Пасєка Микола Степанович

Пасєка Микола Степанович
Alma mater

Львівський політехнічний інститут, 1990 р.

Спеціальність

Іненер-системотехнік

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний  університет нафти і газу, професор кафедри інженерії програмноно  забезпечення

Наукові інтереси

Проектування складних обєктів та систем, банки та бази даних, інноваційні форми навчання.

Загальна інформація

Всього публікацій 142 у тому числі 2-монографії та 1-підручник

Науково-метричних 24 h–6 Scopus

З 2019 р. гарант освітньої програми (бакалавр) 126 - «Інформаційні системи та технології», ІФНТУНГ

Експерт: Національного фонду досліджень України «Наука для безпеки людини та суспільства»!

Міжнародна діяльність

У 1996-1997 рр. приймав участь в міжнародному проекті по програмі Tempus/Tacis Пілотний проект по навчанню викладачів

інформаційним технологіям.

У 1999-2000 рр. приймав участь в міжнародному проекті по програмі Tempus/Tacis UM_CP-20527-1999 "Національний Центр

Інноваційних Технологій у Навчанні''

У 2005-2006 рр. приймав участь в міжнародному проекті: «Передача інформаційних технологій в Україні», Спільнота

споживачів для громадських об’єднань спільний проект Євросоюзу та програми розвитку ООН.

У 2006-2007 рр. приймав участь в Україно-Польсько-Японському міжнародному проекті, в рамках якого було підготовлено два

електронних курси з дисципліни: "Бази та банки даних", та «Проектування складних об’єктів та систем».

 

Навчальна робота

«Людино-мошинна взаємодія»

«Безпека програм та даних»

«Моделювання та аналіз програмного забезпечення»

«Проектування сховищ даних»

«Архітектура програмного забезпечення»

Наукова діяльність

DD № 009877 дата 14.05.2020р. Тема: «Теоретичні та прикладні основи групової динаміки розроблення програмних систем з використанням хмарної технології»

1.Б. В. Дурняк, М. С. Пасєка, Т. М. Майба Управління запитами в системах документообігу. Монографія. Укр. акад. друкарства, 2016. – 192 с. ІSBN 978-966-322-419-0

2. Бандура В. В.  Java програмування. Структури, об’єкти, дані : навчальний посібник /Бандура В. В., Демчина М. М., Шекета В. І., Пасєка М.С.  – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 285с.- ISBN 978-966-694-310-4

3. Б. В. Дурняк, Г. Й. Михайлишин, Н. М. Пасєка, М. С. Пасєка, Т. М. Майба Інформаційна технологія активізації процесів навчання. Монографія. Укр. акад. друкарства, 2019. – 184 с. ІSBN 978-966-322-515-9

4. Пасєка, М. С. Проектування сховищ даних : конспект лекцій / М. С. Пасєка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 175 с.

5. Пасєка, М. С. Проектний практикум : конспект лекцій / М. С. Пасєка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 90 с.

6. Пасєка, М. С. Моделювання програмного забезпечення : конспект лекцій / М. С. Пасєка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 183 с.

7. Пасєка, М. С. Високорівневі технології обробки мовної інформації : лаб. практикум / М. С. Пасєка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 46 с.

8. Пасєка, М. С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання програмного забезпечення" : для студентів напряму підготовки 6.050103 - "Програмна інженерія", 6.050103 - " Інженерія програмного забезпечення " / М. С. Пасєка, В. Я. Піх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 53 с.

9. Юрчишин, В. М. Безпека програм та даних : метод. вказ. до виконання лабораторних / В. М. Юрчишин, М. С. Пасєка, Т. Р. Стисло. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 c.

10. Пасєка, М. С. Людино-машинний інтерфейс : конспект лекцій / М. С. Пасєка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 194 с.

Вибрані публікації

1. V. Sheketa, Y. Romanyshyn, M. Demchyna, M. Pasyeka, V. Pikh and L. Hobyr, "Formal Outlines of the Technique for Making Optimal Decisions in the Process of Wells Drilling," 2020 IEEE 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, 2020, pp. 73-78, doi: 10.1109/TCSET49122.2020.235394.                            2. Oksana Troian, Mykola Pasyeka, Sergii Babichev and Oleksandra Mishchuk Development Latent Images based on Moire Effect. Proceedings of the 1st International Workshop on Digital Content & Smart Multimedia (DCSMart 2019), Lviv, Ukraine, December 23-25, 2019. CEUR Workshop Proceedings 2533, CEUR-WS.org pp. 183-193.

3. Mariya Nazarkevych, Sofiya Forostyna, Do Van Thanh, Mykola Pasyeka, Nataliya Kustra and Vasyl Brytkovskyi Development of Printed Animated Graphic Images Based on Optical Illusions. Proceedings of the 1st International Workshop on Digital Content & Smart Multimedia (DCSMart 2019), Lviv, Ukraine, December 23-25, 2019. CEUR Workshop Proceedings 2533, CEUR-WS.org pp. 303-312                                                                 

4. Bandura, A. Malitchuk, M. Pasieka and R. Khrabatyn, "Evaluation of Quality of Backup Copy Systems Data in Telecommunication Systems," 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 329-335, doi: 10.1109/PICST47496.2019.9061379.

Контакти

0687544533

mykola.pasieka@nung.edu.ua