Саманів Любов Василівна

Саманів Любов Василівна
Alma mater

Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет

Спеціальність

Прикладна математика

Кваліфікаційний рівень

Математик

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, асистент кафедри інженерії програмного забезпечення

Наукові інтереси

Якість програмного забезпечення

Загальна інформація

Після закінчення  університету  у 1988 році, була направлена в інститут нафти і газу ( тепер ІФНТУНГ), де працюю по сьогоднішній день.

Вчений секретар ради інституту інформаційних технологій, понад 15 років член журі МАНУкраїни

Навчальна робота

Основи програмування,

Менеджмент проєктів програмного забезпечення,

Агентно-орієнтоване програмування,

Професійна практика програмної інженерії,

Дискретні структури

Наукова діяльність

1. Храбатин Р.І., Саманів Л.В. Конспект лекцій «Інформатика та комп’ютерна техніка» Івано-Франківськ: ІФНТУНГ 2014 МВ 02070855 - 3846 – 2012р.

2.  Саманів Л.В., Крихівський М.В. Системи управління базами даних. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013р. МВ 02070855-2122-2013

3. Бандура В.В., Саманів Л.В. Професійна практика програмної інженерії. Лабораторний практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013р.

4.  Khrabatyn, V.Bandura, L.Samaniv. Coputer technologies and programming lectures. – Ivano-Frankivsk:IFNTUNG, 2018/ - 145p.

5. Т. В. Дитко, М. М. Яцишин, Л. В. Саманів Агентно-орієнтоване програмування.

6. Лабораторний практикум. , м. Івано-Франківськ, 2018, 50 стр.

7. Методичні рекомендації для лабораторних робіт «Основи програмування». Для студентів «Інженерія програмного забезпечення» 2020. Храбатин Р.І., Саманів Л.В., Бандура В.В. - ІФНТУНГ, вересень, 2020. С.62.

8. Бандура, В. В. Основи програмування мовою java: лабораторний практикум// Бандура В. В., Храбатин Р.І., Саманів Л.В. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 77 с.

Вибрані публікації

1. Mathematical and Computer Modeling of soil Contamination in Halych District Based on the theory of neural networks. /М.Horbiychk, R.Khrabatyn V.Bandura О.Khrabatyn L.Samaniv M.Pasyeka/ Международный научный журнал «Управляющие системы и машины, информационные технологии», №4, июль-август, 2015, г.Киев, c.83-85. Фахове виданн

2. Храбатин Р.І., Яцишин М.М., Бандура В.В., Саманів Л.В./ Проектування математичної моделі для оцінки надійності інформаційно-обчислювальної системи//Східно-Європейський журнал передових технологій. Технологічний аудит і резерви виробництва.№5(1)(13),2013, м.Харків ,Фахове видання.

3. Храбатин Р. І., Саманів Л.В., Никифорук С.М., Григорчук Л.І., Храбатин О.В./ Застосування експертних систем для вирішення завдань моніторингу безпеки автоматизованих систем нафтогазового комплексу// Науковий вісник ІФНТУНГ, №1 (31), Івано-Франківськ 2012. / С. 124-131 Фахове видання.

4. Храбатин Р.І. Адаптивний інтелектуальний програмний додаток на основі штучного інтелекту для керування оптичною системою промислової сонячної електростанції / Храбатин Р.І., Бандура В.В., Саманів Л.Б., Козак О.Ф., Храбатин О.В.// Збірник наукових робіт «ADVANCED OF SCIENCE» (Карлові Вари, Чехія), 2018, - ISBN 978-80-7534-078-8

5.Sheketa V., Chesanovskyy M., Pikh V., Romanyshyn Y., Samaniv L., Pasyeka M. Formal Aspects of Case-Based Decisions Making Support by Wells Drilling // CEUR Workshop Proceedings(Vol-2631) of the 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT+DS 2020). Volume I: Main Conference.: Lviv-Shatsk, Ukraine, June 2-3, 2020.– ISSN 1613 0073.- http://ceur-ws.org/Vol-2631/