За якість вищої освіти!

Якісне реформування вищої освіти в Україні, підвищення її ролі у формуванні молодого освіченого покоління, розвиток репутаційного капіталу українських університетів - це завдання, які покликане вирішувати  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), як каталізатор позитивних змін у вищій освіті.

Для того, щоб вдосконалити систему вищої освіти та допомогти українським закладам вищої освіти вийти на якісно новий рівень, НАЗЯВО готує майбутніх експертів з акредитації освітніх програм. В цьому процесі активно бере участь й Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, проректор якого – проф. Максим Карпаш – сертифікований тренер НАЗЯВО.  

Так, на базі університету було проведено чотири тренінги з претендентами до експертних груп. Останній тренінг (26-27 жовтня), зважаючи на пандемію, пройшов онлайн, але не менш пізнавально й ефективно. Тренери – проректор ІФНТУНГ Максим Карпаш і керівник Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка Ольга Осередчук. Учасниками навчання стали науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти з різних міст України: Чернівці, Київ, Львів, Одеса, Полтава, Івано-Франківськ, Острог, Харків та інші. Особливо тішить те, що до експертної роботи долучається все більше здобувачів, цього разу – близько 40% учасників.

Протягом тренінгу учасники розглядали найкращі практики, симулювали процес акредитації, вирішували складні кейси, аналізували нову систему акредитації в Україні. А також навчились: аналізувати відомості про самооцінювання, які подаються ЗВО; планувати акредитаційний візит, ідентифікувати проблемні моменти; надавати консультації представникам ЗВО щодо покращення якості їх освітньої програми; правилам етичної поведінки експерта тощо. І все це задля високої мети – якісного реформування вищої освіти!

 

 

  • 1
  • 2
  • 3