Гімер Петро Романович

Гімер П.
Науковий ступінь

кандидат технічних наук.

Вчене звання

доцент.

Місце роботи, посада

кафедра будівництва та енергоефективних споруд, доцент.

Загальна інформація

 (11.07.63, м. Звенигородка, Черкаська обл.) – кандидат технічних наук (1992), доцент (1997) кафедри нафтогазової гідромеханіки Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу.

В 1980 р. закінчив Івано-Франківську середню школу № 17. В 1985 р. з відзнакою закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю "Спорудження нафтогазопроводів, газосховищ і нафтобаз" з присвоєнням кваліфікації інженер-механік. Після чого був розподілений на кафедру нафтогазової і підземної гідромеханіки МІНХ і ГП ім. І.М. Губкіна (сьогодні РДУНГ ім. І.М. Губкіна) в якості стажера-дослідника. В 1987 р. поступив в очну аспірантуру Московського інституту нафти і газу ім. І.М. Губкіна за спеціальністю 01.02.05 "Механіка рідини, газу і плазми".

Кандидатську дисертацію на тему “Математичне моделювання руху двохфазної багатокомпонентної суміші у вертикальних свердловинах” захистив 13.10.1992 в Державній академії нафти і газу ім. І.М. Губкіна, м. Москва. В 1996 пройшов переатестацію на науковий ступінь кандидата технічних наук в Інституті гідромеханіки НАН України, м. Київ.

В університеті нафти і газу (тоді ще ІФІНГ) почав працювати з 1991 р. на посаді інженера ІІ-ї категорії.

З 1993 року працював асистентом кафедри прикладної математики.

З 1995 року по сьогоднішній день працює доцентом кафедри нафтогазової гідромеханіки. В 1997 р. Гімеру П.Р. було присвоєно вчене звання доцента по кафедрі нафтогазової гідромеханіки. Читає курси лекцій з дисциплін "Гідромеханіка", "Гідравліка  та  гідропневмопривід","Газова динаміка". Веде факультативні заняття з курсу "Гідравліка  та  гідропневмопривід" на англійській мові. Співавтор навчального посібника “Основи газової динаміки”.

Гімер П.Р. має 53 публікації, з них: – 47 наукового характеру; – 6 навчально-методичного характеру.

Основні напрямки наукової діяльності: математичне моделюванням двохфазних багатокомпонентних потоків; розрахунок параметрів, показників і режимів роботи підземних сховищ газу; використання інертних газів при експлуатації виснажених газових родовищ і підземних сховищ газу.