Когут Оксана Володимирівна

Додаткова інформація
Когут Оксана Володимирівна
Alma mater

Прикарпатський державний університет імені Василя Стефаника

 

Спеціальність

«Українська мова та література»

 

Кваліфікаційний рівень

Філолог. Викладач української мови та літератури.

 

Науковий ступінь

доктор філологічних наук

 

Вчене звання

професор

 

Місце роботи, посада

завідувач кафедри філології та перекладу ІФНТУНГ

 

Наукові інтереси

Сучасна українська драматургія, літературна компаративістика, художній переклад

 

Державні нагороди

Нагороджена грамотою від голови обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу навчання і виховання молоді та розвиток освіти на Прикарпатті, грамотою ІФНТУНГ за високі досягнення у науковій діяльності та подякою ІФНТУНГ за активну участь у роботі центру педагогічної майстерності університету

 

Загальна інформація

Професор кафедри філології та перекладу, доктор філологічних наук.

Народилася 27 вересня 1974 р. в м. Калуші Івано-Франківської області.

У 1996 р. з відзнакою закінчила Прикарпатський державний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю "Українська мова та література".

В 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України), а в 2013 р. - докторську дисертацію на тему "Архетипні сюжети як спосіб декодифікації сучасної української драматургії” (Національний університет "Києво-Могилянська академія"). З червня 2015 р. – професор кафедри філології та перекладу.

Оксана Володимирівна має 72 публікації, з них 56 наукових та 16 навчально-методичних. У травні 2014 р. пройшла стажування в Інституті Неофілології Панствової Вищої Школи Заводової в м. Холмі (Польща).

О. В. Когут бере активну участь у науково-організаційній роботі (член редакційної колегії наукового видання "Artas Humanas" та "Наукового журналу з гуманітаристики" - Університет Марії Кюрі-Склодовської).

З 2014 р. здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації (захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук).

З 2013 по 2023 р. очолювала кафедру філології та перекладу.

 

Навчальна робота

Сучасна література англомовних країн: перекладознавчий аспект

Вступ до літературознавства  

Українська мова в перекладознавчому аспекті

Наукова діяльність

 

1. Маliarchuk О., Kogut О.  Оrigins of the people’s movement of Ukraine – Ivano-Frankivsk Regional Culture and Scientific Society «Rukh». East European Historical Bulletin / [chief editor Vasyl Ilnytsyi]. Drohobych: Publishing House «Helvetica», 2020. Issue 17. 2020. Вип. 17. С. 197 – 211.

2. Маliarchuk О., Kogut О. Cooperation of non-governmental organizations with local self-government bodies and state authorities 1988 – 2021 (on the example of the western region of Ukraine). East European Historical Bulletin / [chief editor Vasyl Ilnytsyi]. – Drohobych: Publishing House «Helvetica». 2021. Вип. 21 С. 198–207.

 

ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-1110-8311

ResearcherID: https://publons.com/researcher/3020933/oksana-kogut/

Вибрані публікації

1. Когут О. В. Жіночий конструкт  як головна парадигма сюжету п’єси  П. Ар’є «Кольори» / О. В. Когут  //  Наукові записки Філологічні науки. Літературознавство Національний університет «Києво-Могилянська академія».  Том 150, 2014. С. 138–142.

2. Когут О. В. Міжнародна співпраця інтелектуальних еліт – шлях до порозуміння / О. В. Когут О //  Міжвоєнне село Західної України: соціум, господарство, духовність. – Івано – Франківськ: Симфонія форте , 2014. С. 6–8.

3. Когут О. В. У пошуках абсолюту: історичні рецепції / О. В. Когут // Греко-католицька церква на сторінках галицької міжвоєнної преси / І. Я. Гнип. – Івано-Франківськ Симфонія форте, 2014. С. 6–7.

4. Когут О. В. Літературно-мистецькі процеси в Україні в 1920-1930-х рр. / О. В. Когут // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Науковий журнал. –Житомир: Видавництво ЖДУ імені І. Франка. Випуск 1 (79), 2015. С. 190–196.

5. Когут О. В. Івано-Франківський інститут нафти і газу – центр науково-технічної роботи зв’язків із виробництвом України / О. В. Когут // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. № 1 (133) січень 2015. С. 69–75.

6. Когут О. В. Поетика урбаністичного часу та простору у п’єсі Олексія Дроздовського «Батяри, брати, батями» / О. В. Когут // Збірник наукових праць. Волинь Філологічна: текст і контекст. Аналіз та інтерпретація тексту. Випуск 20. Луцьк. Східноєвропейський національний університет  імені Лесі Українки 2015. С. 61

7. Когут О. В., Штогрин М. В. «Translator's false friends» in the oil and gas text/ О. В. Когут, М. В. Штогрин // Література та культура полісся. Збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки» № 7. Ніжин, 2016. Випуск 84. С. 211– 217.

