Берлоус Марія Володимирівна

Берлоус Марія Володимирівна
Місце роботи, посада

Асистент

Наукові інтереси

Управління людськими ресурсами, ревіталізація.
 

Навчальна робота

Менеджмент в нафтогазовій галузі, державне та регіональне, управління локальним розвитком

Вибрані публікації
 1. Берлоус М. В. Ревіталізація підприємств нафтогазового комплексу України в умовах Третього енергетичного пакету. Сталий розвиток економіки. 2017. № 2 (35). С. 144–149.
 2. Берлоус М. В. Економічна ревіталізація як шлях розвитку підприємств НГК. Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 21-23 вересня 2016 р.). Івано-Франківськ, 2016. С. 106–108.
 3. Берлоус М. В. Дефініція «ревіталізація». Реформування фінансово-економічної системи в контексті міжнародного співробітництва : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів та молодих учених (м. Київ, 23-24 червня 2017 р.) Київ : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2017. С. 25–27.
 4. Берлоус М.В., Перелома С. В., Буланцов В. С. Ревіталізація як метод превентивного управління на підприємствах НГК у зв’язку з приєднанням України до Енергетичного Співтовариства. Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 11-13 жовтня 2017 р.). Івано-Франківськ, 2017. С. 135–137.
 5. Берлоус М. В. Види ревіталізації як шлях оптимізації людського капіталу підприємств НГК С. Світ економічної науки. Випуск 3 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. економ. спрямування. (м. Тернопіль, 27 квітня 2018 р.). Тернопіль, 2018. С. 24–26.
 6. Бероус М. В. Анбандлінг НАК «Нафтогаз України» і ризики його проведення. Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та макрорівнях : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 7 червня 2018 р.). Одеса, 2018 С. 47–49.
 7. Микитюк Н.Є., Берлоус М.В. Всеукраїнська НПК «Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах», Івано-Франківськ, 2019
 8. Загрози «Північного потоку - 2» для України. Міжнародна науково-практичної конференції «Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики», м. Мукачево, 2019 р.
 9. Перспективи нового оператора ГТС України в газотранспортній системі Європи. XVII міжнародна
  НПК «Травневі наукові читання», 2019 року.