Засідання Методичної ради Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

25 березня 2021 року відбулось засідання Методичної ради Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Голова Методичної ради, перший проректор Мандрик О. М., підкреслив важливість питань, винесених на порядок денний.

Серед винесених на розгляд питань було обговорення доповіді «Академічна доброчесність: реалії та підводні камені», підготовленої доц. кафедри екології ІПНТ Яцишин Т. М. на основі матеріалів тренінгу представників групи сприяння академічній доброчесності СумДУ на тему: «Дослідницька доброчесність: Praemonitus praemunitus».

Інформація стосувалась участі викладачки у програмі підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників ЗВО і наукових установ України «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність» (детальніше за посиланням: https://nung.edu.ua/news/naukovci-ifntung-sered-uchasnikiv-vseukrainskoi-programi-z-doslidnickoi-dobrochesnosti). 

Серед ключових питань, які порушувалися в доповіді – прояви дослідницької недоброчесності; «хижацькі» видавництва та конференції та як не стати жертвою «хижацького» видавництва. Висвітлено також основні положення Європейського кодексу поведінки щодо доброчесності досліджень, що є корисним для вітчизняних науковців, які беруть участь у проєктах, фінансованих Євросоюзом. Доповідачка також представила і проаналізувала європейські платформи, які сприяють доброчесності в науковому середовищі, окреслила основні форми порушення академічної доброчесності, запропонувала кейси щодо роботи хижацьких видавництв та недоброчесних публікаторів.

Методична радаМетодична радаМетодична рада