ЛЯХ Михайло Михайлович

Лях М. М.
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

 

Спеціальність

Машини та обладнання нафтових і газових промислів

 

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст (інженер-механік)

 

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

 

Вчене звання

Професор

 

Місце роботи, посада

Професор кафедри нафтогазових машин та обладнання

 

Наукові інтереси

Дослідження процесів, пов’язаних з газорідинними сумішами.
Дослідження та вдосконалення бурового і нафтогазопромислового обладнання, зокрема, НЦС та СПК.
Дослідження екологічних проблем, пов’язаних з впливом бурового та нафтопромислового обладнання на навколишнє середовище.

ORCID ID: 0000-0001-9447-6605

 

 

Державні нагороди

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Загальна інформація

Член–кореспондент УНГА (1998 р.), кандидат технічних наук (1994 р.), професор (2017 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2016 р.).

Народився 4 березня 1949 р. у с. Кольчино Закарпатської області. В 1971 році закінчив ІФІНГ за спеціальністю «Машини та обладнання нафтових і газових промислів». Протягом 1971–1974 рр. працював у експедиції глибокого буріння в Узбекистані дизелістом, старшим дизелістом, старшим інженером–механіком, начальником механічних майстерень експедиції.

З 1974 по 1979 рр. працював у науково–дослідному секторі ІФІНГ. Займався розробкою, дослідженням і впровадженням у виробництво ежекторних насосних установок, системи автоблокування бурових установок (САБУ) та ін. З 1979 р. працює в ІФІНГ на викладацьких посадах.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191164408

 

Навчальна робота

1. Методи розрахунку нафтогазового обладнання.
2. Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання.
3. Монтаж бурового і нафтогазопромислового обладнання.
4. Силовий привод установок для буріння та ремонту свердловин.

 

Наукова діяльність

Тема дисертації: «Запобігання екстремальних умов в роботі підіймального комплексу бурової установки», захищена 7 липня 1994 р.

Займається науково–технічною діяльністю, пов’язаною з дослідженням та вдосконаленням бурового і нафтогазопромислового обладнання, а також дослідженням зміни властивостей потоків газорідинних і рідинногазових сумішей у сепараційному обладнанні та піногенеруючому устаткуванні.

Авторських свідоцтв та патентів – понад 70, більшість пов’язана з буровим та нафтогазопромисловим обладнанням.

Патенти :
1 Пат. №138393. Україна. Поршень насоса. / Концур І. Ф., Лях М.М., Михайлюк В.В., Дейнега Р.О., Лях В.-Д.М., Станович В.В., 2019, Бюл. № 22
2 Пат. №138764. Україна. Штанговий магнітний дефектоскоп. / Лях М.М.,Середюк О.Є., Лях В.-Д.М., Яцишин Т.М., Дейнега Д.О., 2019, Бюл. № 23.
3 Пат. №144078. Україна. Пристрій для розгвинчування труб у свердловині. / Гаврилів С.Ю., Лях М.М., Кучеренко Ю.І., Гаврилів Ю.Л., 2020, Бюл. № 16.
4 Патент « 150248, Україна, Е21В 31/00. Пристрій для розгвин-чування труб у свердловині. Гаврилів С.Ю., Лях М.М., Гаврилів Ю.Л. № u202104513; Заяв. 04.08.2021; опубл. 19.01.2022, Бюл. № 3.7 с.
5 Патент № 1500450, Україна Е21В 31/00. Пристрій для розгвин-чування труб у свердловині. Гаврилів С.Ю., Лях М.М., Гаврилів Ю.Л., Яцишин Т.М.,Фурса Р.П. № u202105808; Заявл. 18.10.2021; опубл. 16.02.2022, Бюл. № 7. 6.
6 Патент № 150450, Україна, e21b 31/00. Пристрій для розгвинчування труб у свердловині / патентовласник Гаврилів Світлана Юріївна (ua ); Лях Михайло Михайлович (ua ); Гаврилів Юрій Львович (ua ); Яцишин Теодозія Михайлівна (ua ); Фурса Роман Петрович (ua ); № u202105808 ,  18.10.2021; опубл. 16.02.2022.
7 Патент № 152322, Україна, E21B 31/00. Пристрій для розгвинчування труб у свердловині / Патентовласник Гаврилів Світлана Юріївна (UA ); Лях Михайло Михайлович (UA ); Гаврилів Юрій Львович (UA ); Яцишин Теодозія Михайлівна (UA ); Фурса Роман Петрович (UA ) – № u202202615 ,  20.07.2022; Опубл. 11.01.2023, бюл. № 2
8 Патент № 152837, Україна, В03С 3/02. Спосіб виділення рідини і механічних частинок з газового потоку. Крижанівський Є.І., Лях М.М., Михайлюк В.В., Маковійчук М.В., Кучірка Ю.М., Витриховський Є.А. № u202200306; Заявл. 25.01.2022; опубл. 19.04.2023, Бюл. № 16. 3 с.
9 Патент № 151593, Україна, E02B 3/10. Самодіючий шлюз для запобігання паводковим розливам. Мандрик О. М., Михайлюк Р. Й., Витриховський Є. А., Михайлюк В. В., Шкіца Я. І. № u202200025; Заявл. 04.01.2022; опубл. 17.08.2022, Бюл. № 33/2022

