Андрусів Уляна Ярославівна

Андрусів У.Я.
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2006 р.

Спеціальність

Менеджмент організацій

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, кафедра теорії економіки та управління, доцент

Наукові інтереси

інноваційний розвиток регіону; бізнес-процеси; конкурентоспроможність національної економіки; венчурне фінансування; сталий розвиток; раціональність використання енергетичних ресурсів

Загальна інформація

Навчалася в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію спеціаліста з менеджменту.

Працювала асистентом на кафедрах «Управління виробництвом», «Управління регіональним та економічним розвитком» ІФНТУНГ. Паралельно навчалася в аспірантурі і захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії». 
Отримала диплом кандидата економічних наук ДК №
036614 зі спеціальності економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)  у 2016 р.

Присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії економіки та управління (АД №001018) у 2018 р.

 

Навчальна робота
 • Інноваційний розвиток регіону
 • Територіально-галузеве управління
 • Антикризове управління
 • Вступ до фаху
Наукова діяльність

Тема дисертації: Формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії, 2016 р.

Напрями наукової роботи

 • інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку підприємств;
 • механізми забезпечення сталого енергетичного розвитку самоврядних територіальних одиниць;
 • комплексний підхід до забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів;
 • контролінг як ефективна технологія антикризового управління;
 • реінжиніринг бізнес-процесів підприємства як інструмент їх вдосконалення та розвитку;
 • економічна безпека держави: погляд крізь призму митного регулювання інвестиційних процесів;
 • соціальна інфраструктура України: сучасні тенденції та перспективи розвитку;
 • управління розвитком  персоналу суб’єктів господарювання  через призму формування корпоративної культури;
 • стратегічні вектори розвитку митного простору України в глобальному середовищі;
 • стан просторової асиметрії митного простору в Україні;
 • регулювання диспропорційності економічного зростання регіонів України.

Науково-методичний доробок: 115 публікацій, з них 94 праці наукового характеру, в т.ч. 5 монографій, 58 статей та 3 начальні посібники.

Член редакційної колегії  та відповідальний секретар Наукового вісника Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості».

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1793-0936

Publonshttps://publons.com/researcher/1712353/uliana-andrusiv/

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219908854

Google Scholar (Академія)https://scholar.google.com.ua/citations?user=3hWoXbYAAAAJ&hl=uk

Research E-5143-2019 https://publons.com/researcher/1712353/uliana-andrusiv/

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 1. Андрусів У. Я. Твір наукового характеру «Методика оцінки конкурентоспроможності підприємства» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79510 від 01.06.2018 
 2. Андрусів У. Я. Навчальний посібник «Глобальна економіка» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86507 від 01.03.2019 
 3. Андрусів У. Я. Стаття «Організаційно-економічний механізм управління витратами на дослідних підприємствах» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89153 від 31.05.2019 
 4. Андрусів У. Я. Розділ 4.3 монографії «Соціально-економічні аспекти сталого розвитку регіонів» під назвою «Імплементація інноваційних технологій екологізації підприємств будівельної галузі в контексті сталого розвитку» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89148 від 31.05.2019 
 5. Андрусів У. Я., Штогрин М. В., Попадинець І. Р.  Літературно-письмовий твір навчально-наукового характеру «Біржовий брокер» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91857 від 28.08.2019 
 6. Андрусів У. Я. Твір наукового характеру «Методика оцінки рівня інноваційної діяльності підприємств» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91276 від 05.08.2019
 7. Андрусів У. Я. Твір наукового характеру «Методика забезпечення раціонального використання енергоресурсів» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91277 від 05.08.2019 
 8. Андрусів У. Я., Гальцова О. Л., Мазур І. М., Кулик Т. П. Навчальний посібник «Антикризове управління підприємством» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92404 від 23.09.2019
 9.  Андрусів У. Я. Твір наукового характеру «Методика формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємства» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92403 від 23.09.2019 
 10. Андрусів У. Я., Попадинець І. Р., Черчата А. О. Методика управління персоналом в контексті розв’язання конфліктних ситуацій. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97320 від 23.04.2020
 11. Андрусів У. Я., Попадинець І. Р., Штогрин М. В., Черчата А. О. Методика організації і технології біржової торгівлі з використанням біржової мови жестів. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97321 від 23.04.2020
Вибрані публікації

