Розловська Світлана Євгеніївна

Додаткова інформація
Фото Розловська С.Є.
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 1999

Спеціальність

Геофізичні методи пошуку і розвідки родовищ корисних копалин

Кваліфікаційний рівень

гірничий інженер-геофізик

Науковий ступінь

кандидат геологічних наук

Місце роботи, посада

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, кафедра нафтогазової геофізики, доцент

Наукові інтереси

Методика і технології інтерпретації сейсморозвідувальних та акустичних даних з метою прогнозування будови геологічного розрізу, пошуків та розвідки нафтових і газових родовищ.

Навчальна робота

Сейсморозвідка, Теорія пружних хвиль, Моделювання хвильових полів

Наукова діяльність

10.11.2011 захист кандидатської дисертації на тему "Методологічні аспекти підвищення ефективності використання інформативного сигналу хвильового акустичного каротажу"

Напрями наукових досліджень: Методи підвищення ефективності використання інформативного сигналу хвильового акустичного каротажу. Методика і технології інтерпретації сейсморозвідувальних та акустичних даних з метою прогнозування будови геологічного розрізу, пошуків та розвідки нафтових і газових родовищ.

Вибрані публікації

Є автором та співавтором більше 40 наукових і навчально-методичних праць.

S. Anikeyev, S. Rozlovska Anisotropic transformations of regional gravi-magnetic fields of the Ukrainian Southeast Carpathian – Geodynamics. – Львів. - №2 (31), 2021. - p. 66-83.

С. Є. Розловська, О. П. Вергуненко, Б. Б. Габльовський, М. В. Штогрин Можливості атрибутного аналізу сейсмічних даних для уточнення структурних особливостей геологічного розрізу - Нафтогазова енергетика. – Івано-Франківськ. №1 (35), 2021. – с.16-24

 Розловська С.Є. Уточнення структурних побудов і прогнозування геологічного розрізу із залученням даних хвильового акустичного каротажу. / С.Є. Розловська, О.В. Пилипенко, К.І. Муц // Геоінформатика. – Київ. - №4(68), 2018. – с.29-43
Кашуба Г.О. , Розловська С.Є. Спосіб визначення інтервального часу розповсюдження поздовжньої хвилі в скелеті порід-колекторів (на прикладі родовищ Східної частини та Північного борту Дніпровсько-Донецької западини) / Г.О. Кашуба, С.Є. Розловська // – Науковий вісник ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ. – 2015. – №1(38). – С.7-14.
 Розловська С.Є. Сучасний  стан  ефективного  використання  акустичного  каротажу  для  вирішення  нафтогазопошукових  завдань / С.Є.Розловська // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-Івано-Франківськ.-2014.-№2(51).-С.129-140.
 Розловська С.Є. Зіставлення різних способів визначення коефіцієнта пористості теригенних колекторів з врахуванням глинистості за даними акустичного каротажу / С.Є. Розловська, Н.С. Ганженко, К.І. Муц // Геодинаміка. – Львів. – 2013.- №1(14).–С.154-159.
 Фролова С.Є. Використання акустичного каротажу для визначення густини гірських порід / С.Є. Фролова // Геодинаміка. – Львів. – 2011.- №2(11).–С.310-312.

Anikeyev S.G., Rozlovska S.E., Grechukh S.VExperiments with anisotropies transformations of Andreyev and Klushin (on the example of the gravity and magnetic fields of the southeast Ukrainian Carpathians). XX International Conference "Geoinformatics: theoretical and applied aspects" GeoInformatics 2021, (1114 May 2020, Kiev, Ukraine). Volume 2021, p.1-6

Anikeyev S. G., Hablovskyi B. B., Rozlovska S. E., Shtogryn M. V., Zagray A. E. Experience of the 3D interpretation of gravity data in the southeast of VolynoPodillya. Gravitational monitoring substantiation by imitation modelling methods. 19th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, GeoInformatics 2020, (11‐14 May 2020, Kiev, Ukraine, 18142). 
 Anikeyev S. G., Rozlovska S. E., Hablovskyi B. B., Shtogryn M. V., Karpenko M. O. The experiences with anisotropic averaging transformation of gravity and magnetic fields (on the example of the southeast part of Ukrainian Carpathians). 19th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, GeoInformatics 2020, (11‐14 May 2020, Kiev, Ukraine, 18145).

Розловська С.Є. Прогнозування будови підсольових відкладів девону ДДЗ на основі атрибутного аналізу сейсмічних даних / С.Є. Розловська //  7th International Scientific Conference «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions», - Stuttgart, Germany, May 31, 2019. – рр. 234-245
Розловська С.Є. Можливості атрибутного аналізу сейсмічних даних для уточнення структурних особливостей геологічного розрізу / С.Є. Розловська, О.П. Вергуненко, А.В. Скакун // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика».  Івано-Франківськ, 27-31 травня 2019 р.  – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019 р. 
 Анікеєв С.Г. Про методику визначення регіональної складової поля сили тяжіння за допомогою геологічного редукування з елементами рішення обернених задач / С.Г. Анікеєв, С.Є. Розловська // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова галузь: Перспективи нарощування ресурсної бази». Івано-Франківськ, 23-25 травня 2018 р.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, – 2018. – С. 167-169.
Розловська С.Є. Прогнозування геологічного розрізу за результатами генетичної інверсії сейсмічних даних / С.Є. Розловська // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова галузь: Перспективи нарощування ресурсної бази». Івано-Франківськ, 23-25 травня 2018 р. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – С. 125-127.
 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9259-6774

SCOPUS: Scopus Author ID: 57218567801

Google Scholar: r_lg2yUAAAAJ

 

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-23, 0342 72-71-25, e-mail: svitlana.rozlovska@nung.edu.ua