Науковці ІФНТУНГ – серед учасників всеукраїнської програми з дослідницької доброчесності

Участь у програмі підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і наукових установ України «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність» взяли науковці ІФНТУНГ – доц. кафедри підприємництва та маркетингу Сергій Побігун,  доцент кафедри туризму Олена Побігун  та доц. кафедри екології Теодозія Яцишин.  

Всеукраїнський захід, який відбувся за організації Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» та Громадської організації «Інноваційний університет», мав на меті розвиток складових професійних компетенцій педагогічних та науково-педагогічних працівників щодо реалізації вимог Закону України «Про вищу освіту» та Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Учасники заходу мали можливість познайомитись з основними моделями та кращими практиками докторської підготовки в Європейському просторі вищої освіти та країнах Північної Америки, поглибити свої професійні компетенції, як наукових та науково-педагогічних працівників, у застосуванні в своїй науковій та викладацькій діяльності принципів дослідницької доброчесності, обговорити актуальні проблеми та подискутувати з маститими спікерами, серед яких: Юрій Рашкевич​​​​​​​ (член Національного агентства кваліфікацій, проф. НУ «Львівська політехніка»),  Тарас Фініков (президент МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», проф. Варшавського університету), Ігор Олексів (член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, проф. НУ «Львівська політехніка»), Григорій Мозолевич (керівник експертної групи з питань стратегій та узгодження політик Директорату науки та інновацій Головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій), Артем Артюхов (доцент, старший науковий дослідник, Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,  член робочої групи «Research Integrity» (EURODOC), керівник групи сприяння академічній доброчесності СумДУ) та Юрій Волк (керівник лабораторії дослідження академічної доброчесності СумДУ, заступник керівника групи сприяння академічній доброчесності СумДУ).

На обговорення були винесені актуальні теми. Відбулась панельна дискусія  «Докторська підготовка: сучасні моделі та кращі практики», були проведені проблемна1 лекція «Національний репозиторій академічних текстів» та тренінг «Дослідницька доброчесність: Praemonitus praemunitus» тощо.

Загалом програма підвищення кваліфікації «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність», укладачем якої є доц. кафедри екології Теодозія Яцишин, передбачає три етапи, перший з яких – очний, відбувся з 6 по 10 лютого 2021 року.

Науковці ІФНТУНГ мали змогу взяти активну участь в панельних дискусіях, проблемних лекціях, інтерактивних практичних заняттях, круглих столах, семінарах з обговорення кращих практик та обміну досвідом, групових та індивідуальних консультаціях. Всі учасники виконували також індивідуальні завдання та працювали самостійно.  

По завершенні 23 березня 2021 року всіх етапів програми ( ІІ етап, заочний (11.02.2021-21.03.2021) – виконання індивідуальних завдань за місцем основної роботи; ІІІ етап, очно-дистанційний (22.03.2021-23.03.2021) – підведення підсумків, публічний захист) за умови успішного захисту учасники отримають сертифікат.

 

​​​​​​​

  • 1nbfvnvvhv
  • 2
  • 3
  • 9
  • 6
  • 8
  • 5