Побігун Сергій Андрійович

Побігун С. А.
Alma mater

ІФНТУНГ

Спеціальність

спеціальність „Економіка підприємства”, спеціалізація «Економіка машино- та приладобудування» і отримав кваліфікацію інженера-економіста

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

доцент кафедри підприємництва та маркетингу

Наукові інтереси

Економетричні дослідження, Прогнозування розвитку територій та підприємств, Стратегічне управління, Соціальна відповідальність бізнесу

https://orcid.org/0000-0002-2809-3312

Scopus Author ID: 57217103556

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yA8N8SQAAAAJ&hl=uk

 

Державні нагороди

Неодноразово нагороджений грамотами ІФНТУНГ, а також президією комітету Івано-Франківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

Загальна інформація

В 1993 році закінчив Івано-Франківську ЗОШ №18. В 1998 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу факультет „Економіки і менеджменту” за спеціальністю „Економіка підприємства”, спеціалізація «Економіка машино- та приладобудування» і отримав кваліфікацію інженера-економіста.

З травня 1996 року працюв менеджером з продажу КП «Спас».

З вересня 1998 року – асистент кафедри «Економіки машино- та приладобудування». З 2001 року по 2011 – заступник декана факультету економіки і підприємництва (з навчально-організаційної роботи). З 2006 року – доцент кафедри управління регіональним економічним розвитком. З 2010 року – доцент кафедри управління галузевим і регіональним економічним розвитком. З 2012 року - доцент кафедри теорії економіки та управління. З вересня 2015 року по даний час – доцент кафедри підприємництва та маркетингу. З березня 2023 року по даний час - заступник директора інституту економіки та менеджменту з навчально-організаційної роботи.

Тема дисертаційної роботи: «Економетричний супровід стратегічного управління нафтогазовими підприємствами» Наукові інтереси: Стратегічне управління підприємствами, Економіко-математичне моделювання, Прогнозування економічних процесів, Економетричні дослідження ринку.

З 01.09.2010 року є членом експертно-рецензійної комісії ІФНТУНГ (секція інституту економіки та менеджменту).

З 01.09.2017 року є постійним членом робочої групи з розробки освітньо-професійних програм за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

З 01.09.2020 року гарант ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (бакалавр).

Підвищення кваліфікації та участь у тренінгах:

Сертифікат з курсу «Корпоративне управління», Міжнародна фінансова корпорація, м.Івано-Франківськ, 2000р.

Сертифікат з курсу «Операційний менеджмент», Консорціум із вдосокналення бізнес-освіти в Україні, м.Івано-Франківськ, 2000р.

Подяка від Фонду нових ідей «Соціум-Еко-Арт» за підтримку проекту “Тренінги та освітні акції для дітей та молоді Івано-Франківської та Тернопільської областей з напрямів молоджіна політика та правова свідомість молоді в Україні», м.Івано-Франківськ, 2003р.

Сертифікат: тренінг «Роль неурядових організацій у становленні і розвитку демократії», TACIS, Institution Building Partnership Programme, центр “Ділові ініціативи», м.Івано-Франківськ, 2004р.

Сертифікат: тренінг «Роль неурядових організацій у локальному розвитку», TAСIS, Institution Building Partnership Programme, Люблін, Польща, 2004р.

Сертифікат про підвищення кваліфікації у Літньому інституті УАРМБО-2010 з курсу «Технологія і методи викладання дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність», Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО), м.Черкаси, 2010р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні технології організації навчання у вищій школі», ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м.Київ, 2010р.

Підвищення кваліфікації за спеціальністю "Маркетинг". Тема: Оцінювання ефективності соціальних проектів на основі економетричних досліджень. Тернопільський національний економічний університет кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу з 01.04.2015 по 01.07.2015р. св. 126-34/3074 від 15.09.2015р.

Підвищив кваліфікацію з основ проектування електронного курсу на базі Центру дистанційного навчання університету з 22листопада 2016 по 31 травня 2017, свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦДН № 000013 від 01 червня 2017 р.

Учасник семінару-тренінгу «Відповідальне партнерство. Бізнес та освіта у контексті сталого розвитку». Київ. 04 жовтня 2019р. 

