Бурківська Лілія Юліанівна

Бурківська Лілія Юліанівна
Alma mater

Київський університет імені Тараса Шевченка

Спеціальність

українська мова та література; кваліфікація: спеціаліст філолог, викладач української мови та літератури

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст, кандидат наук

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Наукові інтереси

документна лінгвістика, комунікативна лінгвістика, журналістикознавство, соціальні комунікації, індивідуальний стиль письменника, український фольклор, історія української літературної мови, українська мова (за професійним спрямуванням), мова засобів масової інформації.

Державні нагороди

грамота ректорату за високі досягнення в педагогічній та науковій діяльності та з нагоди святкування 15-ї річниці Незалежності України (наказ №189/4 від 22.08.2006р).

Загальна інформація

доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Навчальна робота

лектор; викладач, що проводить практичні заняття, керівник наукових робіт студентів;

 - лінгвістичні основи документознавства;

­ - теорія комунікації;

­ - редагування документації;

­ - PR-технології.

Наукова діяльність

у 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лексика історичної прози Богдана Лепкого в контексті загальнолітературної та стилістичної норми»

(Інститут української мови Національної академії наук України).

Ідентифікатор ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0547-4841

понад 40 наукових публікацій та 20 навчально-методичних матеріалів.

Підвищення кваліфікації: 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра історіографії та джерелознавства, 2019 р.

Компанія «Наукові публікації – Publ.Science» (сертифікат №АА 1949/02.04.2021). Навчальні вебінари з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science».

Громадська діяльність: 

член Української бібліотечної асоціації.

 

Вибрані публікації

1. Бурківська Л. Ю., Григораш С. М., Бурківська Д. І. Концепти «жінка» та «чоловік» у сучасному газетному дискурсі (на матеріалі тижневика «Репортер»).  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, 2018. Випуск 46. С. 69-73. (Google Scholar, Index Copernicus)

2. Бурківська Л. Ю., Григораш С. М. Специфіка інформаційно-видової структури тижневика «Репортер». Науковий журнал «Молодий вчений». 2019. №2(66). С.204-207. (Google Scholar, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus)

3. Бурківська Л., Григораш С., Лесюк О. Сучасна реклама як спеціалізований канал соціальної комунікації. Соціум. Документ. Комунікація: збірник  наукових  праць. Переяслав-Хмельницький, 2020.    Випуск 9.    С.48–63. (Google Scholar, Research Bible, ULRICHSWEB)

Навчально-методичні матеріали

1. Бурківська Л. Ю. Редагування документації: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 19 с.

2. Бурківська Л. Ю., Романишин Ю. Л. Педагогіка вищої школи: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 94 с.

3. Бурківська Л. Ю., Романишин Ю. Л. Теорія комунікації: конспект лекцій.  Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. 65с.

Матеріали конференцій

1.Бурківська Л. Ю., Григораш С. М., Бурківська Д. І. Концепти «жінка» та «чоловік» у сучасному газетному дискурсі (на матеріалі тижневика «Репортер»).  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, 2018. Випуск 46. С. 69-73. (Google Scholar, Index Copernicus)

2. Бурківська Л. Ю., Григораш С. М. Специфіка інформаційно-видової структури тижневика «Репортер». Науковий журнал «Молодий вчений». 2019. №2(66). С.204-207. (Google Scholar, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus)

3. Бурківська Л., Григораш С., Лесюк О. Сучасна реклама як спеціалізований канал соціальної комунікації. Соціум. Документ. Комунікація: збірник  наукових  праць. Переяслав-Хмельницький, 2020.    Випуск 9. С. 48–63. (Google Scholar, Research Bible, ULRICHSWEB)