сертифікованих ЦДН ІФНТУНГ курсів дистанційної форми навчання з дисциплін "Основи цифрової техніки", "Цифрова обробка сигналів" та "Інтелектуальні прилади і системи" для спеціальності Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, та "Стратегії створення і керування проектами", "Технології Cloud-обчислень", "Комп'ютерні системи штучного інтелекту" для спеціальності "Комп'ютерна інженерія".
В 2013 році підготував призера третього (Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту наукових учнівських робіт Малої академії наук (Секція «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту»,  Тема роботи "Використання елементів теорії графів для розрахунку оптимальних туристичних маршрутів на основі інформаційної бази даних".
Монографія: Pandemic Economic Crisis: Changes and New Challenges to Society: scientific monograph/edited by M. Bezpartochnyi//VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – 313 p., розділ «Setup of learning process management tools orchestration for sustainable operation during Covid-19 pandemic» (10 сторінок). 
Навчальний посібник: Підприємництво та лідерство в умовах реалізації стратегії сталого розвитку. На допомогу військовослужбовцю, звільненому в запас : навч. посіб. / [О. Карпаш, Л. Ріщук, Т. Кулик та ін.] ; за заг. ред. М. О. Карпаша. – Київ : Гнозіс, 2021. – 236 с.
Досвід викладання англійською мовою (для студентів спеціальності "Комп'ютерна інженерія" в 2019-2022 роках).
 
Наукова діяльність
Опубліковано більш ніж 60 праць наукового характеру (статті, тези), в тому числі  5 праці у виданнях наукометричної бази Scopus.
Відповідальний виконавець проекту “Розробка автономної системи моніторингу та керування технологічними об’єктами в умовах нестабільного чи відсутнього електрозабезпечення”, Державного Фонду Фундаментальних Досліджень (2018 р), 
Керівник проекту “Дослідження впливу природних та штучних перешкод на ефективність функціонування сонячних панелей у складі сонячних електростанцій”, що отримав фінансування на конкурсі проектів молодих вчених Державного Фонду Фундаментальних Досліджень (2019 р.)
Технічний експерт з баз даних у міжнародному проєкті 2SOFT/1.2/86 «Ro-Ua Транскордонний академічний розвиток для досліджень та інновацій»/«Ro-Ua Trans-border Academic Development for Research and Innovation» (2020-2023р.р.)
Керівник робочої групи міжнародного проекту "Освітня програма подвійних дипломів "Інформаційні технології для сталого розвитку енергетики".

 

Контакти