Микитюк Наталія Євгеніївна

Микитюк Наталія Євгеніївна
Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Доцент кафедри МіА

Наукові інтереси

Управління персоналом, маркетингова діяльність

Навчальна робота

Інтелектуальна власність, бізнес-планування, основи менеджменту, менеджмент і адміністрування

Вибрані публікації
  1. Василишина Н. Є. Особливості теоретичних засад  впливу інтелектуального капіталу на процес управління. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2016. Вип. 12 (2). С. 143–149. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2016_12%282%29__20  (дата звернення: 12.02.2020).
  2. Микитюк Н. Є. Застосування технологій формування інтелектуальних ресурсів на національному та регіональному рівнях. Причорноморські економічні студії. 2018. № 28. С. 43–47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_28%282%29__11 (дата звернення: 12.02.2020).
  3. Ріщук Л. І., Микитюк Н. Є. Організація системи управління ризиками на промислових підприємствах. Глобальні і національні проблеми економіки : електронне наук. вид. 2018. № 23. С. 296–300. URL: http://global-national.in.ua/archive/23-2018/58.pdf (дата звернення: 12.02.2020).
  4. Микитюк Н. Є. Дослідження тенденцій формування та використання інтелектуального капіталу в Україні. Інфраструктура ринку : електрон. наук.-практ. вид. 2019. № 30. C. 312–319. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/49.pdf (дата звернення: 12.02.2020).
  5. Микитюк Н.Є. Впровадження категорійного менеджменту підприємствами FMCG ринку: сутність концепції та практичні рекомендації. Причорноморські економічні студії. 2019. № 40. С. 139–145. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/40_2019/27.pdf  (дата звернення: 12.02.2020).
Контакти