Розловська Світлана Євгеніївна

фото
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 1999

Спеціальність

Геофізичні методи пошуку і розвідки

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук

Вчене звання

доцент кафедри нафтогазової геофізики

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

кафедра нафтогазової геофізики, доцент

General Information

1993 - 1999 роки – навчалася у Івано-Франківському інституті нафти і газу / Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу, де здобула кваліфікацію «Гірничий інженер-геофізик» за спеціальністю «Геофізичні методи пошуку та розвідки».

1999 – 2002 роки – навчалася в аспірантурі при кафедрі «Польової нафтогазової геофізики» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

З 2003 року почала працювати в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на посаді асистента кафедри «Польової нафтогазової геофізики».

2012 – 2016 роки – працювала на посаді доцента кафедри «Польової нафтогазової геофізики».

З 2016 року працює доцентом кафедри «Нафтогазової геофізики» ІФНТУНГ.

Упродовж роботи на кафедрі проводила навчально-методичну і науково-дослідницьку діяльність, призначалася відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт.

Рішенням Атестаційної колегії України від 10 листопада 2011 року на підставі прилюдного захисту дисертації на тему: «Методологічні аспекти підвищення ефективності використання інформативного сигналу хвильового акустичного каротажу» (10.06.2011) присуджено  науковий ступінь «Кандидат геологічних наук» зі спеціальності «Геофізика» (Диплом ДК №001606).

Рішенням вченої ради ІФНТУНГ від 28 квітня 2022 року присвоєно вчене звання «Доцент кафедри нафтогазової геофізики» (Атестат АД №010480).

Є Членом ГО "Спілка геологів України"

Навчальна робота

На даний час викладає такі дисципліни:

  • Теорія пружних хвиль
  • Сейсморозвідка
  • Ядерна геофізика та радіометрія
  • Геомоделювання на основі геолого-геофізичних даних
  • Просторова та морська сейсморозвідка
Наукова діяльність

На даний час проводить наукові дослідження за напрямом:

  • методи підвищення ефективності використання акустичних і сейсмічних даних з метою прогнозування будови геологічного розрізу, пошуків та розвідки нафтових і газових родовищ;
  • розвиток методик трансформацій гравітаційних аномалій.

Підвищення кваліфікації:

Бере участь у наукових конференціях:

Вибрані публікації

Наукові праці останніх років:

Габльовський Б.Б., Ганженко Н.С., Розловська С.Є., Штогрин М.В. Моделювання ефектів, які використовуються при сейсмічному моніторингу, на прикладі Одеського газового родовища - Нафтогазова енергетика. – Івано-Франківськ. №1 (37), 2022. – с. 15-21

Anikeyev, S. Rozlovska Anisotropic transformations of regional gravi-magnetic fields of the Ukrainian Southeast Carpathian – Geodynamics. – Львів. - №2 (31), 2021. - p. 66-83.

С. Є. Розловська, О. П. Вергуненко, Б. Б. Габльовський, М. В. Штогрин Можливості атрибутного аналізу сейсмічних даних для уточнення структурних особливостей геологічного розрізу - Нафтогазова енергетика. – Івано-Франківськ. №1 (35), 2021. – с.16-24

Навчально-методичні праці:

Розловська С. Є. Геомоделювання на основі геолого-геофізичних даних : конспект лекцій – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2024. – 97 с.

Анікеєв С.Г., Габльовський Б.Б., Розловська С.Є., Штогрин М.В. Геофізичні методи у вирішенні нафтогазопошукових завдань : навчальний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. - 230 с. 

Розловська С.Є. Сейсморозвідка : конспект лекцій (частина 2). – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 102 с.

Розловська С.Є. Сейсморозвідка : конспект лекцій (частина 1). – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 146 с.

Розловська С.Є. Сейсморозвідка.  Обробка та інтерпретація сейсморозвідувальних даних: лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 97с.

Загалом за весь час своєї наукової діяльності видала 42 наукові праці, 1 навчальний посібник

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9259-6774

SCOPUS: Scopus Author ID: 57218567801

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/GRO-2139-2022  

Google Scholar: r_lg2yUAAAAJ

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-23, 0342 72-71-25, e-mail: svitlana.rozlovska@nung.edu.ua