Співпраця, націлена на майбутнє

Коло партнерів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу розширюється. Договір про співпрацю укладено з Калуським політехнічним фаховим коледжем, давно відомим в регіоні як база підготовки працівників підприємств хімічної і нафтогазової промисловості Прикарпаття. Тож цілком зрозуміла зацікавленість сторін у зміцненні зв’язків як в освітній, так і науковій царині.

Оскільки багато випускників коледжу навчаються в ІФНТУНГ, то саме їхньому професійному формування й зростанню сприятиме низка запланованих заходів. Зокрема, очікуються обмін підручниками, зокрема електронними, методичними розробками з дисциплін інженерно-технічного, гуманітарного, природничо-наукового спрямування; проведення спільних науково-практичних конференцій з актуальних проблем вищої та фахової перед вищої освіти; спільні конференції, семінари, конкурси дослідницько-наукових робіт, олімпіади Представники ІФНТУНГ проводитимуть показові й відкриті заняття для здобувачів освіти.

Втім, ректор університету Ігор Чудик і директор Калуського політехнічного фахового коледжу Петро Гринькевич вирішили цим не обмежуватись, але й запровадити підготовку спільних науково-дослідницьких робіт і проєктів, а також спільну участь у національних та міжнародних конкурсах, програмах, фондах, в організації міжнародних науково-практичних конференцій, взаємну підтримку інноваційної діяльності.