Овецька Ольга Валеріївна

Овецька О.В.
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2001 р.

Спеціальність

Менеджмент організацій

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, кафедра менеджменту та адміністрування, доцент

Наукові інтереси
 • Управління змінами
 • Організаційний розвиток
 • Управління економічною безпекою підприємств
 • Енергетична безпека
 • Інноваційна діяльність
 • Управління проектами
Загальна інформація

Дві вищі освіти: Івано-Франківський інститут нафти і газу, (1991 р.) за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка»; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (2001 р.)  за спеціальністю «Менеджмент організацій» (диплом з відзнакою). 

Після закінчення університету працювала Начальником СТДУ (системи технолого-диспетчерського управління) ВО "Позитрон" з 1991 по 1995 р. Пізніше — викладачем  кафедри „Економіки машино- та приладобудування”, «Управління виробництвом» ІФНТУНГ. Паралельно навчалася в аспірантурі ІФНТУНГ та захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Інституті економічного прогнозування НАН України (м. Київ) на тему «Інформаційно-методичні засади формування інноваційної стратегії підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Івано-Франківської області)». 

У 2001 році отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою (ДК № 012081).

У 2010 присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту і адміністрування (12ДЦ № 023803).
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 25 років. Усі ці роки працювала в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, а також науковим консультантом та лектором семінарів Центру підвищення кваліфікації заступників голів та економічних служб райдержадміністрацій області.

Навчальна робота
 • Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)
 • Менеджмент у нафтогазовій галузі
 • Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)
 • Ділове адміністрування (Управління проектами)
 • Основи менеджменту
Наукова діяльність

Тема(и) дисертації(й), рік захисту:
«Інформаційно-методичні засади формування інноваційної стратегії підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Івано-Франківської області)», 2001 р.
88 наукових публікацій (в т.ч. 2 колективні монографії) – наукових статей та тез конференцій.
ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-1178-6216
Google Scholar (Академія): https://scholar.google.com.ua/citations?user=uiA6lWMAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Напрями наукової роботи:

 1. Концепція управління проектами  в діяльності компаній  ПЕК: Стратегічні передумови реформування компаній ПЕК України на засадах сучасної методології проект-орієнтованого управління. Використання потенціалу видобування нетрадиційного газу як пріоритетний напрям розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу Івано-Франківської області. Стратегічні засади управління проектами змін в реформуванні енергетичного комплексу України.
 2. Вдосконалення концептуальних засад управління розвитком підприємств паливно-енергетичного комплексу України: Ефективна кадрова політика  як інструмент організаційного розвитку підприємства. Використання підходів організаційного проектування в процесі анбандлінгу; Formation of principles of organizational transformation of Naftogas group.
 3. Дослідження особливостей управління змінами як передумови організаційного розвитку вітчизняних галузевих і регіональних суспільних систем: Концепція управління змінами при реорганізації діяльності  ПАТ «Нафтогаз України; Управління змінами у нафтогазовій галузі на засадах стратегії сталого розвитку; Концепція управління змінами в діяльності енергетичної компанії України; Управління змінами на енергетичних підприємствах в умовах переходу до нової моделі енергоринку в Україні.
 4. Управління безпекою розвитку галузевих та регіональних суспільних систем: Аналіз економічної безпеки підприємства як складової енергетичної безпеки України; Управління економічною безпекою нафтогазових підприємств; Роль газотранспортної системи у формуванні енергетичної безпеки України; Управління економічною безпекою як складова національної безпеки; Стратегічні засади формування національної енергетичної безпеки України; Стратегічні перспективи розвитку Івано-Франківської області як складової енергетичної безпеки України; Екологічна безпека регіону на шляху інтеграції України до ЄС; Енергоефективність як фактор підвищення енергетичної безпеки України.
Вибрані публікації
 1. Овецька, О. (2019). Стратегічні завдання розвитку енергогенеруючих  компаній західного регіону України в контексті підвищення енергетичної безпеки.Інфраструктура ринку,(31), 317 -323. Вилучено із www.market-infr.od.ua.
 2. Овецька, О., & Перегіняк, Н. (2019). Кадрова політика підприємства як складник організаційного розвитку. Інфраструктура ринку,(32), 155-159. Вилучено із   www.market-infr.od.ua.
 3. Ovetska O. & Huberniuk L. Research of peculiarities of organizational development of CE "Ivano-Frankivsk vodoekotekhprom”. Development of modern technologies and scientific potential of the world: coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf. (V.1, pp. 22-23). July 29, 2019, London, UK: NGO «European Scientific Platform».
 4. Ovetska O. Formation of principles of organizational transformation of Naftogas Group. Problèmes et perspectives d'introduction de larecherche scientifique innovante: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avecdes matériaux de laconférence scientifique et pratique internationale.(Vol. 1, pp. 26-27). Novembre 29, 2019, Bruxelles, Belgique: Plateforme scientifique européenne.
 5. Ovetska O. & Atavin A. Use of ABC- & XYZ-analysis in the marketing research of RECORD company. Problems and prospects of implementation of innovative research results: collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. (Vol. 1, pp. 17-18). December 13, 2019, Valletta, Republic of Malta: European Scientific Platform NGO.
 6. Овецька О. В.  Економічна безпека в системі операційної діяльності підприємства ЖКГ. Інфраструктура ринку. 2020. № 46. С. 51-54.  Режим доступу: www.market-infr.od.ua.
 7. Овецька О. В., Перегіняк Н. В. Пріоритетні напрями розвитку потенціалу сільськогосподарської компанії в Україні: Інфраструктура ринку. 2021. № 51. С. 204-207. Режим доступу: www.market-infr.od.ua .
 8. Овецька О. В., Ткачук Р. Д. Управління потенціалом нафтогазового підприємства в умовах трансформації операційної моделі (на прикладі Хрестищенського ВБР): Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2 (24) 2021. с.17-24