Учасник практикуму «Використання логіко-структурного підходу при написанні грантових заявок» в рамках проекту Creative Spark (партнерство EV16043U1W) 17 лютого – 22 березня 2021 року. Сертифікат

Учасник міжнародного проєкту ERASMUS+ 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA EU-EaP FUTURE AVENUES: BOOSTING JOINT INITIATIVES OF ACADEMIA AND CIVIL SOCIETY IN UKRAINE

Підвищення кваліфікації згідно програми "Підвищення цифрових компетентностей викладача: інструменти пакету Google Suite for Education для організації освітнього процесу та LMS Moodle-система керування самостійною роботою студентів та інструментами асинхронного навчання (2 кр. 60год). Сертифікат №ЦПМ-20-000062 від 30.10.2020р. ІФНТУНГ.

Підвищення кваліфікації по програмі «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність». Інноваційний університет, Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Рада молодих учених МОН України. 06.02 – 03.04.2021р. 120 год / 4 кредити ЄКТС.

Підвищення кваліфікації за програмою: Competence development of civil servants using desing-thinking methodology в Технічному Університеті м. Каунас.(0,5 кредиту ECTS) № сертифікату 1232-03968

Підвищення кваліфікації Стартап Школі «Sikorsky Challenge» за програмою «Вступ до інноваційного підприємництва та практика запуску стартапа» в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського з 16 листопада 2021р. по 21 січня 2022 р. загальним обсягом – 2 кредити ЄКТС. Сертифікат

Підвищення кваліфікації LIFECELL DIGITAL ACADEMY (30 год./ 1 кредит). Сертифікат №183 

Підвищення кваліфікації за програмою «Науково-педагогічні працівники: особистісний розвиток, лідерство. Спеціальна тема: Дуальна освіта». Інноваційний університет. 04.02 – 20.05.2022 р. (обсяг програми: 240 год./ 8 кредитів ЄКТС). Сертифікат No 1130 

Підвищення кваліфікації за програмою онлайн-семінару “ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ” Сертифікат ЦІВО-1190

Підвищення кваліфікації за темою “Трансформація науки в бізнес: можливості для комерціалізації” (0.10-15.11.2022р., 19 ак.год. 0,63 кредити) свідоцтво №UINTEI 220343 

Підвищення кваліфікації на онлайн-конференції “Інтерактивне навчання, Результати наймасштабнішої співпраці ІТ-бізнесу та освіти у 2022 році”. Сертифікат 

Учасник проєкту з розвитку співпраці бізнесу та освіти “Uni-Biz Bridge”, присвячений розвитку soft-skills (21-22.11.2022р., 7 акад.годин, сертифікат №21

Навчальний тренінг "ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИМІРИ", 22.12.2022р., 2 год. Сертифікат

Експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з січня 2020 року.

Член Івано-Франківського Регіонального Представництва Індустріального гендерного комітету з реклами та Івано-Франківської обласної організації «Українська Асоціація Маркетингу»

Член координаційної ради з розвитку соціального підприємництва м.Івано-Франківськ

Заступник голови правління Громадської організації «Науково-дослідний та консультаційно-практичний центр бізнесу, маркетингу і права»  

Заступник голови первинної профспілкової організації працівників ІФНТУНГ.

Член вченої ради інституту економіки та менеджменту ІФНТУНГ

Автор більше 100 наукових праць, 5 посібників, 2 монографій, 4 дистанційних курсів, 25 інших методичних розробок.

Навчальна робота

Економетрика,

Моделювання та прогнозування у підприємництві

Стратегія бізнесу

Стратегічне партнерство у підприємництві

Соціальна відповідальність бізнесу

Моделювання господарських процесів

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації: «Економетричний супровід стратегічного управління нафтогазовими підприємствами» , 2013р.

Напрями наукової роботи: Економетричні дослідження, Прогнозування розвитку територій та підприємств, Стратегічне управління, Соціальна відповідальність бізнесу

Автор більше 100 наукових праць, 5 посібників, 2 монографій, 4 дистанційних курсів, 25 інших методичних розробок.

Вибрані публікації

1. Побігун С. А., Мельничук І. В., Побігун О. В. Аналіз динаміки та передумов зниження показника енергомісткості в економіці України. Електронне фахове видання «Економіка та суспільство». 2017. № 12. С.136-142.

2. Побігун С., Орлів М. Проблеми підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади і пріоритети його державного регулювання. Evropský politický a právní diskurz. 2018. Svazek 5. 2. vydání. S. 190-198.

3. Побігун С. А., Савчук Т. В., Негрич І. М. Резервний капітал: економіко-правове забезпечення формування і використання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2018. Випуск (1) 51. С. 436-441.

