Незамай Борис Сергійович

Незамай Борис Сергійович
Alma mater

ІФДТУНГ

Спеціальність

Інженер-системотехнік

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

доцент кафедри інженерії програмного забезпечення

Наукові інтереси

Математичне моделювання технічних та організаційних систем

Загальна інформація

Народився 17 жовтня 1978 року в селі Серафинцях Городенківського (зараз Коломийського) району. Серафинецьку середню школу закінчив 1996 році. У 2001 році закінчив ІФДТУНГ за спеціальністю Системи управління і автоматики. У 2022 році закінчив Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника освітня програма Якість та безпека програмного забезпечення спеціальність Інженерія програмного забезпечення кваліфікація магістр.

Робота: – стажист-дослідник НДІ НГТ; – асистент кафедри КТСУ (комп’ютерних технологій в системах управління); – доцент кафедри КТСУ; – доцент кафедри Математичних методів у інженерії; – доцент кафедри Прикладної математики; – доцент кафедри Прикладного програмування та обчислення.

Навчальна робота

Дослідження операцій, Основні алгоритми програмування, Методи прийняття рішень, Емпіричні методи програмної інженерії, Математичні методи наукових досліджень

Наукова діяльність

Дисертація на тему "Метод та пристрій контролю напружено-деформованого стану лінійної частини магістральних трубопроводів за зміною форми їх перерізів", захищено у 2008 році за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

Вибрані публікації
  1. Олійник А. П., Пулик В. І., Незамай Б. С. Математична модель оцінки процесу деформування дорожнього покриття. Східно-Європейський журнал передових технологій №3/4 (69), 2014, с.49-54.

  2. Незамай Б. С., Попович О. М. Модель впливу експлуатаційних навантажень на ділянку магістрального газопроводу з локальною зміною форми осі. Dynamical system modeling and stability investigation: XVII International Conference: Modelling and stability: Abstracts of conf. reports, Kiev, Ukraine, 27 – 29 may / National Committee of Ukraine by Theoretical and Applied Mechanics [etal.] – Київ: ДП Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – 206с. – (Вісник національного ун-ту імені Т. Шевченка) – С. 116.

  3. Олійник А. П., Рибіцький І. В., Незамай Б. С. Математичне моделювання впливу силових факторів на характеристики трубопроводу в процесі експлуатації. Методи та прилади контролю якості. №1(40) , 2018 С. – 105– 107.

  4. Олійник А. П. , Фешанич Л. І., Незамай Б. С. Особливості моделювання напружено-деформованого стану трубопроводів, якими транспортують газорідинні суміші з агресивними компонентами. Методи та прилади контролю якості №2(43), 2019, с. 129 – 135.

  5. Палійчук І. І., Малик Г. Д., Незамай Б. С. Deformation of the long cading stringon centralizers in the process of its installation in a horizontall well. Науковий вісник Національного гірничого університету №5(173), 2019. С.47-55.

Контакти

borys.nezamai@nung.edu.ua