 

Вибрані публікації

1. Лях, М.М., Савик, В.М., Молчанов, П.О. Підвищення ефективності роботи піногенеруючих пристроїв насосно-циркуляційних систем бурових установок. Науковий вісник Національного Гірничого університету , 2016 , (3) , с. 16–23

2. Лях, М.М., Савик, В.М., Молчанов, П.О. Експериментальні та промислові дослідження пристроїв, що виробляють піну. Науковий вісник Національного Гірничого університету , 2017 , (5) , с. 17–23.

3.  Яцишин, Т., Шкіца, Л., Попов, О., Лях, М. Розробка математичних моделей витоку газу та його розповсюдження в атмосферному повітрі при аварійному потоці газової свердловини. Східно-Європейський журнал корпоративних технологій , 2019 , 5 (10-101) , с. 49–59

4. Шкіца, Л., Яцишин, Т., Лях, М., Сидоренко, О. Шляхи підвищення безпеки насосно-циркуляційної системи бурової установки. Видобуток родовищ корисних копалин , 2018 , 12 (3) , с. 71–79.

5. Development of mathematical models of gas leakage and its propagation in atmospheric air at an emergency gas well gushing. Yatsyshyn, T., Shkitsa, L., Popov, O., Liakh, M. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ECOLOGY, 2019, Vol 5, № 10 (101), P. 49-59.

6. Influence of test temperature on impact toughness of X70 pipe steel welds. Yevstakhiy Kryzhanivskyy, Liubomyr Poberezhny, Pavlo Maruschak, Mykhailo Lyakh, Volodymyr Slobodyan, Vasyl Zapukhliak. Procedia Structural Integrity. 2019. № 16.  С. 237-244

7. Шкіца, Л., Яцишин, Т., Лях, М., Сидоренко, О. Інноваційні підходи до формування екологічної безпеки на об’єктах видобутку нафти та газу. Серія конференцій IOP: Матеріалознавство та техніка, 2020 , 749 (1) , 01.2009.

8. Innovative approaches to the formation of environmental safety at the objects of oil and gas production. Shkitsa, L., Yatsyshyn, T., Lyakh, M., Sydorenko, O. Materials Science and Engineering: IOP Conf. Series, 2020, №749, p.1-6.

9. Аналіз чинників, що впливають на траєкторію руху ситопо-лотна вібросита. Федоляк, Н., Лях, М., Михайлів, В. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, 2020, 3(76), с. 61-70.

10. Пошуки можливих варіантів запобігання появи екстримальних ситуацій при використанні бурового силового вертлюга. Ляїх М.М., Дейнега Р.О., Сікорський І.Л., Рудейченко О.О. Теорія і практика сучасної науки та освіти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. - Львів, Львівський науковий форум, 2021. с.52-55.

11. Yatsyshyn TM, Lyakh MM, Orfanova MM, Glibovytska NI, Yu Gavryliv S, Lyakh VM. Decisions to prevent pollution and restore the environment within the impact of abandoned oil and gas wells. IOP Conf Ser : Earth Environ Sci 2022; 1049:012017. DOI: 10.1088/1755-1315/1049/1/012017.

Контакти