Петрина Марія Юріївна

Петрина Марія Юріївна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2003

Спеціальність

Менеджмент організацій

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, кафедра менеджменту та адміністрування, доцент

Наукові інтереси

Розвиток інноваційної діяльності та розробка інноваційної стратегії розвитку підприємств, технологічних парків, оцінка інноваційного потенціалу організацій

Загальна інформація

Навчалася в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Менеджмент організацій», який успішно закінчила, отримавши диплом з відзнакою, та здобула кваліфікацію магістр з менеджменту. 
Одразу після закінчення університету почала працювати викладачем  кафедри „Управління регіональним економічним розвитком” ІФНТУНГ (факультет – „Управління галузевим і регіональним економічним розвитком”). Паралельно навчалася в аспірантурі на кафедрі „Менеджменту” Тернопільського національного економічного університету, де захистила кандидатську дисертацію на тему «Реалізація інноваційного потенціалу технопарків за умов трансформаційних змін в економіці». Отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності економіка та управління національним господарством (ДК №049940). Присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту і адміністрування (12ДЦ №023852).

Навчальна робота

«Управління інноваціями»; 
«Економіка підприємства»; 
«Організація і планування виробництва»;
«Інвестиційний менеджмент»;
«Менеджмент»;
«Управління персоналом»
 

Наукова діяльність

Тема(и) дисертації(й), рік захисту
Реалізація інноваційного потенціалу технопарків за умов трансформаційних змін в економіці, 2008

Напрями наукової роботи

 • розробка стратегії розвитку інноваційної діяльності підприємств, організацій, галузей, регіонів;
 • оцінка та реалізація інноваційного потенціалу підприємств, організацій, галузей, регіонів;
 • оцінка інвестиційної та інноваційної привабливості підприємств;
 • економічна ефективність діяльності підприємств;
 • шляхи удосконалення фінансового забезпечення діяльності підприємств;
 • розвиток інноваційної діяльності;
 • проблеми та перспективи розвитку інноваційної інфраструктури: бізнес-інкубаторів, технологічних парків, технополісів;
 • впровадження інновацій в діяльність підприємств: інновації в управління персоналом, інновацій в товарній політиці, інновації в маркетинговій політиці, політиці збуду та просування;
 • інтелектуальний потенціал як рушійний елемент економічного розвитку;
 • роль інтелектуальної власності в розвитку інноваційного підприємництва;
 • стратегічне управління діяльністю підприємств;
 • розвиток інтелектуальної власності підприємств, організацій, галузі.
Вибрані публікації
 1. Mariya Petryna, Nataliia Stavnycha, Lesya Tarayevska, Liliia Rishchuk and Oksana Kushlyk  «A methodological approach to the evaluation of the effectiveness of innovative projects». The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, Kryvyi Rih, 2020, Vol.166, DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613018.
 2. Петрина М.Ю., Кочкодан В.Б. Особливості реалізації інноваційного потенціалу технопарків провідних країн світу. Інфраструктура ринку. 2020. №39. C.83-90. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/39-2020.
 3. Галюк І.Б., Петрина М. Ю., Петренко В. П. Інноваційні структури як прогресивна форма реалізації інтелектуального потенціалу людських ресурсів держави: монографія. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. 344 с.
 4. Петрина М.Ю., Кушлик О. Ю. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку ПЕК в контексті енергетичної безпеки та регіонального розвитку України. Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи: монографія / за редакцією д.е.н, професора Данилюка М. О., д.е.н., професора Полянської А. С. Івано-Франківськ, 2017. С. 41-60.
 5. Запухляк І. Б., Петрина М. Ю. Людський фактор інтелектуальних ресурсів як головний у забезпеченні готовності підприємства до змін. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. № 1. С. 17–24.
 6. Tarajewska L.S., Werbowśka L.S., Petryna M.Ju. Tendencje rozwoju kompleksu przemysłowego obwodu Iwano-Frankowskiego. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2017. Вип. 1. Т.1. С.194-202 (ISSN 2313-8246).
 7. Кушлик О. Ю., Петрина М. Ю., Кочкодан В. Б. Цінність бізнес-аналітики для підприємства в умовах цифрово економіки. Наукові праці МАУП. Економічні науки. 2021. Вип. 2 (61). С. 41-50.
 8. Петрина М.Ю., Муратова М.І., Кушлик О.Ю., Кочкодан В.Б. Вплив дефіциту бюджету на матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Випуск 18. Том 2. С. 274-287. (ISSN 2313-8246, індекс Копернікус, категорія «Б»). doi: 10.15330/apred.2.18.274-287.
Контакти