Методична рада ІФНТУНГ зосередилась на навчальних програмах та академічній доброчесності

25 березня відбулось засідання Методичної ради Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Голова Методичної ради, перший проректор Мандрик О. М., підкреслив важливість питань, винесених на порядок денний. Доповіді стосувались експерименту з окремими дисциплінами у навчальних планах (доповідач – проректор з НПР Карпаш М. О.), змін до «Положення про планування і облік навчальної, методичної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників» в частині норм підготовки студентів заочної форми навчання (доповідач – начальник навчального відділу Штанько Я. В.), навчальної програми «Стресостійкість» для підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників при Центрі педагогічної майстерності1 університету, яку підготувала завідувачка кафедри суспільних наук ІГПДУ Кравченко В. Ю. Вона зробила акцент на меті і завданні програми та наголосила, що в сучасних карантинних умовах навчання та викладання проблема стресовідпірності надзвичайно актуальна.

Члени методичної ради розглянули також інструкцію користувача антиплагіатної системи. Начальник відділу забезпечення якості освіти Зікратий С. С. звернув увагу на те, що система уможливить викладачеві запроваджувати політику недопущення академічного плагіату в письмових роботах студентів.

2Відбулось також обговорення доповіді «Академічна доброчесність: реалії та підводні камені», підготовленої доц. кафедри екології ІПНТ Яцишин Т. М. на основі матеріалів тренінгу СумДУ на тему: «Дослідницька доброчесність: Praemonitus praemunitus». Інформація стосувалась участі викладачки у програмі підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників ЗВО і наукових установ України «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність». Серед ключових питань, які порушуються в доповіді – прояви дослідницької недоброчесності; «хижацькі» видавництва та конференції та як не стати жертвою «хижацького» видавництва. Висвітлено також основні положення Європейського кодексу поведінки щодо доброчесності досліджень, що є корисним для вітчизняних науковців, які беруть участь у проєктах, фінансованих Євросоюзом. Доповідачка також представила і проаналізувала європейські платформи, які сприяють доброчесності в усьому науковому середовищі, окреслила основні форми порушення академічної доброчесності, запропонувала кейси щодо роботи хижацьких видавництв та недоброчесних публікаторів.

 

  • 3
  • 4
  • 5
  • 6