Григораш Світлана Михайлівна

Григораш Світлана Михайлівна
Alma mater

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (1997 р.)

Спеціальність

українська мова і література та німецька мова; кваліфікація: Вчитель української мови і літератури та німецької мови

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст, кандидат наук

 

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук

Вчене звання

доцент.

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Наукові інтереси

інформаційно-аналітичні дослідження, системний аналіз інформаційних процесів в інформаційних установах, написання та оформлення наукових робіт.

Державні нагороди

подяки та грамоти ректорату та дирекції інституту

Загальна інформація

доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Навчальна робота

лектор; викладач, що проводить практичні заняття, керівник наукових  робіт студентів;

- інформаційно-аналітична діяльність;

- організація діяльності інформаційних установ;

- вступ до спеціальності;

- системний аналіз інформаційних процесів.

Наукова діяльність

у 2008 році захистила кандидатську дисертацію дисертацію на тему: “Лексика і фраземіка інтимної лірики (на матеріалі українського фольклору)”. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника).

Ідентифікатор ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5945-0108

Автор понад 40 наукових публікацій та 20 навчально-методичних матеріалів.

Підвищення кваліфікації: 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра історіографії та джерелознавства, (2017 р.).

Стажування з дистанційного навчання: сертифікат № 000121від 11.06.19 Свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦДН  № 02070855 /000090-19 з 22 жовтня 2018р. по 20 травня 2019 р.

Громадська діяльність: 

член Української бібліотечної асоціації.

 

Вибрані публікації

1.        Бурківська Л. Ю., Григораш С. М. Специфіка інформаційно-видової структури тижневика «Репортер» Молодий вчений. № 2 (66) лютий . Київ, 2019.  С. 204-208. (Index Copernicus International)

2.        Григораш С., Бурківська Л., Лесюк О. Сучасна реклама як спеціалізований канал соціальної комунікації. Соціум. Документ. Комунікація: збірник  наукових  праць. Випуск 9.  Переяслав-Хмельницький, 2020. С. 48–63.

3.        Григораш С.М., Мацюк К. В. Інноваційні проєкти в контексті взаємодії бібліотеки і споживача в Івано-Франківській обласній універсальній бібліотеці імені І.Я. Франка. Молодий вчений. 2020.  № 6 (82). 278-284.

Навчально-методичні матеріали

1. Григораш С. М. Інформаційна аналітика у нафтогазовій сфері : конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 103 с.

2. Григораш С.М.  Вступ до спеціальності : дистанційний курс. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019

3. Григораш С. М. Системний аналіз інформаційних процесів : конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. 134 с.

Матеріали конференцій

1. Григораш С. М. Сучасний стан ІАД шкільної бібліотеки. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика актуальних наукових досліджень» (м. Дніпро, 22-23 лютого 2019 року). С. 36-39.

2. Григораш С. М., Сапіжак І. Б. Трансформація абонентної форми обслуговування: використання WEB-технологій та створення електронних бібліотек ВНЗ: зб. матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «Інноваційні технології в освіті» (м. Івано-Франківськ, 9-11 квітня, 2019 р.). – С. 70-72.

3. Бурківська, С. Григораш, О. Лесюк, А. Шаламай Використання документознавчих термінів у наукових публікаціях фахових видань. Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі: зб. наук. статей VI Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції. (Івано-Франківськ, 20 травня 2020 р.). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. С. 85-90.