Федак Ігор Орестович

Додаткова інформація
Фото Федак І.О.
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 1996, 1997

Спеціальність

геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин, економіка.

Кваліфікаційний рівень

гірничий інженер-геофізик, магістр державного управління

Науковий ступінь

кандидат геологічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра нафтогазової геофізики, доцент.

Наукові інтереси

Методи контролю процесу обводнення нафтових родовищ геофізичними методами; моделювання геологічної будови нафтогазових родовищ за даними геофізичних досліджень свердловин;

Навчальна робота

Загальний курс ГДС, Електричні і магнітні методи, Оптимізація комплексу ГДС, Сучасні технології ГДС.

Наукова діяльність

01 липня 2010 року захист кандидатської дисертації "Методичні та експериментальні основи оцінки процесу обводнення нафтогазових родовищ за результатами геофізичних досліджень (на прикладі Семенівського нафтового родовища)".

Напрями наукових досліджень: Оцінка характеру обводнення неоднорідних пластів–колекторів за комплексом геолого-геофізичних даних

Підвищення кваліфікації:

Вибрані публікації

Співавтор навчального посібника Cтаростін В.А. Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ (петрофізичні характеристики продуктивних пластів) /В. А. Старостін, , І. О. Федак, І. Я. Приходько// Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2010. - 146 с.

Кількість наукових праць: 18 статей, 9 тез.

 I. Piatkovska, I. Fedak, Y. Koval . Identification of geological facilities of productive deposits at Oil and Gas field by geophysical research data. XIXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects",. Kiev. 11‐14 May 2020.
2.Федак І. О.  Використання ядерно-фізичних методів досліджень свердловин для оцінки мікротріщинуватості колекторів карбонатного типу /   І. О Федак,  В. А. Старостін  //  «Науковий вісник ІФНТУНГ»- Івано-Франківськ -  2007 - № 2(16) – С.16-23
3. Федак І. О.  Оцінка літофаціальної неоднорідності продуктивних відкладів  нафтогазових родовищ за результатами геофізичних досліджень свердловин  / І. О Федак //   «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ» - Івано-Франківськ -2008.-№4(29).–С.28 -33.
4. Федак І. О. Дослідження зміни умов седиментації в процесі формування продуктивних горизонтів нафтогазових родовищ на основі аналізу форми геофізичних кривих / І. О.  Федак, В. А. Старостін, Я. М. Коваль та ін. // Науковий вісник ІФНТУНГ – Івано-Франківськ – 2013 – № 1(34) – С. 44-53.
5. Федак І. О. Синтез фонових геофізичних кривих для дослідження зміни геофізичних параметрів пластів-колекторів в часі / І. О Федак, Я. М. Коваль, В. А. Старостін та ін. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ – Івано-Франківськ -2014. -№ 3(52). – С. 63-71.
6. Федак І. О. "Особливості моделювання електричних властивостей пластів-колекторів з використанням даних новітніх каротажних технологій / І. О Федак, Я. М. Коваль, І. М. Кузів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ – Івано-Франківськ -2015. - № 2(55). – С. 51-60.
7. Федак І.О. Літофаціальне зонування продуктивних горизонтів нафтогазових родовищ з використанням штучної нейронної мережі  / І.О. Федак, Я.М. Коваль // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ – Івано-Франківськ - 2020. - № 1(74). – С. 96-105.

Є Членом ГО «Спілка геологів України»

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-23, 0342 72-71-25, e-mail: ihor.fedak@nung.edu.ua