Міжнародна співпраця в напрямі дослідження енергетичного потенціалу ТПВ

Науковці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, експерти проєкту «Відновлення енергії з твердих побутових відходів (ТПВ) з використанням технологій теплового перетворення в транскордонному регіоні (EnyMSW)» – проректор Максим Карпаш, доц. кафедри екології Теодозія Яцишин, директор Центру міжнародного співробітництва Артур Воронич поділились досвідом міжнародної співпраці в напрямі дослідження енергетичного потенціалу ТПВ (в рамках проєкту EnyMSW) на Національному форумі «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», що проходив 8-10 жовтня в Івано-Франківську.

Ініціатором проведення й організатором заходу стала одна з найбільших природоохоронних громадських організацій України — Всеукраїнська екологічна ліга. Мета заходу – визначення в Україні проблем і шляхів подолання критичної ситуації у сфері поводження з побутовими, та промисловими відходами на регіональному рівні, впровадженні природоохоронних ініціатив і проєктів, сприяння залученню інвестицій у сферу перероблення відходів тощо. Задля вирішення цієї нагальної проблеми, форум зібрав близько 300 представників органів державної влади і місцевого самоврядування та науковців.

Не випадково для проведення форуму обрали Івано-Франківськ, адже, на думку організаторів, Прикарпаття є природною скарбницею України. Ще одним фактором, що вплинув на проведення заходу саме в нашому місті є й те, що на території Івано-Франківської області зараз гостро стоїть проблема поводження з ТПВ, які становлять велику екологічну проблему. Недосконала система поводження з ТПВ зумовлює їх постійне накопичення та захоронення на полігонах. Відповідно полігони ТПВ є переповненими та зумовлюють складну екологічну ситуацію на прилеглих територіях. Збір ТПВ, транспортування та переробка – це тепер один із пріоритетних спільних напрямів діяльності органів влади, науковців, бізнесу та громадськості.

Чималі напрацювання в цьому напрямі має наш університет. Зокрема, протягом року фахівцями ІФНТУНГ проводились дослідження енергетичного потенціалу ТПВ в Івано-Франківській області в рамках міжнародного транскордонного проєкту EnyMSW. Процес реалізації проєкту передбачав: аналіз системи поводження з ТПВ на території регіону та дослідження морфологічного складу ТПВ; відбір проб ТПВ для визначення показників вологості, pH та хімічного аналізу; визначення емісій в атмосферне повітря при спалюванні ТПВ; встановлення теплотворної здатності ТПВ та визначення енергетичного потенціалу ТПВ. Для проведення основних експериментів було оновлено й обладнано лабораторію визначення питомої теплоти згоряння твердих побутових відходів, вартість якої близько 40 тис. євро. Відзначимо, що вивчення характеристик ТПВ є надзвичайно важливим для врахування як економічного, так і екологічного факторів при проєктуванні сміттєспалювальних і сміттєпереробних заводів на території Прикарпаття.

На форумі еколог проєкту EnyMSW, доцентка кафедри екології Теодозія Яцишин поділилась з присутніми досвідом міжнародної співпраці в напрямі дослідження енергетичного потенціалу ТПВ (Угорщина, Румунія, Словаччина, Україна).  

Ознайомившись із європейським досвідом поводження з ТПВ і провівши власні дослідження в рамках проєкту EnyMSW, науковці ІФНТУНГ готові презентувати результати та пропозиції до регіональної політики управління ТПВ методами та технологіями термічної обробки для відновлення енергії з ТПВ!

Презентація відбудеться 21 жовтня в Науковому містечку «Нова Енергія»!

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5