Галюк Ірина Богданівна

Галюк Ірина Богданівна
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 1997 р.

Спеціальність

Економіка підприємства

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Кафедра менеджменту та адміністрування ІФНТУНГ, доцент

Наукові інтереси

 

 • Організаційний розвитку в умовах кризових перетворень
 • Дослідження можливостей підприємства до змін в управлінні
 • Застосування сучасних інструментів та технологій логістичного управління підприємством
 • Застосування сучасних комунікаційних технологій в діяльності підприємства.
Загальна інформація

Народилася в м.Івано-Франківськ. Навчалася у загальноосвітній школі № 17. У 1997 р. здобула кваліфікацію інженера-економіста в ІФНТУНГ. Далі продовжила навчання в аспірантурі ІФНТУНГ, яку успішно завершила захистом кандидатської дисертації (2005 р.). У 2007 р. отримала вчене звання доцента.

Практичний досвід: Консультування на безоплатній основі ТОВ “Зитем” та ТОВ “КДГ” з питань логістичного управління та комункаційного менеджменту з 2017 р. по сьогоднішній час, приватний підприємець (2004-2015 р.р.). 

З 1997 р. і до тепер працюю в ІФНТУНГ. 

Володію польською мовою на рівні В2, англійською мовою на рівні В1.
Пройшла курси підвищення кваліфікації «Основи проектування електронного курсу» у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на базі Центру дистанційного навчання  (02.01.20-02.07.20). Пройшла курси підвищення кваліфікації «Підвищення цифрових компетентностей викладача: інструменти пакету Google Suite for Education для організації освітнього процесу та LMS Moodle — система керування самостійною роботою студентів та інструментами асинхронного навчання» у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на базі Центру дистанційного навчання (15.09.20-12.10.20).

Навчальна робота
 • Ділові комунікації у менеджменті
 • Комунікаційний менеджмент
 • Логістика
 • Менеджмент
Наукова діяльність

Тема дисертації «Управління інфраструктурою інноваційного підприємництва" на здобуття наукового ступеня кандидата наук  за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою (2005 р.).

Основні напрями наукових досліджень: поглиблення теоретико-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо організаційного розвитку в умовах кризових перетворень, дослідження можливостей підприємства до змін в управлінні, застосування сучасних інструментів та технологій логістичного управління підприємством,  застосування сучасних комунікаційних технологій в діяльності підприємства.

Науково-методичний доробок: 108 публікацій, з них 102 праці наукового характеру, в т.ч. 3 монографії, 56 статей.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1218-0251
Publons: https://publons.com/researcher/3525555/zapukhliak-ivanna/
Scopus ID: 57190054110
Google Scholar (Академія): https://scholar.google.com.ua/citations?user=yXlUpykAAAAJ&hl=uk
 

Вибрані публікації
 1. Галюк І. Б. Підвищення ролі інтелектуалізації та інноватизації праці та управлінської діяльності в умовах нової промислової революції. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2018. Вип. 14.,Т1. с. 118-122.
 2. Галюк І. Б. Перспективи функціонування технологічних платформ в умовах нової промислової революції в Україні. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2018. Вип. 14.,Т2. с. 38-42.
 3. Галюк І. Б. Інноваційні аспекти управління у процесі логістизації бізнес-діяльності. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2019. Вип. 15.,Т1. с.169-173.
 4. Галюк І. Б. Роль організаційних комунікацій для забезпечення ефективності діяльності в умовах сучасного бізнесу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2019. Вип. 15.,Т2. с. 41-46.
 5. Галюк І. Б., Кісь Г. Р. Оптимізація бізнес-діяльності шляхом застосування антикризових інструментів у логістичному управлінні підприємствами. Вчені  записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). No 4. Частина 1. с. 89-93.
 6. Галюк І. Б., Кісь Г. Р. Directions of improvement of state anti-crisis regulation system in Ukraine. Інфраструктура ринку. 2020. № 49. URL:http://ww.market-infr.od.ua/uk/49-2020.
 7. Галюк І. Б., Вербовська Л. С. Комунікаційні аспекти управлінської праці на засадах лідерства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2021 р. Вип. 17. т.1. с.75-83.
 8. Lesya Verbovska, Iryna Haliuk (2021) Application of modern development tools in increasing the competence of the staff. «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University». Series of Natural and Mathematical Sciences and Series of Social and Human Sciences. Vol. 8, No. 3 (2021), 76-84. URL: https://doi:10.15330/jpnu.8.3.76-846
 9. Вербовська Л.С., Запухляк І. Б., Галюк І.Б. Проєктна діяльність як інструмент євроінтеграційного поступу регіону. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія “Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. № (1). c. 153-161.
 10. Галюк І. Б., Вербовська Л. С., Стецко О. І.   Специфіка організації внутрішніх організаційних комунікацій та поведінки лідера в умовах змін. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано- Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2022. Вип. 18. Т.2. С.116-124.
Контакти