Дзьоба Олег Григорович

Додаткова інформація
Дзьоба
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

«Проектування, спорудження і експлуатація нафтогазопроводів, газосховищ і нафтобаз»

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Заступник директор інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Наукові інтереси

 

 • управління трансформаційними процесами на підприємствах нафтогазового комплексу;
 • управління інноваційним розвитком підприємств, теоретичні і прикладні аспекти еволюції ринків вуглеводневих ресурсів, ціноутворення на природний газ, глобалізація енергетики.
Державні нагороди

Нагороджений грамотами університету, Івано-Франківського міського виконавчого комітету, Академії Німецької спілки державних службовців Міністерства внутрішніх справ Федерального уряду Німеччини, Подякою Прем’єр-міністра України (2001 р.), Почесною грамотою НАК «Нафтогаз України», Почесними відзнаками НАК «Нафтогаз України» II та I ступенів, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2007 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2017 рік), медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям» (2020 рік).

Загальна інформація

Народився 6 липня 1960 року в місті Долина Івано-Франківської області.

У 1982 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Проектування, спорудження і експлуатація нафтогазопроводів, газосховищ і нафтобаз» та отримав диплом з відзнакою.

У 1983 році поступив на навчання до цільової аспірантури Московського інституту нафти і газу імені І. М. Губкіна, яку успішно закінчив у 1986 році. В цьому ж році захистив дисертацію на тему «Підвищення ефективності трубопровідного транспорту нафт північних родовищ в суміші з газовим конденсатом» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

З 1987 по 1990 роки працював на посадах асистента та доцента кафедри організації і управління виробництвом ІФІНГ. У 1990 році Дзьобі О.Г. було присвоєно вчене звання доцента по названій кафедрі.

З 1991 року по 2005 рік працював доцентом кафедри економіки підприємства Івано-Франківського державного (національного) технічного університету нафти і газу. З  2005 по січень 2006 року працював на посаді професора кафедри економіки підприємства, а з січня 2006 по червень 2013 року - на посаді професора кафедри організації праці і виробництва.

За безпосередньої участі Дзьоби О. Г. відбувалось становлення нового напрямку у діяльності університету та й в Україні загалом – підготовка фахівців магістерського рівня для потреб органів державної влади та місцевого самоврядування і з 1996 року в університеті розпочато підготовку магістрів за спеціальністю «Державна служба».

З вересня 1999 року Дзьоба О. Г. працює  на посаді декана факультету післядипломної освіти Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу, з вересня 2001 року і по червень 2013 –  на посаді директора інституту післядипломної освіти ІФНТУНГ.

У 2004 році за участі Дзьоби О.Г. в структурі тодішнього інституту післядипломної освіти створено міжнародний тренажерний буровий центр, змонтовано та запущено в експлуатацію унікальний повномасштабний буровий тренажер-імітатор DRILLSIM-5000, пройдено процедури міжнародної акредитації бурового центру та здобуто право на сертифікацію фахівців-буровиків за стандартами Міжнародного форуму свердловинного контролю (International Well Control Forum).

З серпня 2011 року Дзьоба О. Г. працював на посаді проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку, а з квітня 2015 року по вересень 2018 року - на посаді проректора з науково-педагогічної роботи.

У 2013 – 2014 роках очолював кафедру теорії економіки та управління.

У 2013 році Дзьоба О. Г. захистив докторську дисертацію з економічних наук на тему «Теоретико-методологічні засади управління трансформаціями і розвитком системи газозабезпечення», а у 2014 році йому було присвоєно вчене звання професора кафедри теорії економіки і управління.

З 2011 по 2018 роки очолював в університеті роботи з розробки та впровадження системи управління якістю освітніх послуг за міжнародними стандартами ISO 9001. В ході цих робіт розроблено низку стандартів університету, положень, кодексів та інших нормативно-правових документів, а сама система управління якістю освітніх послуг успішно сертифікована у грудні 2015 року. Під керівництвом Дзьоби О. Г. у 2014 – 2016 роках реалізувалися міжнародні проекти, зокрема українсько-норвезький проект із соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас, проект Україна-НАТО, проект Erasmus+ тощо.

