Тренінг для студентів

Студенти груп ЕКО-18-1,ЕКО-20-1 та ТЗ-20-1 прослухали тренінг, який передбачав ознайомлення з особливостями неформальної та інформальної освіти та можливостями перезарахування набутих компетенцій під час навчання в університеті. Також, в ході тренінгу студенти мали можливість ознайомитися з шляхами реалізації принципів студентоцентрованого навчання та основними позиціями академічної доброчесності. Тренінг провели доценти кафедри екології к.т.н. Яцишин Т.М. та к.т.н. Побережна Л.Я.

 Студенти-екологи Студенти-екологи Студенти-екологи Студенти-екологи Студенти-екологи