Федорів Володимир Васильович

Додаткова інформація
Фото Федорів В.В.
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 1996

Спеціальність

геофізичні методи пошуку та розвідки

Кваліфікаційний рівень

гірничий інженер-геофізик

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра нафтогазової геофізики, доцент.

Наукові інтереси

Створення багатомірних петрофізичних моделей фільтраційно-ємнісних параметрів порід-колекторів складнопобудованих геологічних розрізів свердловин.

Загальна інформація

Народився 26.031974 року в с. Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області. В 1991 році закінчив ЗОШ №3 м. Калуша Івано-Франківської області. В 1991-1996 роках навчався в Івано-Франківському державному університеті нафти і газу та здобув кваліфікацію гірничий інженер-геофізик за спеціальністю “Геофізичні методи пошуку та розвідки”. З 1996 по 1999 роки навчався в аспірантурі. З 1999 року працював асистентом кафедри “Геофізичні дослідження свердловин” ІФНТУНГ. З 2003 по 2016 роки працював доцентом кафедри “Геофізичні дослідження свердловин”. З 2016 року працює доцентом кафедри “Нафтогазової геофізики” ІФНТУНГ.

Секретар спеціалізованої вченої ради К 20.052.01. Секретар навчально-методичного об'єднання спеціальності "Науки про Землю".

Навчальна робота

Геофізичні дослідження свердловин, Геологічна інтерпретація даних ГДС, 
Алгоритмічна інтерпретація, Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою н/г родовищ і станом підземних газосховищ, Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів.

Наукова діяльність

13.06.2001 р., захист кандидатської дисертації «Виділення поліміктових пісковиків у кам’яновугільних та пермських нафтогазоносних відкладах центральної частини Дніпровсько-Донецької западини за даними ядерно-фізичних досліджень».

Напрям наукової роботи: Виділення та оцінка фільтраційно-ємнісних параметрів порід-колекторів складнопобудованих геологічних розрізів свердловин нафтогазових родовищ Передкарпатського прогину та Дніпровсько-Донецької западини. Створення багатомірних петрофізичних моделей фільтраційно-ємнісних параметрів порід-колекторів складнопобудованих геологічних розрізів свердловин. 

Підвищення кваліфікації:

Вибрані публікації

Співавтор посібників: Ткаченко Ю.Ф. Теорія поля / Ю.Ф. Ткаченко, Д.Д. Федоришин, В.В. Федорів, С.О. Лизун  // Навчальний посібник .- Івано-Франківськ. – Факел, 2006, - 106 с.
та Федоришин Д.Д. Інтерпретація результатів геофізичних досліджень свердловин: Навчальний посібник / Д. Д. Федоришин, В.В. Федорів, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. –185 с. та словника: Лизун С.О. Геофізичний українсько-російсько-англійський словник / С.О. Лизун, Д. Д. Федоришин, П.М. Чепіль, Р.С. Яремійчук, В.В. Федорів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, Факел,-2004, – 288 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях: 38 статей, 17 тез.

1. Femyak Y.M. Petrophysical determination model of the collector points by the gamma-gamma-density results and gamma-spectrometric methods / Femyak Y.M., Fedoriv V.V., Marynchak R.O. // Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020. – 11-14 May 2020. – Ukraine. – Kyiv. – 5 p.
2. Kuzmenko E. Determination of the petroleum pollution sources for groundwater (on the example of solotvin territory in the precarpathians) [Текст] / Kuzmenko E., Bagriy S., Fedoriv V., Shtogrin N., Dzoba U. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2019. – №3 (випуск 86). – С. 40-46. ISSN 1728–2713
3. Fedoryshyn D.D. Petrophysical model for porosity determination of collectors with different content of clay materials according to the acoustical and radioactive researches [Електронне видання] / D.D. Fedoryshyn, V.V. Fedoriv, R.O. Marynchak // XIIІ International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”. – 12-15 November 2019. – Ukraine. – Kyiv. – 5 p.
4. Fedoriv V. Petrophysic model for determin clayness of rocks by the results of complex geophysical researches / V. Fedoriv, S. Bagriy, I. Piatkovska, Y. Femyak, А. Trubenko // Geoinformatics 2019. – 13-16 May 2019. – Ukraine. – Kyiv. – 5 p.
5. Fedoriv V. Petrophysic model for determin clayness of rocks by the results of complex geophysical researches / V. Fedoriv, S. Bagriy, I. Piatkovska, Y. Femyak, А. Trubenko // Geoinformatics 2019. – 13-16 May 2019. – Ukraine. – Kyiv. – 5 p.
6. Fedoriv V.V. Complexing methods of gamma-spectrometry and density gamma-gamma logging for study reservoir rocks with complex structure [Текст] / V.V. Fedoriv, I. O. Fedak, I.O. Piatkovska // Научные труды SWorld. – Россия. – Иваново: Научный мир. 2019. – Выпуск 55. Том 1. – P. 54-61.
7. Kashuba G.O. Аналіз ефективності використання результатів акустичного каротажу в обсаджених свердловинах Дніпровсько-Донецької западини / G.O. Kashuba, V.V. Fedoriv // – Modern Scientific Researches, Yolnat PE. – Minsk. – Belarus. – 2019. – Issue №7. – Vol.1. – P. 81-88.
8. Fedoriv V.V. Using the results of average oscillating velocities for determining the porosity of carboniferous deposits at Dniprovo-Donetska depression / V.V. Fedoriv, G.O. Kashuba, I.O. Piatkovska // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). – Poland. – 2019. – №2(42). – Part 3. – P. 19-22.
9.Федорів В.В. Петрофізична модель визначення пористості за даними акустичного каротажу з врахуванням глинистості/ В.В. Федорів // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). – Poland. – 2018. – №12(40). – Part 1. – P. 4-11.
10. Федорів В.В. Петрофізична модель визначення глинистості порід-колекторів за результатами комплексних досліджень акустичних та радіоактивних методів / В.В. Федорів // Нафтогазова галузь. – Київ. – 2019. – № 2. – С. 8-13.
11. Федоришин Д.Д. Використання результатів акустичних та нейтронних досліджень при виділенні газоносних покладів Качалівського нафтогазоконденсатного родовища [Текст] / Д.Д. Федоришин, В.В. Федорів // Нафтогазова галузь. – Київ. – 2019. – № 1. – С. 3-9.
12. Федорів В.В. Використання гамма-спектрометрії та гамма-гамма-густинного каротажу для вивчення порід-колекторів складнопобудованих розрізів / В.В. Федорів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ. - 2018. - № 2(67). – С. 41-46.
13. Федорів В.В. Обґрунтування інформативності спільного використання даних спектрометрії та гамма-гамма-густинного каротажу / Федорів В.В. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ – Івано-Франківськ 2018. № 1(66). – С. 65-70. 
14. Федоришин Д.Д. Геолого-геофізичні чинники низькоомності порід-колекторів неогенових відкладів геологічних розрізів родовищ Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину / Федоришин Д.Д., Трубенко О.М., Фтемов Я.М., Витвицький Я.С., Федоришин С.Д.,Федорів В.В. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ – Івано-Франківськ 2016. № 2(59). – С. 37-44.

Scopus: 57218564966

Google Scholar (Academy): 8hr-EpkAAAAJ&hl=uk

ORCID: 0000-0002-2165-704X

 

Є Членом ГО «Спілка геологів України»

 

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-23, 0342 72-71-25, e-mail: volodymyr.fedoriv@nung.edu.ua