З вересня 2018 року до травня 2021 року працював на посаді директора інституту економіки та менеджменту.

З травня 2021 року працює на посаді заступника директора інституту післядипломної освіти

За безпосередньої участі Дзьоби О. Г. створено та функціонує громадська організація «Асоціація випускників Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу».

Дзьоба О. Г. є автором 174 праць, 142 з яких наукового, а 32 – навчально-методичного характеру.

Одружений. Дружина працює концертмейстером у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Має двоє дітей: син Богдан – 1993 року народження, працює у сфері інформаційних технологій, донька Уляна – 1997 року народження, аспірантка ІФНТУНГ.
 

Навчальна робота

Викладає дисципліну «Сучасні тенденції глобалізації», здійснює наукове керівництво аспірантами.

Наукова діяльність

Мікроекономіка

Вибрані публікації
 1. Дзьоба О. Г. Система цілей та пріоритетів у сфері державного управління газозабезпеченням України / О. Г. Дзьоба // Інноваційна економіка. — 2012. — № 1 (27). — С. 43—49.

 2. Дзьоба О. Г. Потенціал газовидобувного комплексу України: сучасний стан і перспективи розвитку / О. Г. Дзьоба // Сталий розвиток економіки. — 2012. — № 2 (12). — С. 26—33.

 3. Дзьоба О. Г. Основні тенденції зміни газоємності ВВП в умовах структурної трансформації економіки країни / О.Г. Дзьоба // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». — 2012. — Вип. 6 (1), Т. 20, № 10/1. — С. 3—12.

 4. Дзьоба О. Г. Особливості формування організаційного потенціалу газотранспортних підприємств / О. Г. Дзьоба // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 3 (130). — С. 129—134

 5. Дзьоба О.Г. Методологічні аспекти оцінювання внутрішніх ризиків газотранспортних підприємств / О.Г. Дзьоба // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. — 2012. — № 4 (14). — С. 209—213.

 6. Дзьоба О.Г. Оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу в країнах Європейського Союзу / О.Г. Дзьоба, О.М. Ромашко // Економічний часопис — ХХІ. — 2012. — № 7 — 8. — С. 37—40.

 7. Дзьоба О.Г. Прогнозування зовнішніх ризиків підприємств трубопровідного транспорту газу / О. Г. Дзьоба // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 11 (138). — С. 174—179.

 8. Дзьоба О.Г. Особливості управління інноваційним розвитком підприємств системи газозабезпечення / О.Г. Дзьоба // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. — 2013. — № 3 (20) — С.216—220.

 9. Крижанівський Є.І. Техніко-економічні аспекти транспортування природного газу із морських родовищ / Є. І. Крижанівський, О. Г. Дзьоба, А. П. Джус, Ю. В. Міронов // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. — 2013. — №2(35). — С.7—15.

 10. Дзьоба О. Г. Використання рейтингових процедур при формуванні моделі управління вищим навчальним закладом / О. Г. Дзьоба // Економічний часопис – ХХІ. Науковий журнал. — 2014. — № 3—4 (1)'. — С. 62—64.

 11. Дзьоба О. Г. Нові підходи до залучення інноваційно-інвестиційного капіталу в об’єкти газотранспортної інфраструктури / О. Г. Дзьоба, Н. М. Лінчевська // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. — 2014. — Вип. 7 (158). — С. 24—29.

 12. Дзьоба О. Г. Оцінювання ризиків як метод визначення рівня енергетичної безпеки / О. Г. Дзьоба // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». — 2015. — № 3. Дзьоба О. Г. Перспективні напрямки диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств у виробничій сфері / О. Г. Дзьоба // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. — 2016. — № 14. — С. 52—60.

