Грудз Володимир Ярославович

Грудз Володимир Ярославович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Проектування та експлуатація газонафтопроводів, газосховищ та нафтобаз

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, професор кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ

Державні нагороди

У 1997 році Володимир Грудз став лауреатом другої премії Української нафтогазової академії за монографію “Керування режимами газотранспортних систем”. Нагороджений почесною відзнакою НАК “Нафтогаз України”.

З 1997 року Грудз В. Я. член-кореспондент Української нафтогазової академії та член-кореспондент Академії гірничих наук України, а з 1998 року дійсний член Української нафтогазової академії.

За широке впровадження наукових розробок та галузевих методик у виробництво у 1998 році Грудзу В. Я. присвоєно почесне звання “Заслужений працівник Укргазпрому”, а в 2004 році Володимир Ярославович нагороджений почесною відзнакою НАК “Нафтогаз України” Ш ступеня.

Значні здобутки на науковій і педагогічній ниві Грудза Володимира Ярославовича високо оцінені в Україні. У 2006 році проф. Грудзу В. Я. за колективну роботу “Розробка і впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для підвищення енергетичної безпеки держави” присвоєно почесне звання “Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2006 року” (Указ Президента України В. Ющенка № 1103/2006 від 20.12.2006 року).

У 2009 професор Грудз В. Я. відповідно до розпорядження голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови обласної ради за значний особистий внесок у розвиток науки нагороджений дипломом “Відомий науковець року”.

Загальна інформація

Володимир Ярославович народився 20 квітня 1947 року в м. Бориславі Львівської області (тоді Дрогобицька) у сім'ї нафтовика Ярослава Грудза.

Батько Володимира Ярославовича – уславлений фахівець нафтопромислової справи повоєнного Борислава. Навчався у “Вертничій школі”, був вимогливим і знаючим спеціалістом. Ще досі у справах свердловин зберігаються документи, що засвідчують його активну діяльність у заходах з інтенсифікації припливів нафти із заcтоcуванням нових методів її видобування. Недавно в часописі “Нафтовик Борислава” колишній головний інженер НГВУ “Бориславнафтогаз” Л. Г. Пеленичка, згадуючи період початку роботи на нафтопромислі, розповідав, як переймав досвід від уславленого фахівця, зокрема: “...керував нафтовидобувним підрозділом знаменитий Грудз Ярослав. У нього була залізна дисципліна. Він сам не раз ходив лісом взимку й перевіряв, чи протоптані стежки до свердловин”.

Життя Володимира Грудза у дитячі та юнацькі роки мало чим відрізнялося від життя його однолітків. Школа, допомога батькам по хатній роботі, спортивні змагання на футбольному полі, плавання та стрибання у воду на озері, дозвілля біля клубу. Навчався Володимир Грудз у бориславській середній школі № 5, яку успішно закінчив у 1965 році. З ранніх літ виявив здібності до математики та фізики. Особливо Володимир полюбляв футбол (був кращим воротарем школи), поезія – теж його пристрасть – писав і пише вірші.

У юнацькі роки навколо Володимира завжди було багато друзів, його поважали, до нього прислухалися, багатьом він допоміг у підготовці до вступних іспитів у ВУЗи з математики, фізики.

Юнаки з Борислава переважно вступали в Івано-Франківський інститут нафти і газу, щоб продовжувати давню нафтовидобувну справу в Бориславі чи сприяти розвиткові інших нафтопромислових районів України.

Після закінчення школи у 1965 році Володимир Грудз успішно склав іспити до Івано-Франківського інституту нафти і газу та розпочав навчання на газопромисловому факультеті. Учився Володимир Грудз добре. Особливу схильність він мав до точних наук. Мешкаючи в гуртожитку, бориславець часто допомагав колегам у підготовці та здаванні іспитів з математики, фізики, гідравліки, теормеханіки тощо. Товаришував із багатьма студентами, був особливо дружній з однокурсником Богданом Будзуляком, який займає високу посаду у керівництві паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації (член правління ВАТ “Газпром”, начальник Департаменту транспорту, підземного зберігання та використання газу, професор кафедри сопорудження і ремонту газонафтопроводів і сховищ російського державного університету нафти і газу імені І.М. Губкіна). На факультеті Володимир Грудз з Богданом Будзуляком були душею компанії, любили різні розіграші, веселі жарти, завжди уміли розрядити обстановку.