8. Kogut О., Shtohryn М. Developing critical thinking of university students: media education as weapon in Russia's information warefare / О. Kogut, M. Shtohryn // Vocational training some problems and contexts. Chelm, 2016. С. 181–188.

9. Когут О. Галицький драматичний феномен: Любов та Ігор Липовські / О. Когут // Галичина, 2016. Вип. 28. С. 102–109.

10. Когут О. В. Вплив постмодернізму на сучасну освітню політику України / О. В. Когут // Нові концепції викладання у світі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 30-31 жовтня 2017 року / Укл. С. М. Іваненко,   О. В. Холоденко, К. М. Павицька, О. Г. Смьольнікова,          К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. С. 34–35.

11. Когут О. В. «Фальшиві друзі перекладача» у текстах нафтогазової промисловості / О. В. Когут, М. В. Штогрин // Література та культура полісся. Збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки», № 7. Ніжин, 2016. Вип. 84. С. 211–217.

12. Когут О. В. Власні назви нафтових свердловин від антропонімного походження (на матеріалі назв свердловин Бориславського нафтогазового родовища) / О. В. Когут // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Науковий журнал. Житомир: Видавництво ЖДУ імені І. Франка, 2014. Випу. 3 (75). С. 226–232.

13. Когут О. В. Міфологічний хронотоп роману Софії Андрухович «Фелікс Австрія» / О. В. Когут // Studia metodologia. – Тернопіль: Видавництво ТНУ імені В. Гнатюка,  2015. № 40. С. 21–29. 

14. Когут О. В. Архетип зла у романі М. Зузака «Крадійка книжок» / О. Когут, Х. Бондаренко // Текст. Контекст. Інтертекст. Науковий електронний журнал. Філологічні науки. Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2017. Вип. 2. С. 56–65.

15. Когут О. В. Місто як текст у сучасній українській літературі / О. В. Когут, О. М. Малярчук // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. № 4 (48). С. 239–244.

16. Когут О. В. Інтертекстуальна гра в «Сазі про Ґеральта» Анджея Сапковського / О. В. Когут, О. І. Олексин // Текст. Контекст. Інтертекст: науковий електронний журнал Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2018. Вип. 2. С. 45–56. 

17. Kogut O. Developing critical thinking of university students: media education as weapon in Russia's information warfare [Електронний ресурс] / Oksana Kogut, Mariana Shtohryn, Halyna Rusyn // Vocational Training : Some Problems and Contexts: ed. Halina Bejger, Halyna Rusyn. – Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2016. S. 181–189.  

18. Культура наукової мови: конспект лекцій / М. І. Венгринюк, О. В. Когут, Н. Б. Манюх, М. В. Якібчук. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. 53 с.

19. Українська мова в перекладознавчому аспекті: конспект лекцій / О. В. Когут, О. М. Мельник, М. І. Венгринюк та ін. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 222 с.

20. Когут О. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: історія становлення / О. Малярчук, О. Когут // Збірник наукових статей «Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі». Івано-Франківськ: Вид-во ІФНТУНГ, 2017. С. 6–18.

21. Коgut  О. Formation peculiarities of the scientific and technical potential   in the Ivano-Frankivsk region / О. Маliarchuk, О. Коgut // Галичина. – Івано-Франківськ, 2018. Вип. 31. – С. 110–118.

 22. Когут О. Просвіта Галичини і Волині – подолання «сокальського кордону» /                    О. Малярчук, О. Когут // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конфе- ренції «Товариство «Просвіта» – символ української національної ідеї» (м. Івано-Франківськ, 13 грудня 2018 р.)» / За ред.       С. Волковецького, І. Райківського. Івано-Франківськ: Видавництво «Просвіта», 2019. С. 117–135.  

 23. Когут О. Історія становлення нафтогазо- видобувних підприємств Прикарпаття /        О. Малярчук, О. Когут // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ 4 (73), 2019. С. 91–95.

 24. Когут О. Індустріалізація західного регіону УРСР (на прикладі Львівської та Івано-Франківської областей) / О. Малярчук, І. Гнип, С. Давидович, О. Когут // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 1. Ч. 1. С. 160–172. 

 25. Когут О. Перші «рухівці» Івано-Франківська: штрихи до політичного портрета Маркіяна Чучука, Ярослава Шевчука, Зіновія Думи / О. Когут,                 О. Малярчук // «Персоналістика українознав- ства як світоглядний феномен»: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (20–22 травня, Івано-Франківськ); до 25-річчя відкриття кафедри українознавства. Івано-Франківськ: Вид-во ІФНМУ, 2021. С. 204–213.

26.  Івано-Франківське обласне культурно-наукове товариство «Рух» – провісник українського відродження 1988–1991років / Малярчук О., Когут О., Івасів Р., Остап’як В.  Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2021. 128 с.

 

Контакти

вул. Карпатська,15, м. Івано-Франківськ, 76018,

 e-mail:zagirya.ug@gmail.com