Кісь Галина Романівна

Кісь Галина Романівна
Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Доцент кафедри МіА

Наукові інтереси

Управління розвитком соціально-економічних систем та механізми відтворення їх потенціалу

Навчальна робота

Управління розвитком організації, управління потенціалом підприємства, електронна комерція, логістика

Вибрані публікації
  1. Кісь Г. Р., Петренко В.П., Андибур А.П. Післядипломна, неформальна та інформальна освіти як обов’язкові складові інтелектуалізації управлінського корпусу України. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2016. № 1 (13). С. 10–27.

  2. Кісь С. Я., Кісь Г.Р. Процеси інтелектуалізації діяльності підприємств нафтогазового комплексу: діагностика персоналу. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2016. № 1 (14). С. 26–35.

  3. Кісь С.Я., Кісь Г.Р. Система управління підприємством в умовах економіки, заснованої на знаннях. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку соціально-економічних систем в контексті підвищення енергетичної безпеки: колективна монографія за заг. ред. Дзьоби О. Г. та ін. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. С. 155–168.

  4. Кісь Г.Р., Кісь С.Я. Інтелектуалізація діяльності нафтогазових підприємств шляхом інституційних змін в освітній сфері. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2017. № 1 (15). С. 22–30.

  5. Кісь Г.Р., Бно-Айріян М.К. Теоретичний аналіз підходів до організації взаємодії переговорних груп країн-контрагентів на міжнародних енергоринках Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2019. № 1. С. 21–30.

  6. Запухляк І. Б., Кісь С. Я., Гуменюк В. В., Кісь Г. Р. Вектор відповідального розвитку газотранспортних підприємств. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 16–19.

  7. Гуменюк В. В., Кісь С. Я., Солоджук Т. В., Кісь Г. Р. Перспективи розвитку фінансових комунікацій банківських установ. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 16–21.

  8. Kiś S., Petrenko V., Kiś G. Opracowanie struktury koncepcyjnej intelektualizacji systemu menedżmentu przedsiębiorstw w kontekście efektywności zarządzania zmianami. Zeszyty Naukowe. 2016. № 1. S. 25–32.

Контакти