Бандура Вікторія Валеріївна

Бандура Вікторія Валеріївна
Alma mater

Освіта вища, Івано-Франківський інститут нафти і газу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і  газу

Спеціальність

Інженер-механік

Кваліфікаційний рівень

Магістр з інженерії програмного забезпечення, диплом з відзнакою.

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.11.13.– «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин», 2001, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і  газу.

Вчене звання

доцент кафедри комп’ютерних та телекомунікаційних систем, 2008.

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і  газу.

Доцент кафедри інженерії програмного забезпечення.

Наукові інтереси

дослідження методів оцінки та характеристик якості ПЗ та тестування.

Загальна інформація

 

Професійний досвід.

Працюю в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з 1988 року, з 2001 р. – науково-педагогічна робота.

Асистент кафедри автоматизованого управління 2001 р.

Доцент кафедри комп'ютерних технологій в системах управління та автоматики  2001-2003 р.

Доцент кафедри прикладної математики 2003-2004 р.

Доцент кафедри програмного  забезпечення  автоматизованих систем 2004-2018 р.

Декан факультету електроніки та комп’ютерних технологій ПВНЗ Інституту менеджменту та економіки «Галицька академія» (2007- 2012 р.р.).

Доцент кафедри інженерії програмного забезпечення 2018 р.

Працівник відділу акредитації та ліцензування ІФНТУНГ.

Експерт «Малої академії наук України».

 

Навчальна робота

Об’єктні технології Java.

Якість програмного забезпечення та тестування.

Архітектура та проектування програмного забезпечення.

Проєктний практикум.

 

Наукова діяльність

Ідентифікатор ORCID: orcid.org/0000-0003-3143-0946
Scopus Author ID: 57212577311
Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=MSX-pyAAAAAJ&hl=uk

Методичні матеріали:

1. Бандура В.В. Архітектура та проектування програмного забезпечення: лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013р.- 76с.

2. Бандура В.В. Професійна практика програмної інженерії: лабораторний практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013р.- 150с.

3. Бандура В.В. Професійна практика програмної інженерії: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,  2014р.- 145с.

4. Храбатин Р.І., Бандура В.В. Менеджмент програмного забезпечення: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014.-140с.

5. Бандура В.В. Основи кросплатформенного програмування: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015.-124с.

6. Бандура В.В., Гаврищук С.В. Якість програмного забезпечення та тестування: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 56с.

7. Р.І.Храбатин, В.В. Бандура.  Аналіз вимог до програмного забезпечення.  конспект лекцій.  Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 124 с.

8. .Khrabatyn, V.Bandura, L.Samaniv. Coputer technologies and programming lectures. – Ivano-Frankivsk:IFNTUNG, 2018 - 145p.

9. Бандура В. В.  Java програмування. Структури, об’єкти, дані : навчальний посібник /Бандура В. В., Демчина М. М., Шекета В. І., Пасєка М.С.  – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 285с.- ISBN 978-966-694-310-4. 11. Бандура В.В., Храбатин Р.І., Саманів Л.В.

 10. Основи програмування мовою java. Бандура В.В., Храбатин Р.І., Саманів Л.В.: лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 77 с.

Тези та матеріали конференцій:

1. Зорін В.О. Визначення та аналіз основних метрик якості програмного забезпечення/ Зорін В.О., Бандура В.В., Храбатин Р.І.//ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості», м. Івано-Франківськ, 10-13 жовтня 2017 – стр. 64-66.

2. В.М.Вовк. Важливість тестування в життєвому циклі розробки програмного забезпечення// В.М.Вовк, Ю.В.Дідух, Бандура В.В., Т.Б.Дмитрик / ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості», м. Івано-Франківськ, 10-13 жовтня 2017 – стр. 66-68.

3. Лесик В.А. Основні принципи та аксіоми тестування програмного забезпечення/ Лесик В. А., Бандура В.В.//Всеукраїнська науково-практична конференція «майбутній науковець – 2017»., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля , м. Северодонецьк, 1 грудня 2017 року – 177-181ст.

4. Місюк О. Порівняльний аналіз навчальних можливостей систем дистанційного навчання/ Місюк О., Бандура В.В., Зорін В., Саманів Л. // Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 27) " // збірник тез доповідей – випуск 27, (м.Тернопіль. 12 квітня 2018 рік.). Наукометрична база даних "РІНЦ/RSCI".Ст. 36-38.

