Федорів Володимир Васильович

Фото Федорів В.В.
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 1996

Спеціальність

геофізичні методи пошуку та розвідки

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафедра нафтогазової геофізики

Доцент кафедри.

General Information

1991 – 1996 роки – навчався у Івано-Франківському інституті нафти і газу / Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу, де здобув кваліфікацію «Гірничий інженер-геофізик» за спеціальністю «Геофізичні методи пошуку та розвідки».

1996 – 1999 роки – навчався в аспірантурі при кафедрі «Геофізичних досліджень свердловин» Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу.

З 1999 року почав працювати в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на посаді асистента кафедри «Геофізичних досліджень свердловин».

2003 – 2016 роки – працював доцентом кафедри «Геофізичні дослідження свердловин».

З 2016 року працює доцентом кафедри «Нафтогазової геофізики» ІФНТУНГ.

Протягом роботи на кафедрі проводив навчально-методичну і науково-дослідницьку діяльність, призначався відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт.

Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 13 червня 2001 року на підставі прилюдного захисту дисертації на тему: «Виділення поліміктових пісковиків у кам’яновугільних та пермських нафтогазоносних відкладах центральної частини Дніпровсько-Донецької западини за даними ядерно-фізичних досліджень» присуджено науковий ступінь «Кандидат геологічних наук» зі спеціальності «Геофізика». (Диплом ДК №011087).

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 21 жовтня 2004 року присвоєно вчене звання «Доцент кафедри геофізичних досліджень свердловин» (Атестат 02ДЦ №002253).

Є Членом ГО «Спілка геологів України»

Навчальна робота

На даний час викладає наступні дисципліни:

  • Статистична обробка геофізичної інформації;
  • Теоретичні та прикладні моделі в петрофізиці колекторів;
  • Вторинне розкриття пластів нафтогазових родовищ;
  • Інтерпретація даних ГДС;
  • Петрофізичні моделі колекторів;
  • Контроль якості розкриття пластів за результатами геофізичних досліджень;
  • Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ.
Наукова діяльність

На даний час проводить наукові дослідження за напрямом:

  • виділення та оцінка фільтраційно-ємнісних параметрів порід-колекторів складнопобудованих геологічних розрізів свердловин нафтогазових родовищ Передкарпатського прогину та Дніпровсько-Донецької западини;
  • створення багатомірних петрофізичних моделей фільтраційно-ємнісних параметрів порід-колекторів складнопобудованих геологічних розрізів свердловин.

Підвищення кваліфікації:

Бере участь у наукових конференціях:

Вибрані публікації

Загалом за весь час своєї наукової діяльності видав 63 наукові праці, 1 підручник, 3 навчальних посібника, 1 словник.

Є власником та співвласником авторських прав на твір:

 

Scopus: 57218564966

Google Scholar (Academy): 8hr-EpkAAAAJ&hl=uk

ORCID: 0000-0002-2165-704X

 

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-23, 0342 72-71-25, e-mail: volodymyr.fedoriv@nung.edu.ua