Розловська Світлана Євгеніївна

Додаткова інформація
фото
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 1999

Спеціальність

Геофізичні методи пошуку і розвідки родовищ корисних копалин

Кваліфікаційний рівень

гірничий інженер-геофізик

Науковий ступінь

кандидат геологічних наук

Вчене звання

доцент кафедри нафтогазової геофізики

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

кафедра нафтогазової геофізики, доцент

Наукові інтереси

Методика і технології інтерпретації сейсморозвідувальних та акустичних даних з метою прогнозування будови геологічного розрізу, пошуків та розвідки нафтових і газових родовищ.

Навчальна робота

Сейсморозвідка, Теорія пружних хвиль, Ядерна геофізика та радіометрія, Геомоделювання на основі геолого-геофізичних даних, Просторова та морська сейсморозвідка, Свердловина сейсморозвідка

Наукова діяльність

10.06.2011 захист кандидатської дисертації на тему "Методологічні аспекти підвищення ефективності використання інформативного сигналу хвильового акустичного каротажу"

Напрями наукових досліджень: Методи підвищення ефективності використання акустичних і сейсмічних даних з метою прогнозування будови геологічного розрізу, пошуків та розвідки нафтових і газових родовищ.

Підвищення кваліфікації:

Вибрані публікації

Є автором та співавтором більше 40 наукових і навчально-методичних праць.

Наукові праці останніх років:

Anikeyev S., Monchak L.,Hablovskyi B., Rozlovska S., Piatkovska I.O. Informativeness of gravity modeling on the example of detailing the structure of oil and gas rospective zones in subthrust uplifts Precarpathian foredeep)// Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: Materials of 17th International Scientific Conference 7–10 November 2023, Kyiv, Ukraine

Габльовський Б.Б., Ганженко Н.С., Розловська С.Є., Штогрин М.В. Моделювання ефектів, які використовуються при сейсмічному моніторингу, на прикладі Одеського газового родовища - Нафтогазова енергетика. – Івано-Франківськ. №1 (37), 2022. – с. 15-21

Anikeyev S.G., Rozlovska S.E., Grechukh S.V.  Experiments with anisotropies transformations of Andreyev and Klushin (on the example of the gravity and magnetic fields of the southeast Ukrainian Carpathians). XX International Conference "Geoinformatics: theoretical and applied aspects" GeoInformatics 2021, (11‐14 May 2020, Kiev, Ukraine). Volume 2021, p.1-6

С. Є. Розловська, О. П. Вергуненко, Б. Б. Габльовський, М. В. Штогрин Можливості атрибутного аналізу сейсмічних даних для уточнення структурних особливостей геологічного розрізу - Нафтогазова енергетика. – Івано-Франківськ. №1 (35), 2021. – с.16-24

Anikeyev, S. Rozlovska Anisotropic transformations of regional gravi-magnetic fields of the Ukrainian Southeast Carpathian – Geodynamics. – Львів. - №2 (31), 2021. - p. 66-83.

Anikeyev S. G., Hablovskyi B. B., Rozlovska S. E., Shtogryn M. V., Zagray A. E. Experience of the 3D interpretation of gravity data in the southeast of VolynoPodillya. Gravitational monitoring substantiation by imitation modelling methods. 19th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, GeoInformatics 2020, (11‐14 May 2020, Kiev, Ukraine, 18142). 
 

 Anikeyev S. G., Rozlovska S. E., Hablovskyi B. B., Shtogryn M. V., Karpenko M. O. The experiences with anisotropic averaging transformation of gravity and magnetic fields (on the example of the southeast part of Ukrainian Carpathians). 19th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, GeoInformatics 2020, (11‐14 May 2020, Kiev, Ukraine, 18145).

Навчально-методичні праці:

Розловська С. Є. Геомоделювання на основі геолого-геофізичних даних : конспект лекцій – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2024. – 97 с.

Анікеєв С.Г., Габльовський Б.Б., Розловська С.Є., Штогрин М.В. Геофізичні методи у вирішенні нафтогазопошукових завдань : навчальний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. - 230 с. 

Розловська С.Є. Сейсморозвідка : конспект лекцій (частина 2). – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 102 с.

Розловська С.Є. Сейсморозвідка : конспект лекцій (частина 1). – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 146 с.

Розловська С.Є. Сейсморозвідка.  Обробка та інтерпретація сейсморозвідувальних даних: лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 97с.

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9259-6774

SCOPUS: Scopus Author ID: 57218567801

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/GRO-2139-2022  

Google Scholar: r_lg2yUAAAAJ

Є Членом ГО "Спілка геологів України"

.

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-23, 0342 72-71-25, e-mail: svitlana.rozlovska@nung.edu.ua