Корнута Володимир Андрійович

Корнута Володимир Андрійович фото
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний універсистет нафти і газу

Спеціальність

Обладнання і технологія підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин

Кваліфікаційний рівень

Інженер-механік

Науковий ступінь

канд. техн. наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Кафедра інженерії програмного забезпечення, доцент

Кафедра технічної механіки, інженерної та комп’ютерної графіки, доцент

Центр інноваційного розвитку ІФНТУНГ, директор

 

Наукові інтереси

 

Інноваційний розвиток, технічна освіта у ЗВО, електронний документообіг та електронне урядування, особливості функціонування інформаційної системи ЗВО; бурові інструменти 

Навчальна робота

«Інформаційні технології в документознавстві»,

«Комп`ютерна графіка в туризмі»,

«Комп`ютерна графіка в екології»,

«Комп`ютерна графіка у web»,

«Комп`ютерна графіка, дизайн та геометричне моделювання»,

«Інженерна графіка (спецкурс)»

 

Корнута В. А. Інтернет технології та ресурси: методичні вказівки до вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 45 с. Рекомендовано методичною радою університету (протокол № 7 від 26.11.2020 р.)

Корнута В.А., Буй В.В. Інженерна графіка (спецкурс): методичні вказівки до вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 61 с. Рекомендовано методичною радою університету (протокол № 1 від 02.10.2019 р.)

Наукова діяльність

Тема дисертації: "Удосконалення конструкції шарошок та озброєння бурових доліт з урахуванням їх напруженого стану"

Рік захисту: 2011.

Напрямки наукової роботи: буровий породоруйнуючий інструмент, технічна освіта у ЗВО, електронний документообіг.

Патенти: Пат. 44935 U Україна, МПК (2009) Е 21 В 10/46. Робочий орган інструменту з твердосплавними вставками / Корнута В. А., Драганчук О. Т., Корнута О. В.; заявник та патентовласник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – № u200903171 ; заявл. 03.04.2009 ; опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20.

Проєкти: «Ro-Ua Транскордонний академічний розвиток для досліджень та інновацій» (2020-2023 роки)

 

1 L. Shkitsa, V. Kornuta, O. Kornuta, I. Bekish and V. Vytvytskyi Architecture of the documentary and information support system of the innovation and project activity of the Oil and Gas University. Innovative Ideas in Sciense 2019: International conferences TUCN-NUCB, 12-13 September 2019. Baia Mare (Romania) http://conf.cunbm.utcluj.ro/index.php/iis/iis2019 

2 Шкіца Л.Є., Корнута В.А. Шляхи активізації інноваційної діяльності у закладах вищої освіти Економіка, освіта, технології в контексті глобальних трансформаційних імператив розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 16-17 жовтня 2019 р. http://csbc.edu.ua/documents/conferences/2019/1.pdf

3 Cапіжак І.Б., Корнута В.А. Використання технології блокчейн для електронного документообігу. II Міжнародна інтернет — конференція «INNOVATION IN SCIENCE: MODERN CHALLENGES», 25 — 26 травня 2020 р,.Мюнхен, Німеччина. С.70-73  http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_26.05.pdf   (зі студентом)

Вибрані публікації

1. Shkitsa, L., Kornuta, V., Kornuta, O., Bekish, I., Bui, V. Information Support of Design Innovation Activity of the Technical University (2020) Management Systems in Production Engineering, 28 (2), pp. 127-132. https://doi.org/10.2478/mspe-2020-0019

2. Vasylyshyn, V., Taras, I., Bekish, I., Kornuta, O., Kornuta, V. Partial Cases of Stressed-Deformed Condition of Casing and Pump Compressor Pipes. (2020) Management Systems in Production Engineering, 28 (2), pp. 97-103. https://doi.org/10.2478/mspe-2020-0015

3. Shkitsa, L.Yе., Kornuta, V.A., Kornuta, O.V., Bekish, I.O. The model of informational space for innovation and design activities in the university. (2019) Science and Innovation, 15 (6), pp. 14-22 https://doi.org/10.15407/scine15.06.014

4. Shkitsa, L. Y., Panchuk, V. G., & Kornuta, V. A. (2017). Innovative methods of popularizing technical education. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, , 200(1) doi:10.1088/1757-899X/200/1/012023

5 Shats’kyi, I. P., Lyskanych, O. M., & Kornuta, V. A. (2016). Combined deformation conditions for fatigue damage indicator and well-drilling tool joint. Strength of Materials, 48(3), 469-472. doi:10.1007/s11223-016-9786-8

Контакти

v.kornuta@nung.edu.ua

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-3345-2578

Scopus ID: 57190667341

Web of Science Researcher ID:

Google Scholar: Yjys1kEAAAAJ