Федак Ігор Орестович

Додаткова інформація
Фото Федак І.О.
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 1996

Спеціальність

геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафедра нафтогазової геофізики

Завідувач кафедри

Загальна інформація

1991 - 1996 роки – навчався у Івано-Франківському інституті нафти і газу / Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу, де здобув кваліфікацію «Гірничий інженер-геофізик» за спеціальністю «Геофізичні методи пошуку та розвідки».

1996 – 1997 роки – навчався у Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державне управління», де здобув кваліфікацію магістра «Державного управління» з спеціалізацією «Економіка».

1997 – 1999 роки – працював заступником директора ЗАТ «Західно-Українське агентство сприяння іноземним інвестиціям» при Івано-Франківській обласній державній адміністрації.

2001 – 2002 роки – працював на підприємстві ЗАТ ВГО «Тюменьпромгеофізика» у відділі «Експлуатаційного буріння» на посаді інженера-геофізика-інтерпретатора.

З 2002 року почав працювати в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на посаді асистента кафедри геофізичних досліджень свердловин.

Протягом роботи на кафедрі проводив навчально-методичну і науково-дослідницьку діяльність, призначався відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт.

Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 01 липня 2010 року на підставі прилюдного захисту дисертації на тему: «Методичні та експериментальні основи оцінки процесу обводнення нафтогазових родовищ за результатами геофізичних досліджень (на прикладі Семенівського нафтового родовища)» присуджено  науковий ступінь «Кандидат геологічних наук» зі спеціальності «Геофізика». (Диплом ДК №060846).

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 жовтня 2013 року присвоєно вчене звання «Доцент кафедри геофізичних досліджень свердловин» (Атестат 12ДЦ №036066).

Після створення у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу кафедри нафтогазової геофізики, працював доцентом цієї кафедри, а з 2023 року працює на посаді завідувача кафедри.

Є Членом ГО «Спілка геологів України»

Навчальна робота

На даний час викладає наступні дисципліни:

 • Електричні і магнітні методи досліджень у свердловинах;
 • Оптимізація комплексу ГДС; 
 • Геофізичні дослідження горизонтальних свердловин;
 • Організація та керівництво геофізичними дослідженнями і роботами;
 • Стан, проблеми і перспективи в геофізиці.
Наукова діяльність

На даний час проводить наукові дослідження за напрямом:

 • оцінка характеру обводнення неоднорідних пластів-колекторів за комплексом геолого-геофізичних даних;
 • удосконалення методик моделювання геологічної будови нафтогазових родовищ за даними геофізичних досліджень свердловин;
 • розвиток методик реконструкції умов нагромадження осадів нафтогазових родовищ.

Підвищення кваліфікації:

Бере участь у наукових конференціях:

Вибрані публікації
 1. Федак І. О. Оцінка ефективності проведення гідравлічного розриву пласта за результатами геофізичних досліджень свердловин/ І. О. Федак, В. В. Федорів, В. А. Усков // Нафтогазова енергетика. – 2023. – № 1(39). – С.7 – 15.
 2. Федак І. О. Аналіз петрофізичних моделей для встановлення коефіцієнта пористості порід-колекторів Передкарпатського прогину за результатами комплексних геофізичних досліджень свердловин. / І. О. Федак, В. В. Федорів, Я. М. Коваль // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2023. №2(87) - С.7-16.
 3. Коваль Я.М., Федак І.О. Виділення пластів поліміктових пісковиків у складнопобудованому геологічному розрізі нафтогазових свердловин Дніпровсько-Донецької западини. Нафтогазова енергетика. Івано-Франківськ, 2022. №1 (37). С 7-14.
 4. Федак І.О., Коваль Я.М., Войтович Я.А. Прогнозування фільтраційних властивостей пластів-колекторів за результатами геофізичних досліджень свердловин. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Івано-Франківськ, 2022. № 2(83). С. 17-25.
 5. Коваль Я. М. Виділення низькоомних порід-колекторів у геологічному розрізі гельветських відкладів Летнянського родовища / Я. М. Коваль, І.О. Федак // Нафтогазова енергетика – Івано-Франківськ – 2020. – №2 (34). – С 7-14.
 6.  Piatkovska I., Fedak I., Koval  Y. Identification of geological facilities of productive deposits at Oil and Gas field by geophysical research data. XIXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects",. Kiev. 11‐14 May 2020. SCOPUS
 7. Федак І. О., Коваль Я. М. Літофаціальне зонування продуктивних горизонтів нафтогазових родовищ з використанням штучної нейронної мережі // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ – Івано-Франківськ - 2020. - № 1(74). – С. 96-105.
 8. Fedoriv V., Fedak І., Piatkovska I., Trubenko A. Complexing methods of gamma-spectrometry and density gamma-gamma logging for study reservoir rocks with complex structure // Научные труды SWorld Issue №55, April 2019, Том 1. P. 54-61.

Загалом за весь час своєї наукової діяльності видав 23 наукові праці, 2 навчальних посібника.

Оформив свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-23, 0342 72-71-25, e-mail: ihor.fedak@nung.edu.ua