5. Лесик В. А. Існуючі реалії процесу тестування програмного забезпечення/Лесик В. А., Бандура В.В.// Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 26) " / збірник тез доповідей – випуск 26, (м.Тернопіль. 13 березня 2018 рік.). Наукометрична база даних "РІНЦ/RSCI". Ст. 36-38.8.

 6. Khrabatyn R.SOFTWARE ADD-IN BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO OPERATE AN OPTICAL SYSTEM OF THE INDUSTRIAL SOLAR POWER PLANT/ Khrabatyn R., Bandura V.//Proceedings of XХХ International scientific conference «Scientific development prospects»  Morrisville Осt 17, 2018 p. 12-15.

7. Зорін В.О. Системний аналіз моделей якості програмного забезпечення/ Зорін В.О., Бандура В.В.//Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 37) " / збірник тез доповідей – випуск 37, (м.Тернопіль. 2 квітня 2019 рік.). Наукометрична база даних "РІНЦ/RSCI". Ст. 19-23.

8. Roman Khrabatyn. The evaluation method of software quality to develop and back up reliable software/Roman Khrabatyn, Victoria Bandura, Liubov Samaniv//Міжнародна науково-практична конференція «SCIENTIFIC CHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY» 4-6 декабря 2019 года, Ливерпуль, Великобритания.

9. Малітчук А.Д. Дослідження характеристик якості систем резервного копіювання даних/Малітчук А.Д., Бандура В.В.// Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 45) " / збірник тез доповідей – випуск 45, (м.Тернопіль. 4 лютого 2020 рік.). Наукометрична база даних "РІНЦ/RSCI". Ст. 10-14.

10. Малітчук А.Д. Дослідницьке тестування. Умови ефективного застосування/Малітчук А.Д., Бандура В.В.// Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 47) " / збірник тез доповідей – випуск 47, (м.Тернопіль. 8 квітня 2020 рік.). Наукометрична база даних "РІНЦ/RSCI". Ст. 29-32.

11. Соботник Е.Л. Розробка моделі процесу передачі об’єктів (книг) у системі ІТ-Bookcrosser/ Соботник Е.Л., Бандура В.В. // Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 53) "/ збірник тез доповідей – випуск 53, ст.85-87 (м.Тернопіль. 16 листопада 2020 рік.). Наукометрична база даних "РІНЦ/RSCI".

12. Соботник Е.Л. Проблема мутації даних у веб-додатках/ Соботник Е.Л., Бандура В.В.// Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему  "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 54) / збірник тез доповідей – випуск 54, Ст.81-83 (м.Тернопіль. 10 грудня 2020 рік.). Наукометрична база даних "РІНЦ/RSCI".

 

Вибрані публікації

1Design of a distributed mobile telecommunications system for cinemas/ Victopia Bandura, Andriy Malitchuk, Nelly Lysenko and Oleksandra Lysenko. 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T′2020). October 6-9, 2020 Kharkiv, Ukraine.

2. Evaluation of quality of backup copy systems data in telecommunication systems. Bandura, V.Malitchuk, A.Pasieka, M.Khrabatyn, R. 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2019 - Proceedings, 2019, pp. 329–335, 9061379. (Scopus).

3. Formal Aspects of Case-Based Data Modelling for Intelligent Drilling Control. Sheketa, V.Chesanovskyy, M.Pasyeka, M., ...Romanyshyn, Y.Bandura, V. Proceedings of the 2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2019, 2019, 2, pp. 907–911, 8924429. (Scopus).

4. Адаптивний інтелектуальний програмний додаток на основі штучного інтелекту для керування оптичною системою промислової сонячної електростанції / Храбатин Р.І., Бандура В.В., Саманів Л.Б., Козак О.Ф., Храбатин О.В.// Збірник наукових робіт «ADVANCED OF SCIENCE» (Карлові Вари, Чехія), 2018, -  ISBN 978-80-7534-078-8.

5. Method and parallelization algorithms of synthesis of empirical models taking into account the measurement errors. Gorbachuk, M.I.Lazor, A.M.Pasyeka, M.S.Bandyra, V.V.Yurchak, I.Y. Proceedings of 13th International Conference: The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, CADSM 2015, 2015, pp. 319–327, 7230867(Scopus).

Контакти

viktoriia.bandura@nung.edu.ua