Статті

 1. Andrusiv, U., Galtsova, O. (2017). Evaluation of innovation activity of construction enterprises. Scientific bulletin of Polissia, 3(11), Р.1, 204- 215 doi:10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-204-215. Web of Science
 2. Andrusiv, U., Simkiv, L., Dovgal, O., Demchuk, N., Potryvaieva, N., Cherchata, A., Popadynets, I., Tkachenko, G., Serhieieva, O & Sydor, H. (2020). Analysis of economic development of Ukraine regions based on taxonomy method. Management Science Letters , 10(3), 515-522. Scopus doi: 10.5267/j.msl.2019.9.029
 3. Andrusiv, U., Kinash, I., Cherchata, A., Polyanska, A., Dzoba, O., Tarasova, T & Lysak, H. (2020). Experience and prospects of innovation development venture capital financing. Management Science Letters , 10(4), 781-788. doi: 10.5267/j.msl.2019.10.019 Scopus
 4. Zelinska, H., Andrusiv, U., Simkiv, L. (2020). Knowledge economy: trends in the world and analysis of Ukraine. Journal of Eastern European and Central Asian Research, 7(1), 104-113. Scopus
 5. Dovgal, O. V., Kravchenko, M. V., Demchuk, N. I., Odnoshevnaya, O. A., Novikov, O. Y., Andrusiv, U. Y., Popadynets, I. R. (2017). Methods of competitiveness assessment of agricultural enterprise in eastern europe. Regional Science Inquiry, 9(2), 231-242. Scopus
 6. Popadynets, I., Andrusiv, U., Shtohryn, M & Galtsova, O. (2020). The effect of cooperation between universities and stakeholders: Evidence from Ukraine.International Journal of Data and Network Science, 4(2), 199-212. doi: 10.5267/j.ijdns.2020.1.001. Scopus
 7. Cherchata, A., Popovychenko, I., Andrusiv, U., Simkiv, L., Klіukha, O & Horai, O. (2020). A methodology for analysis and assessment of business processes of Ukrainian enterprises. Management Science Letters, 10(3), 631-640. doi: 10.5267/j.msl.2019.9.016 Scopus
 8. Ievdokymov, V., Lehenchuk, S., Zakharov, D., Andrusiv, U., Usatenko, O & Kovalenko, L. (2020). Social capital measurement based on “The value explorer” method.Management Science Letters , 10(6), 1161-1168. doi: 10.5267/j.msl.2019.12.002  Scopus
 9. Ivashkiv, I., Kupalova, H., Goncharenko, N., Andrusiv, U., Streimikis, J., Lyashenko, O., Yakubiv, V., Lyzun, M., Lishchynskyi, I & Saukh, I. (2020). Environmental responsibility as a prerequisite for sustainable development of agricultural enterprises.Management Science Letters, 10(13), 2973-2984. Scopus
 10. Kneysler, O., Andrusiv, U., Spasiv, N., Marynchak, L., & Kryvytska, O. (2020). Construction of economic models of ensuring Ukraine's energy resources economy. Paper presented at the 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 - Proceedings, 651-656. doi:10.1109/ACIT49673.2020.9208813 Scopus, Web of Science       
 11. Simkiv, L., Shults, S., Lutskiv, O., & Andrusiv, U. (2021). Analysis of the Dynamics of Structural Processes in the Context of Ensuring Sustainable Development. European Journal of Sustainable Development10(1), 153-153. Scopus, Web of Science.

    Міжнародні конференції

 1. Kinash, I. P., Arkhypova, L. M., Polyanska, A. S., Dzoba, O. G., Andrusiv, U. Y., & Iuras, I. I. (2019). Economic evaluation of tourism infrastructure development in Ukraine. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, , 477(1) doi:10.1088/1757-899X/477/1/012020 Scopus
 2. Bezuhla, L., Kinash, I., Andrusiv, U. & Dovgal, O. (2019). Attracting Foreign Direct Investment as an Economic Challenge for Ukraine in the Context of GlobalizationIn 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System, Ivano-Frankivsk and Polyanytsia village (TC Bukovel), 2019, Advances in Economics, Business and Management Research,  Vol. 99, рр. 195-200.
 3. Zelinska, H., Fedorovych, I., Andrusiv, U., Chernova, O., & Kupalova, H. (2020). Modeling and prediction of the gas pipelines reliability indicators in the context of energy security of Ukraine. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 2713 415-433 Scopus
 4. Andrusiv U., Zelinska H., Fedorovych I., Khvostina I., Astafiev O. (2021). Rational resource in the context of forming a model of using fuel and energy resources expenditure. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 628(1), 012003 Scopus
Контакти