Коваль Ярослав Миколайович

Фото Коваль Я.М.
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2004

Спеціальність

Геофізика

Кваліфікаційний рівень

магістр-геофізик

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра нафтогазової геофізики, доцент.

Наукові інтереси

Розробка та удосконалення методик кількісної оцінки підрахункових параметрів складнопобудованих порід-колекторів та створення бази петрофізичних моделей на основі геофізичних досліджень нафтогазових свердловин.

Загальна інформація

Народився 01.11.1981 року в с. Липиці Миколаївського р-н. Львівської обл.. В 1999 р закінчив ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Гірське Миколаївського р-н. Львівської обл.. В 1999 р поступив до ІФДТУНГ. В 2004 році закінчив з відзнакою ІФНТУНГ за спеціальністю "Геофізика" і отримав кваліфікацію "Магістр". З 2004 по 2007 рік навчавсь в аспірантурі. З 2006 року і по теперішній час працює в ІФНТУНГ.

З 2020 р. - Відповідальний секретар Приймальної комісії.

Навчальна робота

Вивчення розрізів свердловин, Апаратура і технологія ГДС, Обробка і інтерпретація даних ГДС.

Наукова діяльність

26 вересня 2012 р. захист кандидатської дисертації "Методичні основи підвищення ефективності визначення газонасичення складнопобудованих порід-колеторів за результатами геофізичних досліджень свердловин".

Напрям наукової роботи: Дослідження процесів та оцінка характеру газонасичення складнопобудованих порід-колеторів за результатами геофізичних досліджень свердловин. Розробка та удосконалення методик кількісної оцінки підрахункових параметрів складнопобудованих порід-колекторів та створення бази петрофізичних моделей на основі геофізичних досліджень нафтогазових свердловин.

Вибрані публікації

Автором видано 20 лабораторних практикумів, 6 конспектів лекцій; опубліковано більше як 30 наукових статей та 15 тез доповідей.

Друковані підручники та конспекти лекцій:

1. Коваль, Я. М. Обробка і інтерпретація даних ГДС на ПЕОМ [Текст] : конспект лекцій. Ч.4 / Я. М. Коваль, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 72 с.

2. Федак, І. О. Оптимізація комплексу геофізичних досліджень свердловин [Текст] : конспект лекцій / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 63 с.

3. Коваль, Я. М. Обробка і інтерпретація даних ГДС на ПЕОМ [Текст] : лабораторний практикум. Ч. 1 / Я. М. Коваль, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 42 с.

4. Федоришин Д.Д. Інтерпретація результатів геофізичних досліджень свердловин [Текст] : навчальний посібник / Д. Д. Федоришин, В.В. Федорів, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. –185 с.

Наукові праці у періодичних виданнях:

1. Федоришин Д.Д.Перспективи ядерно-фізичних методів під час виділення газонасичених порід-колекторів складнопобудованих неогенових відкладів / Д.Д. Федоришин, О.М. Трубенко, С.Д. Федоришин, Я. М. Коваль, Я.М. Фтемов// Геодинаміка. – Львів: Львівська політехніка. – 2016. 2(21). – 134-144 с.
2. Нагорняк Р. І. Основні напрямки удосконалення системи заводнення продуктивних пластів як одного з перспективних шляхів їх розробки / Р. І. Нагорняк, Я. М. Коваль // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ – Івано-Франківськ -2017. - № 4(65). – С. 51-60.
 3. Федоришин Д. Д. Перспективи ядерно-фізичних методів під час виділення газонасичених порід-колекторів складно побудованих / Д. Д. Федоришин, О. М. Трубенко, С. Д. Федоришин, Я. М. Коваль, Я. М. Фтемов // Геодинаміка. – Львів: Львівська політехніка. – 2016. 2(21). – 134-144 с. 
4. Федак І. О. Синтез фонових геофізичних кривих для дослідження зміни геофізичних параметрів пластів-колекторів в часі / І. О Федак, Я. М. Коваль, В. А. Старостін та ін. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ – Івано-Франківськ -2014. -№ 3(52). – С. 63-71.
 5. Федак І. О. "Особливості моделювання електричних властивостей пластів-колекторів з використанням даних новітніх каротажних технологій / І. О. Федак, Я. М. Коваль, І. М. Кузів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ – Івано-Франківськ -2015. - № 2(55). – С. 51-60. 
6. Нагорняк Р І. Обгрунтування можливостей методу
термометрії при контролі обводнення нафтонасичених пластів за умов впровадження / Р. І. Нагорняк, В. А. Старостін, Я. М. Коваль //Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ – Івано-Франківськ – 2014 – № 1(21) – С. 38-47.
7. Федак І.О. Літофаціальне зонування продуктивних горизонтів нафтогазових родовищ з використанням штучної нейронної мережі  / І.О. Федак, Я.М. Коваль // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ – Івано-Франківськ - 2020. - № 1(74). – С. 96-105.

8. Piatkovska, I. Fedak, Y. Koval . Identification of geological facilities of productive deposits at Oil and Gas field by geophysical research data. XIXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects",. Kiev. 11-14 May 2020. 17988

Google Scholar: doquKqYAAAAJ

Web of Science: jspb

 

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-23, 0342 72-71-25, e-mail: yaroslav.koval@nung.edu.ua