Вчена рада в умовах карантину

Вчена рада ІФНТУНГ, що відкрила новий навчальний рік, зібралась в умовах карантину відповідно до рекомендацій МОЗ України – з дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. На порядку денному – не тільки питання життєдіяльності університету. Його професорсько-викладацький склад отримав унікальну нагоду отримати з перших рук важливу інформацію про європейський досвід розбудови вищої освіти та науки від Президента Міжнародного фонду досліджень освітньої політики Т.В.Фінікова.

Тарас Володимирович презентував в ІФНТУНГ свою щойно опубліковану працю «Закон Республіки Польщі «Про вищу освіту і науку». Уроки для України», особливо цінну в трансформаційний період вітчизняної освітньої системи. Автор вбачає її перспективу в реальній самоорганізації українського академічного співтовариства, його активній інтеграції у світ, що переживає глибокі зміни, актуалізації професійного капіталу.

Глибокий аналіз цих напрацювань в університетському середовищі – справа найближчого майбутнього, а наразі у фокусі його уваги – внутрішні справи, зокрема, приємні події. Наказом ректора ІФНТУНГ за багаторічну сумлінну працю, підготовку інженерно-наукових  кадрів для нафтогазової галузі та з нагоди 80-річчя від Дня народження доктора технічних наук, професора кафедри видобування нафти і газу Р.М.Кондрата нагороджено медаллю «Ветеран Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу». З ним пов’язана вся трудова діяльність Романа Михайловича, тож колектив сердечно вітав його з ювілеєм і заслуженою високою відзнакою.

Вчена рада цього разу надала дозвіл на попередню експертизу дисертацій для здобуття ступеня доктора філософії за низкою спеціальностей, створення разових спеціалізованих вчених рад,  керівництво підготовкою докторів філософії. Також було затверджено Тимчасове положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії університету; схвалено зміни до навчального плану та затвердження робочих програм підготовки докторів філософії за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та технології», порядок видачі академічної довідки про виконання освітньо-наукової програми здобувачем вищої освіти  PhD; затверджено нові редакції тем дисертаційних робіт. Рекомендації ради до друку під грифом «Затверджено Вченою радою» отримала низка публікацій - навчальних посібників і монографій.

Рекомендацію Вченої ради до зарахування в докторантуру за спеціальністю «Економіка» отримала к.е.н. У.С. Бережницька.

Вчена рада затвердила штатний розпис педагогічних працівників на 2020/21 навчальний рік, а також ліквідувала своїм рішенням навчально-консультаційні пункти ІФНТУНГ в м.Надвірній та м.Бурштині, які припинили свою діяльність. Також були погоджені зміни до Положення про Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій; затверджене Положення про користування гуртожитками ІФНТУНГ.

Про зміни в структурі університету доповіла Вченій раді проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ Л.Т. Гораль: віднині відділ головного енергетика, відділ енергозбереження та енергоефективних технологій, лабораторії енергозбереження та енергоефективності об’єднано в єдину енергетичну службу університету.

Вчена рада підтримала укладення Угоди про Програму спільних дипломів з Університетом Бєльсько-Бяла (Республіка Польща). Програма стосується магістерського рівня підготовки з інформатики та інформаційних технологій і буде реалізована на базі Інституту інформаційних технологій ІФНТУНГ і факультету машинобудування та комп’ютерних наук Університету Бєльсько-Бяла.

Ректор ІФНТУНГ Є.І.Крижанівський представив на розгляд Вченої ради питання про створення наукового парку «Надійність трубопровідного транспорту енергоносіїв». Його засновниками будуть ІФНТУНГ і НДІ «Нафтогазбудізоляція». Така структура матиме великі перспективи, з огляду на зношеність існуючих в країні трубопроводів та необхідність зміни відповідних нормативів і охоронних зон, а також поступову заміну в майбутньому вуглеводневої енергетичної сировини на водень, тож Вчена рада одностайно підтримала його створення.

Рішенням Вченої ради також було Присвоєно вчені звання: професора - викладачам ІФНТУНГ С.В.Онищук, С.Я.Кісю, О.В.Пащенку; доцента - викладачам університету В.С.Циху, Б.Б.Габльовському, С.М.Багрію, Т.М.Яцишин, П.М.Присяжнюку, О.М.Матвієнківу.

                                                                                                                                                                                                                   Слава Родич

 

  • Вчений секретар ІФНТУНГ Р.В.Процюк, ректор ІФНТУНГ Є.І.Крижанівський, перший проректор ІФНТУНГ О.М.Мандрик
  • Вчена рада працює відповідно до карантинних вимог - з дотриманням соціальної дистанції
  • Ректор ІФНТУНГ Є.І.Крижанівський вручає нагороду проф. Р.М.Кондрату
  • З європейським досвідом розбудови вищої школи Вчену раду ІФНТУНГ ознайомив Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики Т.В.Фініков
  • Ректор ІФНТУНГ Є.І.Крижанівський наголошує на актуальності створення наукового парку на базі університету