Храбатин Роман Ігорович

Храбатин Роман Ігорович
Alma mater

Чернівецький національний університет, ІФНТУНГ

Спеціальність

«Прилади оптичної та лазерної медицини»

«Програмне забезпечення автоматизованих систем»

Кваліфікаційний рівень

«Інженер-оптик»

«Інженер-програміст»

Науковий ступінь

Доцент

Вчене звання

Кандидат фізико-математичних наук

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення

Наукові інтереси

Удосконалення системи дистанційної освіти, тестування програмних продуктів

Загальна інформація

Працюю в ІФНТУНГ понад 20 років.

Учасник багатьох міжнарожних наукових та освітніх програм (Erazmus, Horizon-2020)

Експерт «Малої академії наук України»

Навчальна робота

Основи програмування,

Аналіз Вимог до програмного забезпечення,

Інженерія вимог

Наукова діяльність

«Сингулярності вектора Умова-Пойнтінга та структура оптичних полів» 2009

1. Р.І.Храбатин, В.В. Бандура.  Аналіз вимог до програмного забезпечення.  конспект лекцій.  Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 124 с.

2. Khrabatyn, V.Bandura, L.Samaniv. Coputer technologies and programming lectures. – Ivano-Frankivsk:IFNTUNG, 2018 - 145p.

3. Бандура В. В.  Java програмування. Структури, об’єкти, дані : навчальний посібник /Бандура В. В., Демчина М. М., Шекета В.  Пасєка М.С.  – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 285с.- ISBN 978-966-694-310-4.

4. Бандура, В. В. Якість програмного забезпечення та тестування : лабораторний практикум / В. В. Бандура, Р. І. Храбатин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 68 с.

Вибрані публікації

1. R.Khrabatyn V.Bandura, О.Khrabatyn M.Pasyeka/ Decision-Making Support Systems in Agriculture. Alg+S11orithm, Principles of Construction and Functionality// Международный научный журнал “Управляющие системы и машины №1(255), 2015, Київ, стр. 80–86.

2. М.HorbiychkR.Khrabatyn V.Bandura О.Khrabatyn L.Samaniv M.Pasyeka/ Computer Modeling of Soil Contamination in Halych District Based on the Theory of Neural Networks// Международный научный журнал “Управляющие системы и машины №4(258), 2015, Київ, стр. 83–85.

3. Зорін В.О., Бандура В.В., Храбатин Р.І., Пасєка М.C., Пасєка М.C., Пасєка Н.М./Удосконалення методів оцінки набуття знань студентів на основі дистанційного навчання// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» серія «Інформатизація вищого навчального закладу» - 2016 - стр. 131-137.

4. Пасєка М. Методи оцінювання набуття компетенцій студентів дистанційної форми навчання / М. Пасєка, Н. Пасєка, В. Бандура, Р. Храбатин // Наукові записки [Української академії друкарства]. - 2016. - № 2. - С. 120–126. 

5. Храбатин Р.І. Адаптивний інтелектуальний програмний додаток на основі штучного інтелекту для керування оптичною системою промислової сонячної електростанції / Храбатин Р.І., Бандура В.В., Саманів Л.Б., Козак О.Ф., Храбатин О.В.// Збірник наукових робіт «ADVANCED OF SCIENCE» (Карлові Вари, Чехія), 2018, - ISBN 978-80-7534-078-8.

 

Контакти

0997003330

romankhr@yahoo.com