4. Побігун С. А., Запухляк І. Б., Зелінська Г. О. Підходи, методи та інструменти управління змінами в системі управління розвитком підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип.23. С. 298-303.

5. Побігун С. А., Cенюк Ю. М. Оцінка ефективності оперативного управління на основі економетричних досліджень. «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти (Рівне, 10 травня 2019 року). Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування.

6. Побігун С.А. Проблематика підвищення економічної ефективності маркетингових комунікацій організації Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Івано-Франківськ, 11-12 квітня 2019 р.), Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. 332 с.

7. Побігун С.А. Людський капітал, як основа підприємництва в умовах неоіндустріального суспільства / С.А. Побігун, Ю. М. Сенюк // Інноваційний розвиток та безпека підриємства в умовах неоіндустріального суспільства: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (31 жовтня 2019 р.)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2019. – 690с

8. Sviatoslav KIS, Larysa MOSORA, Yurii MOSORA, Oleh YATSIUK, Galyna MALYNOVSKA, Serhii POBIHUN Personnel Certification as a necessary condition for enterprise’ STAFF development Management Systems in Production Engineering Volume 28: Issue 2. ISSN: 2450-5781. https://doi.org/10.2478/mspe-2020-0018 Published online: 26 May 2020 (121-126)

9. Ivanna Melnychuk, Oksana Savko, Serhii Pobihun, and Nataliia Havadzyn, «The impact of a country's level of economic development on environmental safety». Procedia Environmental Science, Engineering and Management, vol. 8, no. 2, pp. 441-451, 2021, Romania. eISSN: 2392 - 9545.

10. Galyna Malynovska, Larysa Mosora, Sviatoslav Kis, Serhii Pobihun, Oleh Yatsiuk. Using Design Thinking Method in Personnel Certification Procedures”.  ICEP 2021 – 18th International Conference on European Processes, held on the 23rd of April 2021, at Kaunas University of Technology, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities (Kaunas, Lithuania)

11. Pobihun S., Seniuk Yu. APPROACHES TO STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 28–29 квітня 2021 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки,  2021. С.280-281. – Режим доступу: http:// http://science.inem.lviv.ua/wp-content/uploads/2017/01/CONF_NTSA_2021pdf. вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр. і англ. ISBN 978-966-941-598-1

12. Serhii Pobihun, Nataliia Havadzyn, Ivanna Melnychuk, Oksana Savko and Valeria Mirela Brezoczki. Modeling the influence of factors on the level of environmental safety. Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters.  19-21 May, 2021. Kryviy Rih. Ukraine.

13. Topolnytska, T., Matskiv, R. and Pobihun, S. (2021), “Region image formation by using social communications”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8872 (Accessed 02 Jun 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.70

14. Yuliia Bui, Serhii Pobihun, Ivanna Melnychuk, Iryna Hobyr, Oksana Savko. ASSESSMENT OF THE IMPACT OF SME'S LEVEL DEVELOPMENT ON EMISSIONS OF HARMFUL SUBSTANCES IN EUROPEAN COUNTRIES (Румунія) – Сертифікат) Environmental Innovations: ADVANCES IN ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, 3rd Online Conference. 27.09-01.11.21

15. Melnychuk I., Pobihun S. GREEN ECONOMY: THE IMPACT OF INNOVATION IN SMES. Recent Trends in Science: Proceedings of the 1st International Scientific  and Practical Internet Conference, May 5-6, 2022. FOP Marenichenko V.V.,  Dnipro, Ukraine, 194 p.  P.45-46.  ISBN 978-617-95218-6-7 

16. Susak D., Pobihun S. STAKEHOLDER APPROACH. GROUPING, STRATEGIES, BENEFITS Проблеми раціонального використання соціально-економічного, еколого-енергетичного, нормативно-правового потенціалу України та її регіонів: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції ГО «ІЕЕЕД», (01 травня 2022 року), м. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф", 2022. - 184 с. C. 28-32. ISBN 978-617-7843-36-7

17. I.V. Melnychuk, Y.V. Bui, S.A. Pobihun, I.B. Hobyr, O.Ya. Savko. Improved CRA-method in phenomenological approach (on the example of innovative SME and GHG emissions). Heliyon. volume 8, issue 12, e12420, December 01, 2022. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12420.

Більше про наукові праці

Контакти

serhii.pobihun@nung.edu.ua