Середюк Марія Дмитрівна

Середюк Марія Дмитрівна
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Проектування і експлуатація газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, професор кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ

Наукові інтереси

Удосконалення спеціальних технологій перекачування нафти і нафтопродуктів: технології послідовного перекачування, технології трубопровідного транспортування високов'язких вуглеводнів

Державні нагороди

За досягнуті успіхи у педагогічній, методичній, та науковій роботі, особистий внесок і підготовку висококваліфікованих спеціалістів для нафтогазової промисловості України у 2007 році професор Середюк М. Д. нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, грамотою Держнафтогазпрому України в 1998 році, почесною грамотою НАК "Нафтогаз України" у 2001 році, грамотою Міністерства освіти і науки України як науковий керівник студентських наукових робіт Всеукраїнського конкурсу з напряму "Нафтова та газова промисловість" у 2011 році, грамотами обласної держадміністрації (2002 та 2013 рік).

Загальна інформація

Середюк М. Д.  народилася 7 травня 1949 року в м. Івано-Франківську в сім’ї службовців. У 1966  році вступила до Івано-Франківського філіалу Львівського політехнічного інституту. В 1971 році закінчила  з відзнакою Івано-Франківський інститут нафти і газу, газонафтопромисловий факультет, спеціальність «Проектування та експлуатація газонафтопроводів, газосховищ та нафтобаз».   Була рекомендована в аспірантуру цього ж інституту. У 1974 році завершила навчання в аспірантурі зі захистом кандидатської дисертації в Уфимському нафтовому інституті. З 1975 року Середюк  М. Д. постійно працює на викладацькій роботі на кафедрі  газонафтопроводів та газонафтосховищ спочатку на посаді асистента, пізніше - доцента, а з 1987 року і до 2018 року на  посаді завідувача кафедри.

За час своєї багаторічної  педагогічної діяльності Середюк М. Д. підготувала і прочитала студентам  більше десяти спеціальних дисциплін, що відіграють вирішальну роль у формуванні висококваліфікованих фахівців з питань проектування та експлуатації газонафтопроводів та газонафтосховищ. У 1996 р. Середюк М. Д. захистила докторську дисертацію, а в 1997 р. їй було присвоєно вчене звання професора.

Професор Середюк М. Д. автор понад 250 праць, серед яких монографія "Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів", підручник "Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів", "Довідник з газопостачання населених пунктів України",  6 навчальних посібників, російсько-український нафтогазопромисловий словник, 50 робіт методичного характеру.

Напрям наукової роботи професора Середюк М. Д. – розробка наукових та методологічних основ проектування та експлуатації нафтопровідних та газопровідних систем складної конфігурації.  Результати  наукової роботи  Середюк М. Д. з оптимізації режимів роботи магістральних нафтопроводів та нафтопродуктопроводів, з створення  методик технологічних розрахунків трубопроводів при послідовному перекачуванні різносортних нафт і нафтопродуктів, з удосконалення технології трубопровідного транспорту високов'язких  нафт широко впроваджені  у виробництво, використовуються у проектних галузевих організаціях. Середюк М. Д. активно займається науково-методичними проблемами вищої школи, розробкою та впровадженням кредитно-модульної технології вивчення навчальних фахових  дисциплін.

Професор Середюк М. Д. обрана  академіком Української нафтогазової академії   з 1997 року, входить до складу спеціалізованої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій, є членом редколегій кількох журналів нафтогазового профілю.  Під керівництвом Середюк М. Д. захищені шість кандидатських дисертацій.

Середюк М. Д. займається вдосконаленням методології вищої технічної освіти в Україні, бере участь у розробленні стандартів вищої освіти зі спеціальності "Нафтогазова інженерія та технології", у створенні нового покоління освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії, активно впроваджує дистанційну форму навчання та комп’ютерні технології у всі форми навчального процесу. У 2015 році брала участь  у Комітетських слуханнях Верховної Ради України на тему «Перспективи та шляхи нарощування видобутку вітчизняних нафти та газу для підвищення енергетичної безпеки України».

          Під керівництвом Середюк М. Д. здобули науковий ступінь:

  • Люта Наталія Вікторівна, кандидат технічних наук, 2003;
  • Болонний Василь Тарасович, кандидат технічних наук, 2006;
  • Пилипів Любомир Дмитрович, кандидат технічних наук, 2007;
  • Яновський Сергій Романович, кандидат технічних наук, 2010;
  • Фик Михайло Ілліч, кандидат технічних наук, 2010;
  • Ксенич Андрій Іванович, кандидат технічних наук, 2012;
  • Григорський Станіслав Ярославович, кандидат технічних наук, 2015.
Навчальна робота

Проектування та експлуатація насосних станцій.
Проектування та експлуатація газових мереж.
Трубопровідний транспорт високов'язких вуглеводнів.
Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації нафтопроводів.
Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації газових мереж.

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації "Дослідження сумішоутворення нафтопродуктів при їх послідовному перекачуванні з рідинними роздільними пробками", захищена в 1974 р.
Тема докторської дисертації "Методологічні основи проектування та експлуатації нафтопродуктопровідних систем України", захищена в 1996 р.
Напрям наукової роботи:

Розроблення наукових та методологічних засад проектування та енергоефективної експлуатації нафтопровідних та газопровідних систем складної структури.

Під керівництвом Марії Дмитрівни захищено сім кандидатських дисертацій.


Ідентифікатор ORCID

Профіль в Scopus

Профіль у Google Scholar

Вибрані публікації

Середюк М. Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів.- Івано-Франківськ, 2002.- 282 с.
Середюк М. Д., Якимів Й. В., Лісафін В. П. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів: Підручник.- Івано-Франківськ.- 2001. - 517 с.
Середюк М. Д., Малик В. Я., Болонний В. Т. Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів.- Івано-Франківськ.- 2003.- 436 с.
Середюк М. Д., Пилипів Л. Д., Зарубіна Ю. І. Технологічні розрахунки газових мереж населених пунктів. - Івано-Франківськ.- 2004. - 183 с.
Гончарук М. І., Середюк М. Д., Шелудченко В. І. Довідник з газопостачання населених пунктів України.- Івано-Франківськ.- 2006.- 1313 с.
Середюк М. Д., Пилипів Л. Д. Трубопровідний транспорт високов'язких вуглеводнів.- Івано-Франківськ. -2013.- 247 с.
Середюк М. Д., Савків Б. П. Підземне зберігання газу. - Івано-Франківськ. 2015. - 232 с.
Середюк М.Д., Яновський С.Р. Вибір енергоефективних режимів експлуатації нафтотранспортної системи України за її неповного завантаження //Нафтогазова галузь України.-2017.-№ 3(27)-С.29-33.

Контакти
Кімната 0502. Тел.: 72-71-39
E-mail: serediukm@gmail.com