VII Всеукраїнська науково-практична конференція

У рамках відзначення 25-річчя кафедри документознавства та інформаційної діяльності  ІГПДУ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 20 травня відбулася VII Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція «Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі». У конференції взяли участь 54 учасники  з 29 закладів вищої освіти України, серед яких: ІФНТУНГ, Державний торговельно-економічний університет (м. Київ), Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,  Донецький національний медичний університет, Інститут цифровізації освіти НАПН України,1 Львівський державний університет внутрішніх справ, Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія», Національний інститут стратегічних досліджень, Національний університет «Одеська морська академія», Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Навчально-науковий інститут права Університету державної фіскальної служби України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеська національна академія харчових технологій, Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової, Полтавський державний аграрний університет, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Уманський національний університет садівництва, Херсонський державний аграрно-економічний  університет, а також ТОВ «ТІСЕР» (м. Київ).

        У доповідях учасників розглянуто різноманітні актуальні теми, зокрема: використання технології краудсорсингу як перспективного напряму використання сучасних крауд-технологій; формування культури академічної доброчесності майбутніх фахівців; деякі аспекти дослідження сутності інформаційної безпеки; особливості діалогу у сфері соціальних комунікацій; документаційне забезпечення державних установ під час війни: пріоритети для вдосконалення навчальних програм для профільних фахівців; інформаційна діяльність бібліотечних установ: сервісний підхід; інжиніринг інформаційних потреб суспільства; етапи інформаційного інжинірингу у професійному інформаційному середовищі; проблеми визначення сфери дії основних нормативно-правових документів діловодної сфери; актуальність залучення інформаційно-комунікаційних технологій в сучасний освітній процес; використання доповненої реальності в освітньому процесі; технології веб-квесту у процесі формування мовленнєвої компетентності здобувачів вищої освіти; цифрове громадянство як невідʼємна частина діджиталізації освітнього процесу; маніпуляція та дезінформація: вплив на формування думки через конструювання новини; необхідність подолання комунікативних бар’єрів у процесі організації навчання в ЗВО; бар’єри соціальної перцепції як чинники непродуктивної комунікації; вплив діджиталізації на подолання мовних та комунікативних бар’єрів тощо.

    Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному збірнику на офіційному сайті ІФНТУНГ.