Наріжний камінь закладено

Триває налагодження партнерських відносин Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу зі стейкхолдерами. Цього разу Договір про співпрацю підписали ректор ІФНТУНГ Ігор Чудик та  НВП «Укртрубоізол»

НВП «Укртрубоізол» - найбільший в Україні виробник сталевих зварних труб великого діаметру та ізоляції. Зі сторони підприємства на підписанні договору були присутні керівник бізнесу Віталій Чекмез та технічний директор Віталій Овсяніков. Університет представляли ректор Ігор Чудик та професор кафедри будівництва та енергоефективних споруд Любомир Шлапак.

Варто зазначити, що укладений договір відкриває широкі перспективи для об’єднання матеріальних та інтелектуальних ресурсів сторін із метою виховання нового покоління фахівців, які незабаром вирішуватимуть важливі завдання віднови української промисловості. Щоби сформувати таку когорту молодих спеціалістів, партнери мають намір спільно організовувати навчальну, наукову та інноваційну роботу, експериментальні дослідження, що дасть можливість вивести освітній процес на якісно вищий рівень. Сторони домовилися також про співпрацю у досліджені властивостей металу при виробництві труб.

Для студентів ІФНТУНГ це дасть чудову нагоду проходити навчальні практики в ТОВ НВП з ІІ «Укртрубоізол», обирати для себе дуальну форму освіти, поглиблено опановувати сучасні методи й технології технічної діяльності, а відтак – бути працевлаштованими на виробництві партнерів університету. Своєю чергою, стейкхолдери безпосередньо впливатимуть на процес підготовки майбутніх фахівців, кращі з яких свого часу увійдуть до їхнього колективу.

Закладено наріжний камінь партнерства, й попереду – чимало роботи, присвяченої одній спільній меті – розбудові потужної повоєнної України.

 

 

  • 1
  • 2
  • 11
  • 22