Крихівський Михайло Васильович

Крихівський Михайло Васильович
Спеціальність

НТТУ «Київський політехнічний інститут імені Сікорського

Кваліфікаційний рівень

Інженер-математик

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Місце роботи, посада

доцент кафедри інженерії програмного забезпечення

Наукові інтереси

Розроблення та програмування методів математичного моделювання

Загальна інформація

Навчався в Київському політехнічному інституті за спеціальністю прикладна математика, повний курс якого закінчив у 1989 році та отримав кваліфікацію інженера-математика. Працював на посаді інженера, стажиста-дослідника, інженера І категорії, асистентом та доцентом. Кандидат технічних наук, автор або співавтор понад 40 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України та монографії. Має 4 авторські свідоцтва. За час роботи в ІФНТУНГ нагороджений грамотою за багаторічну сумлінну працю та медаллю «50 років ІФНТУНГ»

Навчальна робота

Інформатика та програмування, Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови, Обчислювальна техніка, Дискретна математика, Основи системного аналізу

Наукова діяльність

Прогнозування показників екологічної безпеки міст за результатами моніторингу навколишнього середовища (на прикладі Івано-Франківська) 2014

Вибрані публікації

Крихівський М. В. Чисельні показники рівня екологічної безпеки. / М. В. Крихівський, Д. Ф. Тимків // Нафтогазова енергетика. – 2013. – № 2(20). – С. 163-173.

Екологічна безпека збалансованого ресурсокористування в Карпатському регіоні: наукова монографія за редакцією професорів – доктора геолого-мінералогічних наук О. М. Адаменка і доктора технічних наук Я. О. Адаменка // Адаменко О. М., Адаменко Я. О., Архипова Л. М., Головчак В. Ф., Зорін Д. О., Зоріна Н. О., Крихівський М. В., Мандрик О.М., Міщенко Л. В., Приходько М. М., Приходько М. М. (молодший), Радловська К. О., Хащак М. З. – Івано-Франківськ: «Симфонія форте», 2013. – 368 с.

Крихівський М. В. Інформаційна технологія оптимізації режимів експлуатації магістрального газопроводу з використанням підземних сховищ // Прикарпатський вісник НТШ Число. – 2016. – 1(33). – С. 296-303.

Крихівський М. В. Діагностування систем екологічного характеру зі змінною структурою / VІ (XXX) Міжнародна міжвузівська школа семінар «Методи і засоби діагностики в техніці та соціумі (МіЗД ТС-2018)» (м. Івано-Франківськ, 17-18 грудня 2018): Збірник матеріалів // м. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018 – с. 92-94.

Олійник А. П., Крихівський М. В., Крихівська Н. О. Моделювання взаємозв’язку стратегічної стійкості суб’єктів-партнерів / БІЗНЕСІНФОРМ, 2019 № 3 (494). – 122-128 с

Контакти

+380678769277 (Viber),

+380955390046 (Telegram),

krmv@ukr.net