Задля екобезпеки майбутніх поколінь

Сьогодні в стінах Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу успішно відбувся захист докторської дисертації Теодозії Михайлівни Яцишин на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук «Розроблення наукових основ запобігання розвитку екологічно небезпечних процесів нафтогазовидобувними об’єктами». На базі ІФНТУНГ функціонує спеціалізована вчена рада Д 20.052.05– єдина в Західній Україні із захисту докторських дисертацій з екологічної безпеки, на розгляд якої й було винесено дисертаційну роботу.

Науковий консультант дисертантки професорка, завідувачка кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Леся Євстахіївна Шкіца, попри велику кількість достойних вихованців ІФНТУНГ, науковими здобутками яких пишається університет, все ж таки виокремлює роботу Т.М.Яцишин як вельми актуальну в царині техногенно-екологічної безпеки нафтогазопромислових комплексів, а саму авторку – як надзвичайно працездатну науковицю, активну в різних напрямках діяльності, й каже: «Це – молоде покоління, яке вдосконалюватиме напрямок екологічної освіти».

Спадщина, яку залишає цьому поколінню енергетика невідновлюваних джерел, – немов «троянський кінь» ХХ століття. Вона ще довго даватиме про себе знати, навіть після переходу до її альтернативи. Сама Теодозія Михайлівна пояснює:

-Зараз спостерігається тенденція до використання відновлюваних джерел енергії, проте й надалі нафто- й газовидобуток займають значну частину енергетичного ринку. А процеси, що  лежать в їх основі, надзвичайно небезпечні для довкілля. Навіть після переходу на інші енергоносії, свердловини все одно залишаться й можуть негативно впливати на довкілля, спричинювати його забруднення. Тому моя робота спрямована на запобігання небезпечним екологічним процесам упродовж всього життєвого циклу нафтогазової свердловини.

Ігор Михайлович Петрушка, завідувач кафедри екологічної безпеки й природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» й голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю "Екологічна безпека" вважає, що тематика дисертації, яка була нині захищена, дуже актуальна й відповідає паспорту спеціальності не за одним пунктом, а охоплює і моніторинг, і експериментальні дослідження в дуже широкому спектрі. Тож хочеться сподіватись на якнайшвидше впровадження в практику наукових розробок Т.М.Яцишин.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14