Кравченко Вікторія Юріївна

Додаткова інформація
Кравченко Вікторія Юріївна
Alma mater

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кваліфікаційний рівень

 психолог, викладач.

Науковий ступінь

кандидат психологічних наук

Вчене звання

​​​​​​​доцент

Місце роботи, посада

Завідувач кафедри суспільних наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Наукові інтереси

 

Сфера наукових інтересів – психологія довіри, психологія довірчих відносин, психологія спілкування, психологія міжособистісних стосунків.

​​​​​​​Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-7615-946x

Загальна інформація

 

Кравченко Вікторія Юріївна  народилася​​​​​​​ 13 грудня 1980 року в   м. Нововолинськ, Волинської області. 

У 2000 – 2005 р.р. – навчання у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога, викладача.

У 2005 році працювала в Центрі практичної психології та соціальної роботи при управлінні освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради на посаді методиста.

У 2005 – 2008 р.р. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

У вересні 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Довіра як прояв афіліативної потреби особистості в юнацькому віці» зі 19.00.05-спеціальності «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи».

З лютого 2009 року працювала викладачем, а пізніше доцентом кафедри психології та соціальної роботи Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ, який у 2011 році ліквідували.

З вересня 2011 року працювала на кафедрі філософії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (асистентом, доцентом).

З серпня 2018 року і до тепер працює завідувачем кафедри суспільних наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Кравченко В.Ю. є авторкою більше 50 наукових публікацій, експертом онлайн-програм з психології та розробником авторських психологічних тренінгів.Заміжня. Має двоє дітей.

​​​​​​​Професійний досвід – 10 років.

Громадська діяльність – волонтер з молоддю, з тимчасово переміщеними жінками.

 

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає – психологія, психологія комунікації, психологія професійної комунікації, конфліктологія, педагогіка та методика викладання у вищій школі, етика ділових відносин та конфліктологія.

Вибрані публікації

Методичні матеріали:

 • Кравченко В.Ю. Психологія: методичні вказівки до вивчення дисципліни.  Івано-  Франківськ.  ІФНТУНГ, 2015.  37 с.
 • Кравченко В.Ю. Психологія управління. Методичні вказівки. Івано-Франківськ. 2015. 60 с.
 • Кравченко В.Ю. Етика та психологія ділового спілкування. Конспект лекцій. Івано-Франківськ. 2018. 111 с.
 • Кравченко В. Ю. Етика ділових відносин і конфліктологія : методичні вказівки. – Івано-Франківськ. 2019.  59 с.​​​​​​​
 • Кравченко В. Ю. Педагогічна (асистенська) практика: методичні вказівки. Івано-Франківськ. 2020. 59 с.​​​​​​​

            Тези та матеріали конференцій:

 • Кравченко В.Ю. Місце довіри в аксіологічному просторі особистості. Актуальні проблеми сучасної психології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 10 – 11 лютого 2017 року). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017.  С.40 – 43.
 • Кравченко В.Ю. Діалог як чинник розбудови конструктивних довірчих стосунків.«Людина віртуальна: нові горизонти»:зб. наукових праць (за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 березня 2017 року) / [ред. Журби М.А.]. Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. C. 167 – 168.
 • Кравченко В.Ю. Деформації довірчих відносин в сучасному суспільстві.  Матеріали всеукраїнської науково-практична інтернет-конференції «Загально-філософські, психологічні та юридичні проблеми у здійсненні правової допомоги населенню України» 25-26  травня   2017р.С.166 – 168.
 • Кравченко В.Ю. Особистісні орієнтири у формуванні наукового світогляду студентів.Теорія і практика актуальних наукових досліджень. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 квітня 2018р. м.Одеса. С. 100 – 102.
 • Кравченко В.Ю. Особливості тренінгових технологій у підготовці студентів технічних вузів. Проблемно-наукова міжгалузева конференція «Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства (ЮПІС – 2018)». м. Надвірна. 23- 25  травня 2018 р.
 • Кравченко В.Ю. Особистість сучасного студента. Теорія і практика актуальних наукових досліджень. Матеріали ІV науково-практичної конференції. (м. Дніпро, 22 – 23 лютого 2019 року). Херсон. 2019. Ч.2. 132 с.
 •  Кравченко В.Ю., Матейко Н.М. ТRЕ – технологія відновлення внутрішнього ресурсу та гармонії. Психологія національної безпеки і благополуччя особистості. Тези І Міжнародної науково-практичної конференції 14 – 15 березня 2019 року. Львів. 2019. С.78 – 80.
 •  Кравченко В.Ю. Специфіка психологічних механізмів дистанційного навчання. Всеукраїнська інтернет-конференція в ІФНТУНГ. 2019.
 • Кравченко В.Ю., Гривнак Б.Л. Особистість сучасного викладача. Гуманітарні та природничі науки: актуальні питання. Матеріали науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 28-29 червня 2019 року). Херсон: Молодий вчений. 2019. С.98 – 100.
 •  Кравченко В.Ю., Штанько Я.В. Освіта з погляду постнекласичної парадигми. Гуманітарні та природничі науки: актуальні питання. Матеріали науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 25-26 жовтня 2019 року). Херсон: Молодий вчений. 2019. С.101 – 104.
 • Кравченко В.Ю. Здатність особистості вірити у контексті духовної парадигми. Теорія і практика актуальних наукових досліджень. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м.Дніпро, 28-29 лютого 2020 р.). Херсон: Молодий вчений. 2020. Ч.2. С. 40 - 43.
 • Кравченко В.Ю. Психодіагностика довіри. Наукові дослідження, відкриття та розвиток технологій в сучасній науці. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м.Харків, 17-18 кітня 2020 р.). Херсон. Молодий вчений. 2020.  С.125 – 127.
 • Кравченко В.Ю. Карантин: психологічний аспект. Проблемно-наукова міжгалузева конференція «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління»( м. Надвірна. 27-29 травня 2020 р.).
Контакти

Контакти (телефон, електронна пошта) – 0501816893, viktoriia.kravchenko@nung.edu.ua,     vikakravchenko2017@gmail.com