Вчена рада розглянула нагальні питання 2021 року

29 грудня відбулось крайнє у 2021 році засідання Вченої ради. Перед завершенням старого року у науковців університету назбиралось багато нагальних питань, серед яких:

  • затвердження Правил прийому на навчання до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в 2022 році, Правил прийому на навчання до Відокремленого структурного підрозділу «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ», Положення про приймальну комісію Відокремленого структурного підрозділ  «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ»;
  • внесення змін до Правил призначення і виплати стипендії студентам (курсантам), аспірантам та докторантам ІФНТУНГ щодо нарахування додаткових балів голові та членам студентського профкому;
  • приведення Правил призначення і виплати стипендії студентам (курсантам), аспірантам та докторантам ІФНТУНГ до вимог Постанови КМУ № 882 від 12.07.2004 р.;
  • встановлення ліміту стипендіатів університету в 2 семестрі 2021 – 2022 н. р.;
  • визнання результатів підвищення кваліфікації.

Були розглянуті також конкурсні справи, питання про присвоєння вченого звання доцента викладачам кафедри фінансів і кафедри філології та перекладу, ліцензування освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 123 – «Комп’ютерна інженерія».

Вчена рада надала також рекомендації до друку низці монографій.

Всі питання були ретельно обговорені. З дискусійних питань були ухвалені зважені рішення.

 

  • 1
  • 2
  • 3