Боднар Галина Федорівна

Боднар Галина Федорівна
Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Доцент, ІФНТУНГ

Наукові інтереси

Управління підприємствами на основі гармонізації інтересів інвесторів та держави, оптимізація оподаткування підприємств з метою збільшення оборотних коштів та інвестицій, вдосконалення корпоративного управління шляхом створення незалежних наглядових рад.

Навчальна робота

Управління змінами; менеджмент процесів; міжнародний менеджмент.

Вибрані публікації
  1. Liliana Horal, Nadiia Pysar, Viktor Oliinyk, Galyna Bodnar Development of the Energy Potential of the National Economy in the Context of Geopolitical Challenges. Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.2
  2. Боднар Г.Ф. Study of the tax management problem. Технологічний аудит та резерви виробництва. Харків, №3/5(41), 2018 р. DOI: 10.15587/2312-8372.2018.133379
  3. Боднар Г.Ф. Інституційне середовище реформування корпоративного управління НАК «Нафтогаз України». Розділ кол. монографії «Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи». Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017.
  4. Viktor Petrenko, Alla Polyanska, Lesya Verbovska, Galyna Bodnar A view on harmonization of interaction of business entities in conditions of change. (2021). Published by Springer. “Innovations in Industrial Engineering”.  LNME. pp. 342-359. Scopus and WoS. (Portugal). https://doi.org/10.1007/978-3-030-78170-5_30
  5. Боднар Г.Ф., Вербовська Л.С. (2021) Менеджмент знань як складова частина процесу управління змінами в організації. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. EB NTUU «KPI». № 18 (2021): Економічний вісник НТУУ “КПІ”. 2021. https://doi.org/10.20535/23075651.18.2021.240585
  6. Полянська А.С., Боднар Г.Ф. Стимулювання інвестицій у розвиток підприємств енергетичної сфери. Економічні студії. Науково-практичний журнал 2 (24) червень 2019 р.