Ганцюк Тетяна Дмитрівна

Ганцюк Тетяна Дмитрівна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

1. «Документознавство та інформаційна діяльність»; кваліфікація: документознавець, інформаційний аналітик;

2. «Державна служба»; кваліфікація: магістр з державної служби;

3. Аспірантура ІФНТУНГ, спеціальність 25.00.02 – «Механізми державного управління».

Кваліфікаційний рівень

магістр, кандидат наук

Науковий ступінь

кандидат наук з державного управління

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Наукові інтереси

особливості реалізації міжкультурної комунікації та проблеми подолання конфліктів у крос-культурному спілкуванні; інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності установ.

Державні нагороди

Грамоти та подяки керівництва інституту, університету

Загальна інформація

доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Навчальна робота

- лектор; викладач, що проводить практичні заняття, керівник наукових робіт студентів;

- міжкультурні комунікації;

- міжнародна інформаційна діяльність;

- міжнародні стандарти в документознавстві.

 

Наукова діяльність

у 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Механізми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні» (ІФНТУНГ)

Ідентифікатор ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2444-8443

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=K7dxwlcAAAAJ&hl=uk 

Автор понад 30 наукових публікацій та навчально-методичних розробок.

кандидат наук з державного управління, доцент.

Підвищення кваліфікації: 

1. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кафедра управління та бізнес-адміністрування, 2018 р, стажування, Тема: «Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської діяльності»;

2. University of Leeds, курс «Introduction to Intercultural Studies: Defining the Concept of Culture», сертифікат від 15.10.2019 р.

3. ESSEC Business School, курс «International and Cross-Cultural Negotiation», сертифікат від 26.03.2020 р.

4. Deakin University and Deakin Business School, курс «Leading Culturally Diverse Teams in the Workplace», сертифікат від 28.08.2020 р.

5. Non-formal educational programme Competence Development of Civil Servants Using Design-Thinking Methodology at Kaunas University of Technology, 26.11.2020 – 11.12.2020, certificate No. 1232-03970.

6. The Hong University of Science and Technology, курс «Business English for Cross-Cultural Communication», сертифікат від 27.09.2021 р.

Громадська діяльність: 

Член спілки архівістів України (від грудня 2020 р.);

Член Української бібліотечної асоціації (від січня 2021 р.).

 

Вибрані публікації

1. Hantsiuk T. D. The Functions, Principles, and Structure of Local Authorities Information and Analytical Support System. Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 6 (24). P. 111 – 119. (Міжнародне наукове видання ISSN 1829-4863)
2. Ганцюк Т. Д. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні: джерелознавчий аналіз дискурсного поля. Державне управління: удосконалення та розвиток / Дніпровський державний аграрно-економічний університет. №8. Дніпро: ТОВ «ДКС-центр», 2018. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1287 (Index Copernicus International)

3. Ганцюк Т. Д. Сучасний стан та проблеми функціонування механізмів інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні. Аспекти публічного управління. 2019. Т. 7, №11. С. 68-78. DOI: 10.15421/151957 (Index Copernicus International)

4. Ганцюк Т. Д., Басюк А. В. Трансформація гендерних уявлень у комунікативному медіапросторі мультиплікаційних фільмів компанії Disney (на матеріалі мультиплікаційного фільму «The Lion King» (1994 р.) та його римейку «The Lion King» (2019 р.)). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Т.31 (70). № 1. Ч. 4. С. 194 – 199. DOI: 10.32838/2663-6069/2020.1-4/34 (Index Copernicus International)

5. Hantsiuk, T., Vintoniv, Kh., Opar, N., & Hryvnak, B. (2021). Developing Intercultural Competence Through Design Thinking. European Integration Studies. No. 15 / 2021, pp. 9-21. DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.eis.1.15.28930 (Web of Science Core Collection, Index Copernicus International)

Навчально-методичні матеріали

1. Ганцюк Т. Д. Міжкультурні комунікації: методичні вказівки для вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 36 с.

2. Ганцюк Т. Д., Опар Н. В. Бакалаврська робота : методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи бакалавра. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 48 с.

3. Ганцюк Т. Д. Переддипломна практика : методичні рекомендації. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 48 с.

Матеріали конференцій

1. Ганцюк Т. Д. Структурно-функціональний аналіз комплексного механізму інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів влади. Інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: колективна монографія [за заг. ред. С. О. Довгого]. К. : «Юстон», 2018. С. 190 – 192.

2. Ганцюк Т. Д., Опар Н. В. Відображення культурного шоку та його місця у засвоєнні нової культури у сучасній кінематографії. Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі: зб. наук. статей VI Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції. 20 травня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. С. 132 – 139.

3. Ганцюк Т. Д., Допко Д. І. Особливості використання англійської мови як засобу міжкультурної взаємодії в Індії (на матеріалі кінофільму «The Best Exotic Marigold Hotel»). Філологічні науки на перехресті культур і цивілізації: актуальні питання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 листопада 2020 р. Київ: Таврійський національний ун-т. ім. В. І. Вернадського. С. 147-150