 13. Дзьоба О. Г. Особливості диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств у контексті стадій життєвого циклу / О. Г. Дзьоба, О. М. Ромашко// Бізнес Інформ. — 2016. — № 3. — С. 261—268.

 14. Dzoba O. А new approach to the assessment of effective management of gas supply diversification / O. Dzoba, L.Marynchak, O. Romashko // Baltic Journal of Economic Studies. — 2017. — Vol 3, № 1.— P. 24—30.

 15. Дзьоба О. Г. Теоретичні аспекти дефініції «соціальна безпека держави» / О. Г. Дзьоба, Н. І. Ставнича // Економічний форум. —  2018. — № 2. — С. 339—343.

 16. Дзьоба О. Г., Кінаш І.П.  Вплив глобальних чинників на розвиток газового ринку // Науковий вісник Івано-Франківського національно¬го технічного університету нафти і газу. Серія “Економі¬ка та управління в нафтовій і газовій промисловості”. – 2019. – № 2 (20). – С.  – 33-44.

 17. Oleh Dzoba, Ivanna Zapukhliak, Oleksandra Romashko, Tetiana Semeniutina The Performance of Activity Diversification Efficiency for Ukrainian Gas Transportation Enterprises // Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). Advances in Economics, Business and Management Research, volume 99. 2019. – p. 53-57.

 18. Uliana Andrusiva, Iryna Kinash, Anzhela Cherchata, Alla Polyanska, Oleh Dzoba , Tatiana Tarasova and Halyna Lysak  Experience and prospects of innovation development venture capital financing // Management Science Letters 10 (2020) 781–788. http://m.growingscience.com/msl/Vol10/msl_2019_302.pdf

 19. Л.С.Вербовська, О.Г.Дзьоба, І.Л.Дибич, О.Ю.Жукова та ін. Університетський менеджмент: підґрунтя запровадження: монографічна серія у 4 т. Т.2 Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2019 р., 296 с.

 20. Дзьоба О. Г., Ставнича Н. І.  Методичні засади оцінювання соціальної безпеки держави // Економіка природокористування і сталий розвиток. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2020. — № 7 (26). — С. 56-62.

 21. KlokarN., Perevozova I., Dzoba O., Kulik M. Development of fundamental principles of educational innovations marketing and management among heads of new Ukrainian school // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2021. - № 3 (36). – С. 454-461. WoS.

 22. Дзьоба О.Г. Модернізація системи стратегічного менеджменту нафтогазових компаній в умовах глобалізації економіки // Актуальні проблеми менеджменту в умовах сучасних викликів (Івано-Франківськ, 7-8 квітня 2021 року): Матеріали І міжнародної науково- практичної конференції, Івано-Франківськ, 2021.-165с., С. 102 – 103.

 23. Ірина Перевозова, Олег Дзьоба, Світлана Мінакова, Світлана Бондаренко, Оксана Василик Управління оборотними активами промислових підприємств в контексті реалізації маркетингової стратегії // Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 11, No. 1, – 2021.- P. 237 - 258.

 24. Дзьоба О.Г., Перевозова І.В., Турчак І.О. Концептуальні засади формування та управління стратегічними резервами природного газу //Нафтогазова енергетика: Матеріали міжнародної конференції, 21 – 24 вересня 2021 р., Івано-Франківськ:ІФНТУНГ, 2021. – С. 124-125.

 25. Дзьоба О.Г., Кінаш І.П., Ставнича Н.І. Соціальна безпека в умовах реалізації стратегії сталого розвитку України: монографія /За ред. О.Г.Дзьоби. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022.- 184 с.

Google Scholar
ORCID
Web of Science Researcher ID
Scopus

Контакти

вул. Шопена, 1, Івано-Франківськ, Україна, 76000,   тел. 0342-72-58-76 
e-mail: ineu@nung.edu.ua