Свою першу роботу, пов’язану з газотранспорними системами, Грудз В. Я. написав в 1969 році, ще студентом. Це була його дипломна робота. З тих пір газотранспорна система стала сенсом його життя.

З 1970 року після закінчення вузу здібному студентові запропонували залишитися в інституті і продовжити навчання в аспірантурі. Так Володимир Грудз став івано-франківцем, одружився, народився син, якого назвали Ярославом.

У 1981 році Володимир Ярославович підготував дисертацію на тему “Дослідження ефективності очисних пристроїв в газопроводах з пересіченим профілем траси”, яку успішно захистив у Московському інституті нафтохімічної і газової промисловості імені М. Губкіна. Вища атестаційна комісія (ВАК) СРСР присвоїла йому науковий ступінь кандидата технічних наук.

Вже 1984 року за успішне навчання студентів ІФІНГу і наукову діяльність Володимиру Грудзу рішенням ВАК СРСР присвоєно вчене звання доцента.

А далі – творча та педагогічна робота. Підготовлена докторська дисертація на тему “Розробка методів діагностування газотранспортних систем на нестаціонарних режимах і підвищення ефективності їх обслуговування”. Цю роботу було успішно захищено і ВАК України 1996 року присвоїла Володимирові Грудзу вчену ступінь – доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.13 – “Будівництво та експлуатація газонафтопроводів, баз і сховищ”.

За плідну наукову працю та підготовку студентів і наукової молоді вчена рада Івано-Франківського державного технічного університету в 1997 році присвоїла Володимирові Грудзу вчене звання – професора кафедри транспорту і зберігання нафти і газу.

У 1998 році Грудза В. Я. призначено завідувачем кафедри “Спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ”.

Володимир Ярославович створив наукову школу “Оптимізація обслуговування газоранспортних систем”, у якій творчо працюють аспіранти і докторанти. Один із них захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук, а одинадцять здобули науковий ступінь кандидата технічних наук. До речі, син Володимира Ярославовича Грудза – Ярослав Володимирович Грудз продовжив сімейну традицію Грудзів – захистив дисертацію і отримав вчений ступінь доктора технічних наук та разом з батьком працює на кафедрі спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Під науковим керівництвом Грудза В. Я. виконуються науково-дослідні роботи, здійснюються теоретичні та експериментальні дослідження, метою яких є забезпечення надійної і ефективної експлуатації системи трансукраїнських газопроводів. Володимиром Грудзом та його науковою школою розроблено ряд галузевих методик та технічних засобів підвищення ефективності обслуговування газопроводів, що знайшли застосування в газотранспортних підприємствах України, Болгарії, Росії.

Професор Грудз В. Я. є член редколегії трьох науково-технічних журналів, є головою спеціалізованої Вченої ради з захисту дисертацій за спеціальністю “Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища”.

Грудз Володимир Ярославович – відомий вчений в нафтогазотранспортній галузі, автор і співавтор понад 200 наукових робіт, у тому числі 7 монографій, 10 галузевих методик, 12 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Володимир Ярославович підготував 1‑го доктора і 11 кандидатів наук.

Навчальна робота

Професор Грудз В. Я. читає лекції з дисципліни “Насосні і компресорні станції”, керує курсовим та дипломним проектуванням студентів, магістерськими роботами, виробничими та переддипломними практиками, проводить заняття зі слухачами інституту післядипломної освіти за профілем спеціальності та слухачами курсів підвищення кваліфікації, читає лекціїї за кордоном.

Наукова діяльність

Напрями наукової роботи:

Оптимізація обслуговування газотранспортних систем;

розроблення моделей оперативного керування складними газотранспортними системами;

розвиток і удосконалення техніки та технологій ремонту і реконструкції газотранспортних систем.


Ідентифікатор ORCID

Контакти

Кімната 0429. Тел.: 72-71-38

E-mail: srgg429@gmail.com