РОБОТА З МАГІСТРАМИ

10.10.2023 року відбулася зустріч зі студентами-магістрами 2 року навчання. На зустрічі були присутні: заступник директора  ІГПДУ Гривнак Б. Л., завідувач кафедри Романишин Ю. Л. та професорсько-викладацький склад кафедри. Під час активної дискусії обговорювалися питання щодо навчальної сесії, організації переддипломної практики, написання та оформлення магістерських робіт, вимоги до академічної доброчесності.

Зустрічі зі здобувачами вищої освіти сприяють організації освітнього процесу відповідно до принципу студентоцентризму.

  • РОБОТА З МАГІСТРАМИ
  • РОБОТА З МАГІСТРАМИ
  • РОБОТА З МАГІСТРАМИ