Савчук Світлана Віталіївна

Savchuk
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2017 р.

Спеціальність

Менеджмент

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Місце роботи, посада

Кафедра менеджменту та адміністрування ІФНТУНГ, асистент

Наукові інтереси

Основними науковими інтересами є розвиток системи управління підприємством в умовах цифровізації та інші проблемні питання менеджменту.

Загальна інформація

Навчання:

  • Івано-Франківський  національний технічний університет нафти і газу (спеціальність «Менеджмент», 2017 р., диплом з відзнакою).
  • ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (спеціальність «Правознавство», 2017 р.).
Наукова діяльність

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент, на тему: «Удосконалення системи управління на енергетичних підприємствах в умовах цифрової економіки»

Вибрані публікації
  1. Полянська А.С. Савчук С.В. Цифровізація освітніх послуг: виклик чи об’єктивна реальність? Університетський менеджмент: підґрунтя запровадження. Монографічна серія у 4 т. Т.2.- Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2019.  С. 242-261.
  2. Полянська А. С., Савчук С. В. Ідентифікація змін зовнішнього середовища як необхідна умова удосконалення діяльності підприємства. Ефективна економіка. Електронний журнал. 2017. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5927
  3. Stankovska І, Polyanska A, Stankovskyi T, and Savchuk S. The Process Approach on the Basis of Digitalization as a Technology to Ensure the Efficiency of Enterprise’s Management. In 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System, Ivano-Frankivsk and Polyanytsia village (TC Bukovel), 2019, Advances in Economics, Business and Management Research, Vol. 99, рр.
  4. Полянська А.С., Кінаш І.П, Савчук С.В. Цифровізація як чинник розвитку персоналу підприємства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий журнал. Випуск 15. T.2. Івано-Франківськ, 2020. С. 94-106.
  5. Савчук С.В. Щодо питання оцінки цифрової зрілості підприємства в умовах цифрової трансформації. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. Вип. 1 (21). Івано-Франківськ, 2020. С. 78-85.
  6. Савчук С.В. Цифрова економіка: сутність та особливості становлення. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. Вип. 2 (21). Івано-Франківськ, 2020. С. (Публікація у фаховому виданні, категорія Б), (0,75 друк. арк.)
  7. Polyanska A.S., Savchuk S.V., Revtiuk Y. Assessment of Digital Maturity of Enterprise as a Precondition of Digital Transformation. Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic.  Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference. 4-5 November 2020 Granada, Spain. S. 6032-6044 (Scopus).
  8. Polyanska, A., Savchuk, S., Zapukhliak, I., Zaiachuk, Y., Stankovska, I. (2022). Digital Maturity of the Enterprise as an Assessment of its Ability to Function in Industry 4.0. MANUFACTURING 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. 2022, p. 209-227. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99310-8_17