Неміш Юлія Василівна

1
Alma mater

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2009р.

Спеціальність

Облік і аудит

Кваліфікаційний рівень

магістр

Підвищення кваліфікації:

  1. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»Свідоцтво про підвищення кваліфікації Тема «Інституційна модернізація публічних фінансів» № 12СС 02070884/ 055160-18 Реєстраційний номер 31 від 28.03.2018р.
  2. Сертифікат участь у стажуванні  педагогічних працівників на тему: Szkolnictwo wyzsze w Polsce pryzmat systemow edukacyjnyck krajow Unii Europejskiej zoganizowanym przez Wyzsza Szkole Stosunkow Miedzynarodowych i Komunikacyi Spolecznej w Chelmie (180год) в період з 10.01-12.03.2020р. сертифікат №35
  3. Сертифікат участь у стажуванні педагогічних працівників на тему: Szkolnictwo wyzsze w Polsce pryzmat systemow edukacyjnyck krajow Unii Europejskiej zoganizowanym przez Wyzsza Szkole Stosunkow Miedzynarodowych i Komunikacyi Spolecznej w Chelmie (180год) в період з 11.01-23.03.2021р. сертифікат №396
  4. Підвищено кваліфікацію з основ проектування електронного курсу на базі Центру дистанційного навчання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу з 23 листопада 2020р. по 30 червня 2021р., Свідоцтво про підвищення кваліфікації  “Основи проектування електронного курсу” ЦДН №02070855/000123-21 від 30.06.2021р. (108год, 3,6 кредити).
Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри підприємництва та маркетингу

Наукові інтереси

Економіко-управлінські, маркетингові та облікові засади розвитку соціально-економічних систем, блокчейн, публічні закупівлі, децентралізація та її вплив на розвиток ОТГ.

Загальна інформація

Працює в ІФНТУНГ з 2016 року і до сьогодні. Автор 25 наукових праць (наукових статей, навчального посібника, монографії), 2 з яких індексуються в базах Scopus та WoS. Член громадської наукової організації «Фінансово-економічна наукова рада», Член спілки бухгалтерів Прикарпаття, Член громадської організації Української Асоціації Маркетингу.

Навчальна робота

Бакалаврат ПТ:

  1. Статистика
  2. Поведінка споживача

Бакалаврат МРК:

  1. Статистика
  2. Поведінка споживача
Наукова діяльність

Дисертації:

Формування основних засобів та управління ними у м’ясопереробних підприємствах, 2015р.

Напрями наукової роботи:

Економіко-управлінські, маркетингові та облікові засади розвитку соціально-економічних систем, блокчейн, публічні закупівлі, децентралізація та її плив на розвиток ОТГ.

Авторські свідоцтва:

А.с.№108687 від 18.10.2021р. Стаття «State, trends, challenges and prospects of the modern global foreign exchange market» /  Zolkover, A., Zolotykh, I., Mykhalchynets, H., Nemish, Y., Delas, V., & Sybirtsev, V.

А.с. № 108663 від 18.10.2021р. Стаття «Подолання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів»/  Неміш Ю.В., Власенко Ю.Г., Лебедченко В.В.

А.с. № 108661 від 18.10.2021р. Стаття «Особливості використання електронної системи PROZORRO в державних закупівлях в Україні: проблеми та шляхи їх подолання» / Пономаренко Н.М., Возняковська К.А., Неміш Ю.В.

А.с. №108695 від 19.10.2021р. Стаття «Decentralization and its influence on local community development»/     Nemish Yu., Borshch H. & Melnychuk V.  
А.с. № 108662 від 18.10.2021р. Стаття «Практичні аспекти оцінювання фінансових ресурсів» / Ромашко О.М., Неміш Ю.В.

Вибрані публікації

1. Неміш Ю.В., Власенко Ю.Г., Лебедченко В.В. Подолання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». - 2020. № 9. С.63-72. 

2. Ромашко О.М., Неміш Ю.В. Практичні аспекти оцінювання фінансових ресурсів // Проблеми економіки. – 2020. № 2 (44). С. 288-294.

3. Nemish Yu., Borshch H. & Melnychuk V. Decentralization and its influence on local community development // Ekonomics, Finance and Management Review. – 2020. № 4. С.4-13.

4. Пономаренко Н.М., Возняковська К.А., Неміш Ю.В.    Особливості використання електронної системи PROZORRO в державних закупівлях в Україні: проблеми та шляхи їх подолання // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2021.-№25.-С.100-113.

5.  Zolkover, A., Zolotykh, I., Mykhalchynets, H., Nemish, Y., Delas, V., & Sybirtsev, V. (2021). State, trends, challenges and prospects of the modern global foreign exchange market. Journal of Management Information and Decision Sciences, 24(7), 1-10.

6. Чорновол А.О., Неміш Ю.В., Білявська О.Б. Інституційне забезпечення публічних фінансів. Інноваційна економіка. 2021. №5-6 [88]. С.5-12

7. Khutorna M., Rudenko M., Nemish Yu., Kulinich T., Hasii O. (2021) THE DEVELOPMENT OF DIAGNOSTIC TOOLS FOR ASSESSING THE LEVEL  OF FINANCIAL CORPORATIONS’ STABILITY BY CASCADE APPROACH FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITIES: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE,  № 4 (39), 109-120

Більше про наукові праці

Контакти

+380986399391 ; julijnemich@ukr.net