Коваль Ярослав Миколайович

Фото Коваль Я.М.
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2004

Спеціальність

Геофізика

Кваліфікаційний рівень

магістр-геофізик

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра нафтогазової геофізики, доцент.

Наукові інтереси

Розробка та удосконалення методик кількісної оцінки підрахункових параметрів складнопобудованих порід-колекторів та створення бази петрофізичних моделей на основі геофізичних досліджень нафтогазових свердловин.

Навчальна робота

Вивчення розрізів свердловин. Апаратура і технологія ГДС, Обробка і інтерпретація даних ГДС. Нормативно-правова база геофізичного виробництва.

Підвищення кваліфікації:

Наукова діяльність

26 вересня 2012 р. захист кандидатської дисертації "Методичні основи підвищення ефективності визначення газонасичення складнопобудованих порід-колеторів за результатами геофізичних досліджень свердловин".

Напрям наукової роботи: Дослідження процесів та оцінка характеру газонасичення складнопобудованих порід-колеторів за результатами геофізичних досліджень свердловин. Розробка та удосконалення методик кількісної оцінки підрахункових параметрів складнопобудованих порід-колекторів та створення бази петрофізичних моделей на основі геофізичних досліджень нафтогазових свердловин.

Вибрані публікації

Автором опубліковано більше як 50 наукових та більше як 50 навчально-методичних праць.

Навчально-методчні праці.

1. Федоришин Д. Д., Федорів В. В., Коваль Я. М. Інтерпретація результатів геофізичних досліджень свердловин [Текст] : навчальний посібник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020.  185 с. 

2. Коваль Я. М. Обробка і інтерпретація даних ГДС [Текст] : конспект лекцій. Ч. 2. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 105 с. 

3.. Коваль Я. М., Федорів В. В. Обробка і інтерпретація даних ГДС [Текст] : конспект лекцій. Ч. 3. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 138 с.

4. Коваль Я. М., Федак І. О. Обробка і інтерпретація даних ГДС [Текст] : конспект лекцій. Ч.4. 2-е видання. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021.  72 с.

5. Федак, І. О., Коваль Я. М. Вивчення розрізів свердловин [Текст] : конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 76 с. 

6. Коваль Я. М., Федак І. О., Федоришин С. Д. Апаратура і технологія проведення геофізичних досліджень свердловин [Текст] : навчальний посібник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 231 с. ISBN 978-966-694-371-5

7. Коваль, Я. М. Федак І. О. Нормативно-правова база геофізичного виробництва [Текст] : конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. 2023. 127 с.

Наукові праці.:

1. Коваль Я. М., Федак І. О. Виділення низькоомних порід-колекторів у геологічному розрізі гельветських відкладів Летнянського родовища. Нафтогазова енергетика. Івано-Франківськ, 2020. №2 (34). С. 7-14.

2. I. Piatkovska, I. Fedak, Y. Koval. Identification of geological facilities of productive deposits at Oil and Gas field by geophysical research data. XIXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects", 11-14 May 2020. Kiev. 2020. 4 р.

3. Федак І. О., Коваль Я. М., Войтович Я. А Прогнозування фільтраційних властивостей пластів-колекторів за результатами геофізичних. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Івано-Франківськ, 2022.. № 2(83). С. 17-25.

4. Коваль Я. М., Федак І. О. Виділення пластів поліміктових пісковиків у складнопобудованому геологічному розрізі нафтогазових свердловин Дніпровсько-Донецької Западини. Нафтогазова енергетика. Івано-Франківськ, 2022. № 1(37). С. 17-25.

5. Федак І. О., Коваль Я. М. Прогнозування проникності продуктивних інтервалів у свердловинах газових родовищ : International scientific and practical conference “Modern research in world science” (April 17-19, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022. 575-581 p.

6. Федак І. О., Коваль Я. М. Аналіз обводнення нафтових родовищ з використанням фільтраційних моделей пластів-колекторів. XII Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE”, 26-28.02.2023. Львів, Україна. С.376 – 382.

7. Федак І. О., Коваль Я. М. Аналіз петрофізичних моделей для встановлення коефіцієнта пористості порід-колекторів Передкарпатського прогину за результатами комплексних геофізичних досліджень свердловин. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Івано-Франківськ. 2023. №2(87). С. 7-16.

8. Коваль Я. М., Федорів В. В., Яремак Р. Т, Федак І. О. Встановлення геолого-геофізичних критеріїв для виділення порід-колекторів в стрийській світі Бориславсько-Покутської зони. The 11th International scientific and practical conference «Modern problems of science, education and society» (January 8-10, 2024) SPC «Sci-conf.com.ua», Kyiv, Ukraine. 2024. pр 633-639.

Google Scholar: doquKqYAAAAJ

Web of Science: jspb

 

Є Членом ГО "Спілка геологів України"

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-23, 0342 72-71-25, e-mail: yaroslav.koval@nung.edu.ua