Романенко Наталія Валеріївна

Додаткова інформація
Романенко Наталія Валеріївна
Alma mater

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника

 

Спеціальність

«Іноземні мови (англійська мова і література)»

 

Кваліфікаційний рівень

«Філолог, викладач англійської мови і літератури» (диплом ВА № 11894800)

 

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук

 

 

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

кафедра філології та перекладу ІФНТУНГ, доцент

 

Наукові інтереси

Літературознавча компаративістика, художній переклад, зіставна лінгвістика

 

Загальна інформація

1999-2000 – асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ;

2000-2003 – аспірантура Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника: спеціальність «Порівняльне літературознавство»;

2003-2005 –  асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ

2005 – захист кандидатської дисертації, спеціальність 10.01.05  «Порівняльне літературознавство, диплом ДК  030103 від 30.06.2005. Тема дисертації – «Творчість Ернеста Хемінгуея в українському літературному процесі ХХ століття (рецепція і типологія)

2006- 2007 – доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ

2007-2011 – доцент кафедри теорії та практики перекладу   ІФНТУНГ

2017- дотепер – доцент кафедри філології та перекладу   ІФНТУНГ

 

Навчальна робота

Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови

Ділова англійська мова

Порівняльне літературознавство

Історія зарубіжної літератури

 

Наукова діяльність

Літературознавча компаративістика, художній переклад, зіставна лінгвістика

orcid.org/0000-0003-3450-4752

ResearcherID Web of Science: N-8019-2017

 

Вибрані публікації

Янишин О. К., Стахмич Ю. С., Романенко Н. В. Російсько-українська війна у контексті міжнародної медіаосвіти (на матеріалах освітньої мережі газети The New York Times). European Humanities Studies/Europejskie Studia Humanistyczne. 2023. № 1. С. 121–138.

Романенко Н. В., Криховецька А. М. Новітній воєнно-політичний дискурс: лінгвопрагматичні та перекладацькі особливості (на матеріалі промов президентів України та США) // Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада 2022 р., м. Одеса. Ч. 2. – Львів – Торунь : LihaPres, 2022. – С. 244-247.

Романенко Н. В. Воєнна проза Е. Гемінґвея у новітньому українському перекладі (на прикладі роману «Прощавай, зброє») / Закарпатські філологічні студії. 2022.  Вип. 22. Т. 2.  С. 209-214

Romanenko, N., Vakulyk, I., Koval, V., Lukiianchuk, I., Grygorenko, T.,Formation of a Professional Communication Culture Among the Students Using Information Technologies // IJCSNS International  Journal of Computer Science and Network Security, 22(9), 2022, P. 75-82.

Романенко Н. В. Перекладацькі трансформації як інструмент стимулювання міжлітературної комунікації (на матеріалі перекладів роману Е. Гемінґвея «Фієста. І сонце сходить») / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск № 39. – 2021. – С. 84-90.

Романенко Н. В. Перекладацька адаптація як спосіб подолання бар’єрів у міжлітературній комунікації (на прикладі українських версій роману Е. Гемінґвея «По кому подзвін») / Нове у філології сучасного світу : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 12–13 червня 2020 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС». - C. 41-45

Романенко Н. Рецепція роману «По кому подзвін» Е. Гемінґвея українською літературою ХХ-ХХІ століть (етапи, перешкоди, новітня версія) / Н. Романенко // Актуальні питання гуманітарних наук: збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 24 Том.2 – С. 108-114.

Романенко Н.В., Юрків А.П. Англійські термінологічні метафори нафтогазової сфери: структурно-морфологічний, когнітивний та перекладознавчий аспекти / Н. В. Романенко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Т. 30 (69) № 4 Ч. 2. – Київ:  Видавничий дім «Гельветика», 2019.  – С. 122- 127.

Романенко Н.В. Соціально-історична детермінованість перекладацьких рішень (на прикладі українських перекладів творів Е. Гемінґвея різних часів) /  Н.В Романенко // Прикарпатський Вісник НТШ. Слово. – 2018. – № 4(48). – С. 360-371.

Романенко Н.В., Головатюк Т.М. Лінгвокомунікативний потенціал граматичних перекладацьких трансформацій (на прикладі української інтерпретації роману С. Кінга «Під куполом») / Н.В. Романенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія». – 2018 – Вип. 4(72). – С. 37-40.

Романенко Н.В., Говера О.М. Трансформації як ключовий метод перекладу текстів ІТ-сфери / Н. В. Романенко / Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 29 (68) № 4. – Київ, 2018. – С. 116-120.

Романенко Н. Взаємодія індивідуальних стилів автора та перекладача у художньому перекладі (на матеріалі творів Е. Хемінгуея в українській інтерпретації В. Митрофанова) / Н. Романенко / Південний архів.  Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXXIV. – Херсон: ХДУ, 2018. – С.206-208.

 

Контакти

(0342)50-45-75,

n.romanenko@nung.edu.ua